CN II Vọng B - Gioan Tẩy Giả

- Nhà giàu tại Karem, có nhà nghỉ (1993)
- Có ảnh hưởng trên dân: Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.
- Có uy tín: họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì ?”
Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình”.
- Có thể tự xưng là Đấng Cứu Thế dân đang trông đợi mấy ngàn năm > ngày nay tiên tri giả
- Khiêm tốn: Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, tiếng vọng của âm thanh thật chứ không phải như âm nhạc của phòng trà, của karaoke: tiếng đờn tiếng trống, thay vì đóng vai trò phụ họa cho tiếng hát thì lại to đến độ át luôn cả giọng ca sĩ.
- Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.
Chúng ta hãy là một Gioan Tiền Hô thứ hai: đi trước để dọn đường cho Chúa đến
Trong xã hội
Trong lòng tha nhân
Không kiêu ngạo, không che lấp hình ảnh của Chúa, giới thiệu Chúa, đừng xem mình là cái rốn của vũ trụ ...
Tệ hại hơn: đưa kẻ khác xa Chúa.
Chứng nhân cho sự thật, công bằng, bác ái, cho Chúa Giêsu đấng đã chết vì ta cho đến hơi thở cuối cùng như thánh Gioan Tẩy Giả.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~