THỨ TƯ TUẦN 6 PS - SỐNG THEO THẦN KHÍ SỰ THẬT

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

Suy niệm:
Nhìn thế giới với cái nhìn đa chiều, mỗi chiều kích lại cho ta thấy một loại sự thật khác nhau: sự thật toán học, sự thật lịch sử, sự thật triết học, tôn giáo,… Muốn đạt tới một sự thật toàn vẹn theo nghĩa bao trùm mọi chiều kích như thế hầu như là không tưởng. Sự thật mà Thần Khí dẫn các môn đệ tới là “Sự Thật Toàn Vẹn,” Sự Thật đó được hiện thực nơi Đức Giê-su Ki-tô: Ngài là Con Thiên Chúa, nhập thể làm người, chịu chết và sống lại. “Sự Thật Toàn Vẹn” còn là sự thật đem lại ơn cứu độ, vì ai tin vào Đức Ki-tô, người ấy sẽ được cứu. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn các môn đệ để họ nhận biết Sự Thật Toàn Vẹn, sống và làm chứng cho sự thật đó bằng đời sống của mình.

Mời Bạn:
Người môn đệ Chúa Ki-tô đã được dẫn tới Sự Thật Toàn Vẹn rồi thì phải làm chứng cho Sự Thật đó bằng cả đời sống của mình. Những quanh co giả dối nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn dập tắt hoạt động của “Thần Chân lý” trong tâm hồn bạn. Mỗi khoảnh khắc cụ thể trong đời bạn được mời gọi tiến bước trong ‘sự thật toàn vẹn’, và trở thành “người truyền đạt” sự thật của Chúa. Xây dựng cuộc sống trên sự thật là con đường dẫn bạn đến với Thiên Chúa. Bằng cách sống sự thật, Ki-tô hữu để cho Tin Mừng thấm đậm và thánh hóa môi trường văn hóa xã hội của mình.

Sống Lời Chúa:
Quyết tâm sống để xây dựng sự thật và lên tiếng bảo vệ sự thật.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, mỗi ngày xin giúp con sống theo sự thật trong tình bác ái, để con không bao giờ đánh mất bất cứ cơ hội nào làm danh Chúa hiển vinh. Amen.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~