Không tiếc khi lỡ dịp may ...

... nếu Chúa muốn thì sẽ cho lại

Năm 1997 tôi đi Pháp một tuần để thăm ba người bạn cùng lớp là cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Giám Mục Thanh Hóa năm 2004), cha Anphong Trần Khánh Thành và cha Đậu Văn Hồng đang học tại Paris. Sau bao nhiêu năm bây giờ mới có dịp thăm bạn, thời cũng là dịp thăm lại các thầy cũ tại nhà Missions Etrangères de Paris, 28 Rue du Bac.

Xin nói thêm về cơ sở vĩ đại này. Đây là nhà mẹ của hội dòng nói trên, một hội dòng đã cống hiến biết bao nhiêu nhà truyền giáo nhiệt thành cho giáo hội Việt Nam từ những ngày sơ khai ở thế kỷ thứ 16. Biết bao máu các vị tử đạo thuộc hội dòng này đã đổ ra!

Phải rời Việt Nam vì ý thức hệ, hội dòng Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã không bỏ rơi giáo hội Việt Nam. Từ những năm 1992 họ đã bảo trợ ít nhất mỗi năm 30 sinh viên Việt Nam, đa số là linh mục, đến trọ tại nhà để đi học tại các trường đại học trong thành phố Paris: chỗ ăn, chỗ ở, học phí hàng năm lên đến gần 30 ngàn dollars Mỹ cho mỗi người. Quý vị cứ thử làm một bài tính cộng và nhân thì sẽ thấy con số khổng lồ mà hội dòng này đã tiếp tục dâng tặng cho giáo hội Việt Nam qua công việc đầy nhân ái và Kitô giáo nầy.

Trở lại chuyện đi thăm. Trong khi ở Paris, có người rủ tôi đi viếng Lộ Đức, một nơi hành hương nổi tiếng quốc tế mà bất cứ người Công giáo nào cũng mơ được đi đến ít là một lần. Tôi thản nhiên trả lời: "Tôi qua đây với mục đích chính là thăm thầy cũ và bạn bè. Nếu Chúa muốn thì sẽ cho tôi cơ hội sau này."

9 năm sau (2006) tôi trở lại Pháp và có dịp ghé thăm Lộ Đức như lòng mong ước! Cám ơn Chúa! Tạ ơn Mẹ!

Có những chuyện tưởng chừng như hụt mất mãi, nhưng nếu biết trao phó hết mọi sự trong tay Chúa thì lòng sẽ bình an, tin tưởng rằng Ngài sẽ lo cho có cơ hội được lại.
~~~~~