CN V TN năm C


Trong những ngày đón Tết-vui Xuân Nhâm Dần vừa qua, tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng có những ước nguyện cầu mong, có những dự tính, chương trình, kế hoạch cho công việc làm ăn và đời sống của mình làm sao để phát triển thuận lợi, tốt đẹp. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng, tài sức của con người luôn có những giới hạn, khuyết điểm và ngay cả tội lỗi.

Thế nên, cho dù mình có nguyện cầu, có nỗ lực, cố gắng…nhiều khi cũng khó để đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn hay đặt ra mục tiêu.

Thưa ACE, trước những thách đố của cuộc sống như vậy, chúng ta cần phải làm gì? Lời Chúa hôm nay soi sáng, hướng dẫn và giúp sức cho chúng ta đó là: Hãy làm theo thánh ý và mệnh lệnh của Chúa.

Bài đọc một (Is 6, 1-2a, 3-8) từ kinh nghiệm của chính Isaia, khi Chúa sai ông đi làm ngôn sứ, đứng trước lời mời gọi và sai đi này, Isaia thật sự đã không biết phải ứng xử ra sao với tài sức của mình, sẽ rao giảng gì hay làm gì.

Thế nhưng, một khi Chúa đã tuyển chọn và sai đi, Ngài có những cách thức của Ngài. Chúa như đã đặt viên than hồng trong miệng Isaia, nhưng nhờ vào sự tín thác nơi sức mạnh của ơn thánh Chúa mà Isaia đã mạnh dạn để thưa lên rằng: “Này con đây, xin hãy sai con”. Thật vậy, Chúa chỉ cần lòng quảng đại, cần thái độ khiêm tốn sẵn sàng và sự vâng phục của con người trước thánh ý Chúa. Chính khi vâng nghe và đáp trả với lòng kính mến, Thiên Chúa đã làm cho Isaia trở nên một vị Ngôn sứ lớn của Chúa cho dân của Ngài.

Trong bài đọc hai (1 Cr 15, 3-8. 11) Thánh Phaolô đã cho các tín hữu Côrintô và cho mỗi chúng ta biết rằng, Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô đã tuyển chọn, truyền lệnh và ban ơn cho các Tông đồ để họ trở nên nhân chứng của Chúa. Người đại diện cho tất cả các Tông đồ chính là Phêrô, Ngài được Chúa đặt làm thủ lãnh, để nhờ qua các Ngài, ơn Chúa được tiếp tục trao ban và lan tỏa đến cho dân Chúa.

Chính Phaolô, mặc dầu không phải là người trong nhóm 12 được chọn, nhưng trong cách thức riêng biệt, Ngài cũng đã cảm nghiệm được sứ vụ Tông đồ của mình, Ngài được kể như là “đứa con đẻ non” trong sứ vụ Tông đồ.

Khi nhìn lại ơn ban này, Phaolô đã nhận thấy, mặc dầu mình yếu đuối, tội lỗi, vì đã lùng bắt, giam cầm những người tin vào Chúa Giêsu. Thế nhưng, nhờ vào ơn Chúa, nhờ vào sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã chinh phục, tuyển chọn và biến đổi Ngài thành khí cụ của Chúa để cho Tin mừng được rao giảng và lan tỏa đến với lương dân.

Thật vậy, nhờ khiêm tốn để tin vào Chúa, nhờ mở lòng để vâng nghe cùng thực thi thánh ý cùng lệnh truyền của Chúa, cuối cùng, Phaolô đã tin nhận ra rằng: Những việc mà bản thân Ngài làm được, không phải do sức mạnh từ con người yếu đuối của mình, nhưng tất cả là do bởi tình yêu thương, do bởi sức mạnh từ “ơn ban của Thiên Chúa ở với tôi”.

Bài Tin mừng (Lc 5, 1-11) chính là sứ điệp, bằng chứng cụ thể nhất để minh chứng cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và ơn Thánh của Ngài khi con người làm theo những mệnh lệnh cùng thánh ý Chúa. “Người bảo ông Simon rằng: Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”.

Trước lời mời gọi và mệnh lệnh của Chúa, điều này thật không dễ dàng một chút nào, vì đây thực sự đang đi ngược lại với những kinh nghiệm và hoàn cảnh thực tế của con người. Trong khi Phêrô và các bạn ông là những người đánh cá chuyên nghiệp, thế mà cho dù vất vả, cực nhọc suốt cả đêm, các ông chẳng đánh bắt được con cá nào cả. Vậy mà, giờ đây thật là nghịch lý, khi thuyền đã gần bờ, lại là ban ngày nữa, mà Chúa lại bảo các ông thả lưới để bắt cá.

Điều thú vị là, khi các ông vâng lời Chúa, vâng lời của con ông bác thợ mộc, không có kinh nghiệm hay chuyên môn về ngư nghiệp thì họ lại có một kết quả thật tốt đẹp:

“Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách”.

Vâng lời và làm theo những gì mà Chúa Giêsu dạy , là vâng lời Thiên Chúa, vâng lời Đấng tạo thành muôn vật muôn loài, thế nên mọi sự đều được ban cho chúng ta. Khi chứng kiến việc Chúa làm, “Họ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Thưa ACE, sau những ngày đón Tết Vui Xuân, khi chúng ta bắt đầu trở lại với cuộc sống thường ngày, dẫu chúng ta đã có cho mình những chương trình, kế hoạch hay dự định, chúng ta hãy biết tìm kiếm và làm theo kế hoạch cũng như thánh ý của Chúa cho chúng ta.

Vì khi làm với sức mạnh và ơn thánh Chúa, chúng ta sẽ được Ngài ban ơn chúc phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kếm Chúa nhờ đó mà chúng con có thể hưởng được bình an và ơn phúc. Amen.

*/*