Lẩm Cẩm Chữ Với Nghĩa 1

  1. Tự sướng! - Đây là một từ ngữ bị lạm dụng. Chính nghĩa của nó là do chữ masturbation, có nghĩa là thủ dâm. Nôm na gọi là tự sướng. Vậy mà sau này, có những người thiếu căn bản văn hóa đã dùng từ ngữ này để chỉ việc "tự chụp hình của mình" mà tiếng Anh gọi là "selfie" (self là tự mình). Selfie là một từ mới sau này khi các điện thoại cầm tay có chức năng chụp ảnh trước mặt và quay mặt lại chụp cho chính mình. Đáng lý nên dùng chữ "tự chụp" thì không có vấn đề. Đàng này lại tùy tiện dùng một một chữ đã có sẵn để chỉ một hành động biến thái, bệnh hoạn về tính dục thì thật là tai hại! Tai hại ở chỗ là: người trẻ không ý thức, thiếu văn hóa thì cứ nghĩ rằng đó là một từ ngữ "chính xác" nên tự do phổ biến! Buồn thay cho nước nhà! Và cho các nhà chuyên lo về văn hóa giáo dục!

  2. Trồng trầu thì phải hai mương - Có một bài hát của ban nhạc vui AVT ngày xưa về đề tài: "Thân Trai Hai Vợ" bắt đầu bằng câu hò: "Trồng trầu thì phải hai mương, ý y ... làm trai hai vợ chứ mà ... thì phải thương cho đồng. " Nghe không rõ nên có nhiều ca sĩ, nhà sản xuất nhạc cưa khăng khăng hát: "Trồng trầu thì phải khai mương ..." Trồng trầu thì dĩ nhiên là phải có mương. Không cần phải nói. Đằng nầy, chữ "hai mương" này đối với ý "hai vợ" thì mới đúng.

  3. Ví dầu cầu ván lỏng đinh - Ở đây xin dài dòng một chút.

* Nhóm chữ "ví dầu" (dầu cho, mặc dầu) thuộc về vế thứ nhất của một mệnh đề và đối nghịch với ý của vế sau.

Vd:

a) Dầu cho tôi nghèo nhưng tôi vẫn cho anh tiền ("Nghèo" đối nghịch với "cho tiền")

b) Ví dầu anh có phụ bạc, tôi vẫn chung tình ...

Ở đây toàn bộ bài hát là:

"Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, > Phải viết là cầu ván lỏng đinh (nguy hiểm)
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, > (nguy hiểm)
Chứ khó đi mẹ dắt con đi, (có nguy hiểm nhưng vẫn đi)
Con đi trường học,ầu ơ,
Con đi trường học,
Mẹ đi trường đời"
 

"Ví dầu cầu ván lỏng đinh" chứ không phải: "Ví dầu cầu ván đóng đinh": ai cũng viết sai hết, kể cả sách giáo khoa!!!

Lỏng đinh thì mới nguy hiểm, chứ đóng đinh thì đâu có sao!!!

Mong sao các sách vở, báo chí, truyền thông, và các ca sĩ ... đồng lòng sửa lại ...


~~~~~~~~~~~~~