CN sau CN 6 PS: Lễ Thăng Thiên
2021 (VN), 29/5/2022 (Jersey City)

21/3/2022 > permanently moved to 7th Sunday of Easter

 1. 3 năm tại thế
 2. Chết và sống lại - 40 ngày ở với các môn đệ
 3. Đến lúc ra đi
 4. Đối thoại giữa Chúa Cha và Chúa Con
 5. Nếu là chúng ta thì sẽ không muốn vội về trời vì lo cho các môn đệ, chưa chuẩn bị đầy đủ về sứ mệnh to tát
 6. 12 người + một số vẫn còn sợ hãi. Nhất là sau khi Chúa ra đi thì họ vẫn còn ở trong phòng kín, dường như là căn phòng Tiệc Ly trước đây.
 7. Thế nhưng Chúa Con vẫn về trời sau khi chu toàn sứ mệnh dưới đất 33 năm ngắn ngủi ... Đã vậy còn để lai người Mẹ thân yêu ...
 8. Tự hào vì được Chúa tin tưởng và luôn cầu nguyện cho chúng ta sau 2 ngàn sau luôn được bảo vệ khỏi ác thần.
 9. Năm 1987, một người mẹ lo cho con sắp vào đại học, phải lìa gia đình: hãy tin tưởng con sẽ đem những giá trị của gia đình tự luc ấu thơ đem ra đời, hãy tự hào về con.
 10. Chúa Thánh Thần là đủ
 11. Chúa lên trời: để lại một gia sản, uóc mong chúng ta tiếp tục bành trướng, đem tin mừng cứu độ cho toàn thế giới, đến tận thế và luôn tin tưởng vào Mẹ Maria, còn 2 ngày nữa hết tháng Hoa.
 12. Đừng làm cho Chúa Giêsu thất vọng. Và cả Mẹ Ngài nữa.
 ~~~~~~~~~~~~