Thứ Tư tuần 5 mùa Chay
Các người Pharisêu: Khg đối thoại; Khg chấp nhận nhau; nô lệ vì bị đóng khung cái "tôi" tôn giáo: đạo của tôi là nhất. Hồi giáo cực đoan > thảm cảnh thế giới hiện nay.
Sự tự do của Chúa Giêsu: trong sa mạc, trong vườn dầu
Qua những mầu nhiệm trên đây, những câu truyện trên đây, ta có thể thấy sự lựa chọn cơ bản của Đức Giêsu là làm theo ý Cha. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Sự lựa chọn này cho thấy không có sự tự do nào cao quý hơn là từ bỏ sự tự do riêng, vì một tình yêu lớn hơn. Chính nó làm cho Đức Giêsu thực sự trở thành một con người tự do, sống cho Nước Thiên Chúa đang đến.
a) Tự do trong lối sống của một người nghèo > con người khg có chỗ gối đầu
b) Tự do trước thế giới chính trị xã hội tôn giáo đương thời > đóng thuế từ miệng con cá
--------------
Chúng ta có tự do vì sự thật của Thiên Chúa giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và những hệ lụy của nó: ích kỷ, ghen ghét, thù hằn, kiêu ngạo, khinh người, lười biếng, ...


~~~~~~~~~~~~