Các bản dịch phụng vụ

1. Kinh Tiền Tụng các thánh Tử Đạo Việt Nam

"... Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy (dấu chỉ) sức mạnh của tình thương". Không thấy bản chính La Tinh nhưng thiết nghĩ:

* nên dịch là :'sức mạnh của tình yêu". Tình thương hiểu là sự thương xót trong tình yêu ...
 

2. Và còn nhiều nữa ...


~~~~~~~~~~~~~