CN 6 PS năm B – Yêu thương nhau

Chúa Giêsu là:

- Bạn hữu chân chính:

o Yêu thương chân thành
o Tình bạn chân thật: nguy khốn có nhau
o Hy sinh mạnh sống vì bạn hữu: chết vì người yêu.

Chuyện kể: hoang đảo – tàu đắm - cầu nguyện cho người kia: nhận lời người kia xin – đó là tình yêu chân thật:
1. Không phô trương, khoe khoang: người kia không biết
2. Khiêm tốn: chấp nhận hiểu lầm
Trong bữa tiệc ly sau cùng, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài, bạn hữa của Ngài và cho cả chúng ta, để chúng ta không bị thế gian cám dỗ, xa Chúa, xa tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Và cũng không quên cầu nguyện cho:
1. Tình hình đại dịch trên thế giới
2. Trong nước
3. Những nơi nguy hiểm, đang chiến đấu: Bắc, Nam …
4. Đặc biệt Ấn độ: hàng trăm người chết mỗi ngày

Đó là tình nghĩa đồng bào, tình liên đới nhân loại, tình huynh đệ và tình bằng hữu giữa con người với nhau.


~~~~~~~~~~~~