Có nên dịch bài hát tiếng Việt ra tiếng ngoại quốc không?

  1. Thưa không vì tiếng Việt có quá nhiều âm sắc (dấu lên giọng, xuống giọng). Khi hát bằng tiếng ngoại quốc thì hơi khó nghe vì nhạc Việt tùy thuộc rất nhiều vào các dấu, nên tiếng ngoại quốc khó hòa với âm tiếng Việt.
    Chẳng hạn, bài "Con đường Chúa đã đi qua" của Lm nhạc sĩ Văn Chi ("The Way Of Love" trong OCP - Oregon Catholic Press - nbhá xuất bản nhạc Công Giáo của Hoa Kỳ) - Quý vị nghe thử thì chắc là sẽ thú nhận rằng mình chả hiểu gì ... Và một số bài khác do nhóm Đồng Tâm thực hiện bên Hoa Kỳ. Xx OCPDanh sách các bài hát song ngữ

  2. Ngược lại, có nhiều bài ngoại quốc, đời cũng như đạo, đã được chuyển ngữ (và cả nhạc) từ tiếng ngoại quốc sang tiếng Việt. Sự kiện này không gặp trở ngại vì tiếng Việt có nhiều âm sắc nên dễ hòa với tiếng ngoại quốc. Ngược lại thì không nên như đã nói ở trên (số 1)

~~~~~~~~~~~