Tiếng Anh đặc biệt tập 2

 1. Endoscopy Nội soi
 2. Ultrasound Siêu âm
 3. Xray Chụp quang tuyến
 4. Biopsy Sinh thiết
 5. T-shirt Áo thun có tay
 6. Tank top (Three-holes shirt) Áo thun không tay, 3 lỗ
 7. Schedule Thời biểu (Mỹ: sked-jool; Anh: shed-jool)
 8. Due to, thanks to, because of ...
 9. Endoscopy Ultrasound Xray Biopsy
 10. Jungle law (= forest law) Xem: https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2601430
 11. Buffalo battery Pin trâu!!!! Impressive battery life (capacity)
 12. Skillet chảo chiên
 13. Jaywalker Đi bộ băng qua đường ngoài vạch kẻ
 14. Ice lolly, popsicle, sorbet cà rem cây
 15. Phụ kiện accessories
 16. Linh kiện component
 17. How come? Why
 18. Traditional medecine
  • Ignipuncture Cứu
  • Acupunture Châm
  • Acupressure Bấm huyệt
 19. Sync, Synch, Synchronization Đồng bộ
 20. Lip-sync, Lip-synch Hát nhép (không phải Lip sing)
~~~~~~~