Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A

I. CÁC BÀI ĐỌC
Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến ơn gọi và hành trình đức tin của ông Abraham, của các tín hữu, và nhất là của Đức Giêsu. Để thi hành sứ mang cứu độ và để đạt tới vinh quang Phục Sinh, Đức Giêsu phải vâng phục thánh ý Thiên Chúa bằng cách trải qua cuộc khổ nạn và chịu chết. Các môn đệ không chấp nhận điều đó. Vì thế, để củng cố đức tin của các ông, Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng để tỏ lộ vinh quang. Đức Giêsu chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng chính hiến tế của mình trên thập giá để đạt tới vinh quang và ban vinh quang cứu độ cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì nhờ kế hoạch của Người và tình yêu hiến tế của Đức Giêsu mà chúng ta được nhận lãnh ơn cứu độ.
1. “Chúa phán với Abram: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi ... Abram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông”. Abram đặt lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa và ông cũng phải trải qua những thử thách để tinh luyện đức tin của mình, trước khi thừa hưởng những lời hứa của Thiên Chúa. Hành trình đức tin của ông là mẫu mực cho hành trình đức tin của chúng ta. Đức tin của tôi như thế nào? Cuộc sống của tôi có bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Người?
2. “Con hãy đồng lao cộng khổ với cha để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng do kế hoạch và ân sủng của Người”. Con người hưởng cứu độ nhờ ân huệ của Thiên Chúa ban cho, chứ không do công trạng của riêng mình. Tôi có cảm nghiệm được ơn sủng cao cả này trong đời sống thiêng liêng của mình? Tôi có khiêm nhường phó thác cuộc sống mình vào sự chở che của Thiên Chúa? Tôi có cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng để đáp lại ân sủng cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho tôi?
3. “Có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Thiên Chúa mặc khải căn tính đích thực của Con của Người cho các môn đệ và truyền lệnh cho họ vâng nghe lời dạy của Đức Giêsu. Tôi có thực hiện lời truyền dạy của Thiên Chúa Cha? Tôi có vâng phục và thực hành những lời dạy của Đức Giêsu trong cuộc sống?
4. Sứ điệp Mùa Chay 2017 viết: “Mùa Chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là Phục Sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người Kitô hữu được mời gọi “hết lòng” trở về với Thiên Chúa (Joel 2,12), không chấp nhận lối sống tầm thường nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn tín trung, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về”. Tôi có sẵn sàng hoán cải bản thân, đổi mới đời sống để trở về với Thiên Chúa mà đón nhận ơn tha thứ? Tôi có sẵn sàng đón nhận những hy sinh mất mát trong đời sống đạo hiện tại vì biết rằng sau này sẽ được chia sẻ vinh quang Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô?~~~~~~~~~~~~