Đăng ký An Sinh Xã Hội

Ngày 17/3/2015, lễ thánh Patrick, Bổn Mạng hai nước Ái Nhĩ Lan, Âu châu, và Nigeria, Phi châu, tôi đi đăng ký hưởng lợi tức Social Security tại Hackensack, New Jersey. Trong thánh lễ tôi đã xin Chúa cho mọi sự thuận lợi. Trên đường đi, còn khấn thánh Patrick cho gặp được một người gốc Ái Nhĩ Lan thì tuyệt.
Sau khi chờ khoảng 45 phút thì tôi được gọi tên. Vào đến guichet (cửa sổ) thì thấy một thiếu nữ trẻ và đẹp. Sau khi chào cô ấy thì tôi buột miệng hỏi:
- Cô có phải người (gốc) Ái Nhĩ Lan không?
- Dạ phải.
- Chúc mừng lễ thánh Patrick.
- Cám ơn.

Sau đó tôi trình giấy tờ. Tôi nói với cô ấy:
- Tôi có chứng chỉ Rửa tội bằng tiếng La Tinh và giấy Khai sinh bằng tiếng Việt.
- Tôi biết tiếng La Tinh, còn tiếng Việt thì không!

Thế là "mọi sự thuận lợi". Tôi cảm thấy rất thân thiện với cô ấy cho nên thoải mái đặt nhiều câu hỏi cần thiết và được tư vấn một cách thành thật.
 Tạ ơn thánh Patrick!

~~~~~~~~~~~~~