Thứ Năm, tuần 2 PS

Một cuộc phỏng vấn Chúa Giêsu:

Này ông Giêsu, ông từ đâu đến?
Tôi là Đấng từ trời mà đến (c.31). Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất. Nhưng tôi không thuộc về đất, đất không phải là gốc của tôi. Gốc của tôi ở nơi cung lòng Thiên Chúa (Ga 1, 18). Dù cư ngụ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về Cha tôi trên trời. Khi làm xong sứ mạng, tôi sẽ trở về với gốc của tôi.

Này ông Giêsu, công việc của ông là gì?
Tôi làm chứng về điều tôi đã thấy và đã nghe. Tôi làm chứng về Thiên Chúa là Cha của tôi. Tôi đã thấy việc Người làm và đã nghe tiếng Người nói. Nhiều thánh nhân diễn tả rất hay, rất đúng về Thiên Chúa và cũng có kinh nghiệm rất sâu về Người. Nhưng họ không phải là Con như tôi. Họ chẳng thể nào gần mầu nhiệm Thiên Chúa như tôi. Bởi vì tôi là Con của Người. Chẳng ai biết Cha bằng Con, không ai biết Cha trừ ra Con (Lc 10, 22). Chỉ mình tôi mới có thể vén mở trọn vẹn khuôn mặt Thiên Chúa, một Thiên Chúa giầu lòng thương xót.

Vậy sứ mệnh của ông là gì?
Tôi là người được Thiên Chúa sai đến với nhân loại trên mặt đất (c. 34). Chẳng có giây phút nào tôi quên mình là Con, người được sai. Chẳng có giây phút nào tôi quên Cha tôi là Đấng sai tôi. Khi nhận mình triệt để tùy thuộc vào Cha, tôi chẳng hề xấu hổ. Tôi đáng tin vì chính sự tùy thuộc đó. Tôi chẳng làm điều gì tự mình, tôi chỉ làm điều tôi đã thấy Cha tôi làm (Ga 5, 19). Tôi chẳng nói điều gì tự mình, tôi chỉ nói điều tôi đã nghe Cha tôi nói (Ga 8, 26). Chính khi tôi tùy thuộc trọn vẹn vào Cha mà tôi được tự do.

Này ông Giêsu, ông có hạnh phúc không?
Tôi hạnh phúc vì tôi yêu và được yêu. Cha tôi yêu mến tôi và tôi ở lại trong tình yêu của Cha (Ga 15, 10), Người vẫn ở với tôi và không để tôi cô độc (Ga 8, 29). Người yêu mến tôi vì tôi dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của Người (Ga 10, 17). Tình yêu của Cha thể hiện qua việc Người trao phó mọi sự trong tay tôi (c. 35). Tôi có quyền phán xét, quyền cho sống lại ngày sau hết, quyền trên mọi xác phàm. Bởi vậy tôi mới nói mọi sự Cha có là của tôi (Ga 16, 15).

Hãy đón nhận lời chứng của tôi (c. 33). Hãy tin vào tôi để được sự sống vĩnh hằng ngay từ đời này (c. 36). Hãy đến với tôi để được chia sẻ cùng một sứ mạng và vinh quang.


~~~~~~~~~~~~