12 Tiếng Chuông

Các xứ đạo tại Việt Nam khi có người chết thì đánh chuông gọi là chuông tử theo công thức uống thuốc trong y học cổ truyền: nam thất nữ cửu (nam 7, nữ 9 : viên thuốc, chén thuốc, lần xoa bóp ...). Hễ người nữ chết thì đánh chuông 9 tiếng và 7 tiếng cho người nam.

Năm 1978, cha xứ giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, là linh mục Antôn Hồ Ngọc Hạnh (+1986). Ngày 29 tháng 9 năm 1978, người ta bỗng nghe chuông nhà thờ đánh. Trong vùng đó, ai cũng lắng tai nghe, kể cả người lương. Đến tiếng chuông thứ 8, ai cũng nghĩ là có người phụ nữ vừa qua đời...

Họ tiếp tục đếm cho đến tiếng thứ 9.

Lạ thay lại có tiếng thứ 10. Ai cũng nghĩ là hôm nay chú Tiến, con tinh thần của cha xứ, đãng trí nên đánh thêm cho ... chắc ăn! Ai ngờ lại có tiếng thứ 11 ... rồi 12!!!

Mọi người đều "tá hỏa"! Một số người hiếu kỳ vội chạy đến nhà thờ để xem có chuyện gì xảy ra cho cha xứ.

Ngài thong thả bước ra và nói:

- ĐỨC GIÁO HOÀNG VỪA QUA ĐỜI NÊN CHA CHO ĐÁNH 12 TIẾNG CHUÔNG!.

Cha mời mọi người vào nhà thờ đọc kinh cầu cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất (I).

Vị Giáo Hoàng nổi tiếng với nụ cười nhân hậu


À, thì ra là "dậy"!

NB: ĐGH Gioan Phaolô I (Albino Luciani) làm Giáo Hoàng chỉ được 33 ngày, thọ 66 tuổi. Sau này ngài được phong thánh vào ngày 4 tháng 9 năm 2022.

~~~~~~~~~~~~~~~