+ Maria Goretti Nguyễn Thị Minh Trang Têrêsa Nguyễn Thị Minh Yến Phêrô Nguyễn Quang Vinh, LM GB Nguyễn Quang Dũng Mẹ: Maria Nguyễn Thị Hiền Tôma Nguyễn Quang Cảnh Mônica Nguyễn Thị Minh Phượng Anrê Nguyễn Quang Hải