"Thầy/Tôi" - Anh em"/"Các con"

Trong văn hóa Á đông, nghĩa thầy trò đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống.
Tình thầy trò nặng đến nỗi được liệt vào hạng thứ hai chỉ sau liên hệ vua tôi: Quân Sư Phụ - Vua Thầy Cha.

Cũng đã có trường hợp cư tang bên mộ thầy 3 năm.

Cụ thể là các môn đệ của Chúa Giêsu đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy Giêsu (Lc 5,11)
Vì thế không thể dịch đối thoại của Chúa Giêsu đơn thuần với kiểu nói "Thầy - Anh em" mà phải là "Thầy - Các con".

Trích Tin Mừng: Các con hãy yêu thương nhau (Ga 15,12-17) Trước khi từ biệt các môn đệ thân yêu để đi vào cuộc tử nạn. Đức Giêsu đã nói với các ông mệnh lệnh cuối cùng của Ngài, và cũng là lời trăn trối, lời di chúc của Ngài : "Đây là điều răn của Thầy, các con  hãy yêu thương nhau”.

Và cũng không thể dịch lời Chúa Giêsu chỉ về mình khi nói với những người khác bằng từ ngữ Tôi mà phải là Ta để diễn tả rằng Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền:
Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. (Mc 1, 21)


Thật khó nghe khi viết: Chúa Giêsu phán: Tôi là Đường, là sự Thật và là sự Sống!
Chính các môn đệ cũng đã tự xưng: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện (x. Lc 11, 1-4)


Kết luận: Bản dịch các Phúc Âm của nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh mang tính chất và âm hưởng của một số thành viên ... không hợp với tinh thần của Phúc Âm cách đây hơn hai ngàn năm!

Hiện nay sách Bài Đọc do nhóm này phát hành đã tràn lan khắp các nhà thờ. Không biết HĐGM VN có chỉ thị gì mới không.


~~~~~~~~~~~~~