Thứ Hai, tuần 4 PS: Cửa chuồng chiên

1. Có người còn buồn vì ông Trump thất cử!
2. Tài xế, bầu sô: dẫn nghệ sĩ đi quá xa bằng những mồi nhử như ma túy, rượu chè, trai gái, …
3. Hướng đạo những nơi nguy hiểm: leo núi, thám hiểm hang động
4. Hướng dẫn viên du lịch
5. Giáo dục giáo viên, giáo sư
6. Chăn chiên,
7. Gây ảnh hưởng lớn
8. Trang mạng ...
9. Cha mẹ, ông bà, anh chị trong gia đình là những cửa chuồng chiên đặc biệt, noi gương Đức Kitô


~~~~~~~~~~~