Một vài suy tư về những ứng xử mục vụ của Giáo Hội CG (VN) trước đại dịch Covid-19


. Không phải trong phạm vi ý thức hệ - đây là một thảm họa mang tính xã hội - là một thách đố lớn lao về mọi mặt: mục vụ, đạo đức, nhân bản...

. Nghiêm chỉnh chấp hành (=chấp nhận và thi hành) những chỉ thị của nhà nước - đây là một thảm họa mang tính xã hội - người giáo dân phải tự đặt mình là những phần tử của xã hội, không để ý thức chính trị (đảng phái) lái theo hướng ngược lại đưa đến thái độ bất tuân, ...

. Tránh thái độ minimalism (tối thiểu hóa) thái độ tuân giữ, chẳng hạn: đúng 12 giờ đêm mới thi hành, chiều hôm trước vẫn có đại hội, ... không khác gì những sinh hoạt ngoài đời (đám cưới, đám giỗ, ...)

. Đã có những trường hợp ấu trĩ: đóng cửa chính nhà thờ và cử hành thánh lễ bên trong, để người ngoài không thấy, không hát để người ngoài không nghe, ...
. Thời sự hóa các cử hành phụng vụ: thay vì những lời nguyện giáo dân in sẵn, thiên về lý thuyết thì soạn những lời cầu nguyện mang tính thời sự:
* di dân và những vấn đề luân lý (hôn nhân), đạo đức khi xa nhà, tội phạm khi di dân, buôn bán người, xuất khẩu lao động trái phép, phá thai, cưỡng bức lao động, lạm dụng tính dục ấu nhi và vị thành niên, những chứng bịnh thời đại...
* cụ thể: thiên tai (bão, lũ, lụt, sạt, lở, ...), an toàn giao thông trước và sau Tết và các lễ hội cho di dân, sinh viên, học sinh, các ngày khai giảng và bế giảng, đặc biệt đối với các sinh viên lần đầu tiên xa gia đình, ... an toàn cho ngư dân mùa biển động, mùa màng cho nông dân trong các vụ mùa, ... còn nhiều ...
* thế giới: thiên tai (bão, động đất nơi này, nơi kia, ...), biến động chính trị (cần tế nhị)
* nói chung, cuốn sách Lời Nguyện giáo dân in sẵn đã giảm thiểu sáng kiến và siêng năng của những người có trách nhiệm, thậm chí cuốn tập của GX VP có lời cầu nguyện cho Đức Cha Tiếu, GM giáo phận (Nha Trang)!!!
* người CG phải là tập thể tiên phong trong việc phòng chống dịch bệnh, cụ thể là tuân thủ những chỉ thị của chính quyền, ...

> Quan tâm và ưu tư cho tương lai: không có thánh lễ thì không có thu nhập, không có thánh lễ thì giáo dân mất thói quen đi lễ, ...
> Có chút kiêu ngạo: nếu nghe theo thì sợ mang tiếng là hèn nhát!
> Nên xem xét cách hành xử của các Giáo Hội khác trên thế giới
> Nên khẩn cấp lập ra một ủy ban trong HĐGM toàn quốc và trong giáo phận địa phương về phòng chống dịch bệnh để có phương án chung thể hiện tinh thần hiệp nhất và đồng nhất (unité và uniformité).