Thứ Tư, tuần 4 PS
Chủ đề của Lời Chúa hôm nay là ánh sáng. Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Nếu người Kitô hữu chúng ta đi theo ánh sáng của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ được ánh sáng của Chúa dẫn đưa vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.

1. Chúa Giêsu là ánh sáng
Chúa Giêsu tự xưng mình là ánh sáng: "Ta là sự sáng đã đến thế gian". Ngài là ánh sáng thật dẫn dắt tất cả nhân loại đến với sự sống muôn đời. Chúa đã dùng các lời giáo huấn của mình để đem con người đến với chân lý, sự sống của Thiên Chúa. Đặc biệt, Chúa đã chịu tử nạn và phục sinh để ban cho nhân loại ơn cứu độ của Ngài.

2.Bước theo ánh sáng của Chúa Giêsu
Chúng ta cần phải bước đi theo ánh sáng của Chúa. Bước theo Chúa, chắc chắn chúng ta không bị lầm đường lạc lối, nhưng dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ và đón nhận được sự sống đời đời:“Tôi là Ánh sáng của thế giới. Ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12).
Bước theo Chúa là ánh sáng, chúng ta cần phải từ bỏ sự tối tăm của tội lỗi, chế ngự các nết xấu, xa tránh những dịp nguy hiểm cho linh hồn.
Bước theo ánh sáng, chúng ta cần phải sống các Lời Chúa dạy dỗ, và nhờ thế, đời sống đạo của chúng ta sẽ tốt hơn.

3.Áp dụng vào đời sống hằng ngày
Chúng ta cảm nghiệm được mãnh lực gớm ghê của bóng tối,và sức mạnh của những người chuộng bóng tối hơn ánh sáng (x.Ga 3,19), để không làm cho bản thân chúng ta bị ảnh hưởng bởi những sự xấu xa của thế tục.
Ý thức rằng Chúa là ánh sáng, chúng ta quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy, biết lắng nghe sự hướng dẫn của Giáo Hội và thực hành trong đời sống đạo của mình.
Không những chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa dẫn dắt cuộc đời, mà chúng ta còn phải trở nên ánh sáng để dẫn dắt tha nhân đến với Chúa, đem ơn Chúa đến cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng của đời con. Xin dẫn con bước đi trong ánh sáng và ơn cứu độ của Ngài. Amen.