CN 1 Chay B - (lễ VP 21/2/2021)

Tin Mừng của Chúa nhật nầy gồm hai đoạn nối tiếp nhau, nói đến hai sự kiện ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: vào hoang địa và rao giảng sứ điệp đầu tiên. Chúa Giêsu tiếp tục gắn bó với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Người được Chúa Thánh Thần đẩy vào hoang địa, và sau đó, Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Marcô chỉ mô tả tình trạng của Chúa Giêsu trong hoang địa, không nói gì đến chuyện cám dỗ và phản ứng của Người. Rất ngắn, chỉ trong hai câu. Trong hoang địa, Người đã sống giữa mọi tương quan: với Thiên Chúa, con người, thiên thần, Satan, dã thú và thiên nhiên. Con người như cảm thấy bé nhỏ trước sự vĩ đại của thiên nhiên.

Hoang địa hay sa mạc được hiểu là nơi trú ẩn của những dã thú dã thú như bò cạp, rắn hổ mang, rết, … Chúng tượng trưng cho những sức mạnh thù nghịch và nguy hiểm cho sự sống của con người, và qua đó tượng trưng cho thế lực ma quỷ, luôn tìm cách hại sự sống thiêng liêng của chúng ta.

Nhưng hoang địa cũng là nơi gặp gỡ Thiên Chúa.

Ngài đã dùng 40 năm để gặp, để nói chuyện và nung nấu tình yêu của dân Chúa chọn với ngài khi ký kết với họ giao ước trên núi Sinai. Cũng vật, trong hoang địa, Chúa Giêsu đã không bị cám dỗ hằng ngày mà chỉ chịu cám dỗ vào cuối thời gian đó. Người sống trong hoang địa để tiếp tục sống trọn vẹn kinh nghiệm tình yêu với Thiên Chúa Cha, kinh nghiệm đã được khởi đầu từ biến cố chịu phép rửa, và để từ nơi Người, một giao ước mới sẽ được ký kết qua Máu châu báu chảy ra trên thập giá.
Chúa Giêsu ở giữa dã thú, mà không bị chúng làm hại. Người bị cám dỗ, mà không bị thua cuộc. Sau này, Chúa Giêsu thường lui tới hoang địa, nghĩ là những nơi thanh vắng để cầu nguyện và cũng dạy các môn đệ của Người làm như thế.

Chúng ta biết được thánh Phaolô, sau khi ngã ngựa và tin nhận Chúa Giêsu Nazareth, đã vào sa mạc Arabia để trực tiếp lãnh nhận mạc khải với Đức Giêsu Kitô trước khi ra đi rao truyền Danh Thánh của cho Đấng ngài bách hại trước đó.

Sứ điệp đó chính là sứ điệp của Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận khi được rải tro lên đầu trong ngay thứ Tư lễ Tro vừa qua:

“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Tin Mừng nầy là Tin Mừng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Tin Mừng gắn liền với nhau như là một. Có hai cách sám hối và tin vào Tin Mừng rất cụ thể: vác thánh giá và từ bỏ bản thân vì Chúa Giêsu và Tin mừng (8,34-35), bỏ mọi sự và đi theo làm môn đệ của Chúa Giêsu và Tin Mừng (10,29).

Trong mùa chay thánh này, giữa những ồn ào của thế tục, nhũng bận rộn của cuộc sống, hãy bỏ qua một bên những ham muốn xác thịt, ngay cả những dự phóng cho tương lai để lui vào một nơi thanh vắng nào đó, dù chỉ là một góc nhà, để gặp gỡ Thiên Chúa qua những giây phút cầu nguyện, để trong thinh lặng, lắng nghe những lời yêu thương của Người và đáp lại với tình yêu của con tim.

Phải, tiếng kêu từ hoang địa là tiếng gọi của tình yêu. Amen.


~~~~~~~~~~~~