Gặp Cha Bảy Tại Ga Hòa Hưng

Năm ấy (?), tôi về Việt Nam. Có cha Trần Công Danh, SDB (dòng Salesian Don Bosco) nhờ chuyển 100USD cho cha Vị (sau này làm GM Kontum) đang ở với cha Trần Văn Bảy thuộc giáo phận Kon Tum, phụ trách các tu sinh ở Sài Gòn.

NK 1968-1970 cha Bảy học sau 1 lớp ở Collège d'Adran, Đà Lạt và sau này là bạn cùng lớp khi học ở Đại Chủng Viện Hòa Bình, Đà Nẵng, NK 1974-1975, nên tôi cũng cho đây là một dịp gặp bạn xưa.

Cùng đi với tôi có người con tinh thần là Frank Nguyễn Thái Ngà. Hai cha con từ Biên Hòa lên Sài Gòn với lịch trình sau:

- trước hết đến ga Hòa Hưng mua vé về Nha Trang tối hôm đó

- rồi từ đó đi tìm nhà cha Danh theo địa chỉ cho sẵn.

Tôi bảo Ngà ngồi nơi ghế chờ và tôi sắp hàng để mua vé.

Bỗng nhiên nghe một giọng nói quen thuộc đàng sau lưng. Quay lại thì thấy: Cha Bảy!!!

Hỏi đi đâu thế?

Trả lời: Mua giùm vé cho người ta.

>>> Thế là đưa luôn 100 đollars cho cha và thảnh thơi ra về!


~~~~~~~~~~~~~