Cái Bàn Để Máy Cưa Lộng

Tính tôi thích mày mò độ hết cái này đến cái khác ... giống như mẹ tôi là siêu thợ độ!

Bữa nọ tôi ra Sears mua một cái máy cưa lộng (cưa có giây, jigsaw). Tối hôm đó tôi khoe với bạn thường hay đến chơi nhà là anh Phạm Viết Khiết. Anh ấy nói là tôi cần một cái bàn thon và dài ...

Sáng hôm sau, cha Leo Farley ở đối diện nhà tôi, cũng làm tuyên úy với tôi, gọi điện và nói là có mấy đồ lặt vặt muốn thải đi vì sắp sửa hưu. Tôi chạy qua và thấy một cái bàn gỗ ... thon và dài ... y chang như lời anh Khiết đề nghị!!!

Ước gì được nấy!

Nhiều khi cũng sợ và nhiều lần không dám nghĩ tới chuyện gì đó vì SỢ NÓ XẢY RA!!!   
~~~~~~~~~~~~~