Sau hai năm bị hành hạ vì bệnh siêu vi gan B, ba đã ra đi về với Thiên Chúa vào lúc 1 giờ 50 sáng thứ Ba, ngày 16/5/2000 (giờ HK: 2 giờ 50 chiều thứ Hai, ngày 15/5/2001). Khi lâm tử, cha Lữ đã đến đọc kinh, giải tội và cha xứ đã xức dầu và ơn xá giải. Lúc ra đi, có Mẹ, Phượng, Yến, Cảnh, Đồng, Phát.
Xem Tiểu sử
Em Catarina Nguyễn Thị Minh Thanh (11/7/1960 - 11/1/1987)
Xem Tiểu sử
Em Maria Goretti (1969 - 11/1/1987)
Xem Tiểu sử
Em Teresa Nguyễn Thị Minh Yến
(SN 30/8/1958)
Xem Tiểu sử
Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh
SN 20/9/1950
Linh Mục: 22/11/1986
Xem Album
GB Nguyễn Quang Dũng
SN 20/6/1965
Xem Album
Mẹ: Maria Nguyễn Thị Hiền
SN 18/9/1923
Xem Album
Tôma Nguyễn Quang Cảnh
SN 20/12/1962
Xem Tiểu sử
Mônica Nguyễn Thị Minh Phượng
SN 12/7/1956
Xem Tiểu sử
Anrê Nguyễn Quang Hải
SN 6/6/1967
Xem Tiểu sử