Ngắm bẩy sự mừng và thương kính ông Thánh Giuse

Giới Thiệu Tác Phẩm : 7 Sự Vui Buồn của Thánh Cả Giuse
Tác Giả : Lm. RÔCÔ Nguyễn Tự Do

Ngài đã hoàn thành tác phẩm 7 sự vui buồn của Thánh Cả Giuse vào ngày 01-03-2011 và Ngài về nhà Cha ngày 05-03-2011.

7 sự vui buồn của Thánh Cả Giuse
( Choix de Prières , Brepols P 1187 )

Việc đạo đức này được thánh An phong và Chân phước januario Sarnell lập nên và phổ biến trong Giáo Dân để tôn vinh Thánh Giuse là người đã được Thiên Chúa chọn và ban cho nhiều đặc ân để cộng tác vào công cuộc Cứu Thế vào thời gian đầu Ngôi Hai Giáng Sinh tại gian trần và sống tại làng nhỏ Nagiaret

Thánh Giuse đã được sống với Chúa Giueessu và Đức Maria đã mang trách nhiệm của Thánh Gia đã đem công sức của mình để chăm sóc giữ gìn Đấng Cứu Thế trong suốt thời gian thơ ấu và trường thành , thời gian chuẩn bị thi hành sứ mệnh công khai loan báo Tin Mừng

Thánh Cả Giuse đã sống cùng nhịp với Đức Maria và Chúa Gieessu đã tham dự vào những biến cố vui buồn của những năm đầu đời của Chúa qua chương 1-3 của phúc âm theo Thánh Luca. Chúng ta tưởng niệm lại 7 sự vui buồn của Thánh Giuse để cùng với Ngài Tạ Ơn Thiên Chúa và ca tụng Thánh Giuse vì công lao của Ngài trong chương trình Cứu Chuộc của Chúa .

VietCatholic News. (7/3/2001)

Theo yêu cầu của quý cha, quý tu sĩ và anh chị em, VietCatholic xin đăng văn bản Ngắm bẩy sự mừng và thương kính ông Thánh Giuse của địa phận Sàigòn trong tháng Kính Thánh Cả Giuse

- Thứ nhất thì ngắm: Khi Thánh Giuse đã đính hôn với Đức Mẹ, mà Người thấy Đức Mẹ mang thai, thì lòng người đau đớn bối rối biết chừng nào, nhưng chẳng dám hồ nghi sự trái cho Đức Mẹ; tuy nhiên khi được thiên thần báo tin cho biết: việc ấy là do quyền năng Chúa Thánh Thần, và Thánh Cả được chọn làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế, thì Người rất đỗi vui mừng. Ta hãy xin cho được ơn trông cậy phó thác, và đừng cố tình nghĩ xấu cho ai bao giờ. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ hai thì ngắm: Khi Thánh Giuse cùng Đức Mẹ về quê cha đất tổ là Belem để làm sổ kiểm tra, mà Đức Mẹ đã đến ngày sinh, nhưng không tìm được chỗ trọ, phải ra trú chân tại hang đá trống trải, thì Thánh Giuse buồn sầu khôn xiết; nhưng khi Chúa Con chào đời, Thánh Giuse đã được nghe ca đoàn các thiên thần hát mừng, thấy mục đồng và các đạo sĩ từ xa đến kính viếng, thì Người vui mừng vô hạn. Ta hãy xin cho được lòng tin mạnh mẽ, sống tốt lành, để sau này được hợp tiếng cùng các thiên thần ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ ba thì ngắm: Khi đến ngày Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, Thánh Giuse được chứng kiến những giọt máu đầu tiên Chúa Hài Nhi đổ ra, thì Người đau đớn thảm thiết lắm, nhưng khi Ngài được vinh dự đặt tên và được kêu tên cực trọng Giêsu Đấng Cứu Độ trần gian trước hết, thì Người cảm thấy hạnh phúc và vui mừng biết chừng nào. Xin cho ta biết hy sinh mãm mình, và trong giờ lâm tử, được sốt sắng kêu tên cực trọng ấy lần cuối cùng. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ bốn thì ngắm: Khi làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, Thánh Giuse được nghe ngôn sứ Si-mê-on tiên báo những đau khổ mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ phải chịu sau này, thì Thánh Giuse đau đớn như bị gươm sắc đâm vào lòng; nhưng rồi lại được nghe báo trước về ơn cứu độ của Dân Chúa và ánh sáng Tin Mừng chiếu soi cho muôn dân, thì Người vui mừng khôn tả. Xin cho ta được kể vào số những người được ơn cứu độ và được hưởng ánh vinh quang của Chúa muôn đời. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ năm thì ngắm: Khi thiên thần truyền cho Thánh Giuse phải trốn sang Ai-cập giữa đêm khuya, thì Người buồn sầu lo lắng cho Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ; nhưng vì thấy Chúa Giêsu thoát khỏi tay bạo vương Hê-rô-đê, thì Người vui mừng hết sức. Xin cho ta biết xa lánh mưu chước ba thù là ma quỷ, xác thịt và thế gian, và được luôn sống với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ sáu thì ngắm: Khi ông Thánh Giuse được lệnh đưa Chúa Giêsu và Đức Mẹ về xứ Giu-đê-a, nhưng lại sợ vua Hê-rô-đê A-kê-lao, nối quyền cha là kẻ đã tìm giết Chúa Giêsu, thì Thánh Giuse lo lắng băn khoăn trong lòng, nhưng khi thiên thần lại chỉ dạy về Na-da-rét, thì Người an tâm và vui vẻ thi hành lệnh truyền. Xin cho ta được thoát khỏi mọi lo âu hồn xác, và được bình an sống thân mật với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse suốt đời. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

- Thứ bảy thì ngắm: Khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, đi dự lễ đền thờ Giê-ru-sa-lem, khi về Thánh Giuse và Đức Mẹ lạc mất người, thì Thánh Giuse đau lòng sầu não dường nào, nhưng sau ba ngày, Người đã tìm thấy Chúa Giêsu ở giữa các thầy thông luật trong đền thờ, thì Người vui mừng khôn xiết. Xin cho ta được phúc sống trong ơn nghĩa thánh đến hơi thở cuối cùng, và được chết lành trong tay Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.

~~~~~~~~~~~