Bình an hay bình yên?

Bình an, (chữ Hán) hay bình yên (chữ Nôm) tuy có chữ Hán giống nhau, nhưng nghĩa tiếng Việt có một chút khác nhau. Ghi chú: Bằng 平凭: chữ Nôm có nghĩa là phẳng, không gồ ghề.

 Bình an:  lòng an tịnh, không bị khuấy động trong lòng.

Bình yên, bằng yên, bằng an: gặp sự lành (tđ Lm. Trần Văn Kiệm), không có nghịch cảnh, những biến cố bên ngoài làm cho cuộc sống bị khuấy động. Chúc lên đường bình yên ...

 Từ ngoại quốc: Peace (Anh), Paix (Pháp), Pax (La Tinh), Paz (Tây Ban Nha), ... đều có nghĩa cho cả hai nhóm chữ trên. Nên dịch lời nguyện thứ nhất đọc sau kinh Lạy Cha trong Thánh lễ như sau:

 "Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bằng yên. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con" vì những chữ tiếp theo chữ bằng yên (bình yên) diễn tả tình trạng không không có nghịch cảnh hay những biến cố bên ngoài làm cho cuộc sống bị khuấy động, an toàn khỏi mọi biến loạn.

 Còn chữ Pax trong lời nguyện thứ hai tiếp theo đó thì dịch như sau: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con,nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình yên (không bị bách hại, tấn công, ...)  và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Cũng theo dòng phân tách trên thì khi một giáo dân xin lễ, họ đều xin lễ "bằng yên" cho gia đình, cho cá nhân không có những chuyện bất như ý xảy ra như bịnh tật, thất nghiệp, thi rớt, tai nạn chứ ít khi nghĩ đến và xin lễ "bình an" cho tâm hồn. Các linh mục nên để ý và sửa lại cách dùng chữ khi rao ý lễ.

Xem thêm bài của cha Huỳnh Trụ: http://giaophannhatrang.org/index.php?nv=news&op=Tu-Vung-Cong-Giao-VN/Binh-an-Hoa-Binh-Lm-Stephano-Huynh-Tru-3738

(2013)

~~~~~~~~~~~~~~~