Lộc Thủy 1954
Thanh 1961
Cam Ranh 1967
1998
Mừng Kim Khánh Hôn Phối

Năm mươi năm chẵn kết nên đôi,
Sướng khổ, buồn vui ngập một đời.
Cách biệt bao lần: luôn trọn ước,
Bôn ba mấy bận: nỏ sai lời.
Cô đơn viễn xứ: tình luôn mặn,
Vất vả quê nhà: dạ chẳng vơi.
Giai lão bách niên xin kính chúc,
Chúa Trời ban phúc tựa trùng khơi.

(1989)
2006 Tri Ân
January 2013 - Visit to Fr. Aug. Mai Hứa
RIP: One month later (17/2/2013)
1990
New Orleans 1993
2006
javascript