Thứ Tư Bát nhật PS - Emmaus
Emmaus cách Giêrusalem khoảng 12 cs (Nha Trang lên Diên Khánh)

Mặc dù Đức Kitô vẫn đồng hành với họ trong cuộc đời, nhưng mắt họ vẫn còn bị che khuất. Chỉ nhờ Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, họ mới có thể nhận ra Chúa mà thôi. Ngay khi nhận ra Chúa, “họ đứng dậy quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm mười một và các bạn hữu đang tụ tập tại đó” (Lc 24, 33).
Trở về với cộng đoàn để chia sẻ và tiếp tục sứ mạng Thầy trao phó.
Hàng năm, từ 2004 cho đến trước đại dịch covid, cộng đồng giáo sĩ VN tại HK tổ chức 3 ngày họp mặt/chia sẻ/tĩnh tâm với danh xưng: Hội Ngộ Hành Trình Emmaus, nói lên cuộc đời của những người sống tận hiến cần có sự đòng hành của Đức Kitô.
Con đường đi về làng quê Emmaus năm xưa của hai môn đệ cũng tượng trưng cho con đường lữ hành của mỗi chúng ta hôm nay. Trên con đường lữ hành của chúng ta hôm nay chắc chắn cũng sẽ có những buồn chán của thất bại, những chán chường của đổ vỡ, chia ly, những mỏi mệt của gánh nặng cơm áo gạo tiền …

Trong những đoạn trường đó, chúng ta hãy vững tin rằng Chúa Kitô Phục sinh đang đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta trong từng bước đi của cuộc sống. Ngài có mặt trong từng niềm vui và nỗi buồn, trong những thành công cũng như thất bại, trong tiếng cười cũng như nước mắt.


~~~~~~~~~~~~