TH 2 GI TN HU THE-XA-LO-NI-CA

Li m au

1:1 Chung toi la Phao-lo, Xin-va-no va Ti-mo-the, knh gi Hoi Thanh The-xa-lo-ni-ca trong Thien Chua la Cha chung ta, va trong Chua Gie-su Ki-to.

1:2 Xin Thien Chua la Cha va xin Chua Gie-su Ki-to ban cho anh em an sung va bnh an.

Ta n va khuyen khch. Thien Chua thng phat ngay sau het.

1:3 Tha anh em, chung toi phai luon luon ta n Thien Chua ve anh em: o la ieu phai le, v long tin cua anh em ang phat trien manh, va ni tat ca anh em, long yeu thng cua moi ngi oi vi ngi khac cung gia tang.

1:4 Bi the, chung toi hanh dien ve anh em trc mat cac Hoi Thanh cua Thien Chua, v anh em kien nhan va co long tin moi khi b bat b hay gap canh gian truan.

1:5 o la dau cho thay Thien Chua xet x cong minh: anh em se c coi la xng ang tham d Nc Thien Chua, chnh v Nc Thien Chua ma anh em chu au kho.

1:6 Qua la ieu cong minh, neu Thien Chua tra bao, ngha la bat nhng ke gay gian truan cho anh em phai chu gian truan,

1:7 va cho anh em, nhng ke gap gian truan, c ngh ngi vi chung toi. Viec ay se xay ra, khi Chua Gie-su t tri xuat hien cung vi cac thien than hung manh cua Ngi,

1:8 trong ngon la chay bng, e bao oan nhng ke khong chu nhan biet Thien Chua va nhng ke khong vang theo Tin Mng cua Chua chung ta la c Gie-su.

1:9 Nhng ke ay se lanh an diet vong muon i, xa thanh nhan Chua va quyen nang vinh hien cua Ngi,

1:10 khi Ngi en, trong ngay ay, e c ton vinh gia cac thanh cua Ngi, va c ngng mo gia moi ke a tin; ma anh em cung a tin li chng cua chung toi.

1:11 V the, luc nao chung toi cung cau nguyen cho anh em: xin Thien Chua chung ta lam cho anh em c xng ang vi n goi, va xin Ngi dung quyen nang ma hoan thanh moi thien ch cua anh em va moi cong viec anh em lam v long tin.

1:12 Nh vay, danh cua Chua chung ta la c Gie-su, se c ton vinh ni anh em, va anh em c ton vinh ni Ngi, chieu theo an sung cua Thien Chua chung ta va cua Chua Gie-su Ki-to.

Ngay Chua quang lam va nhng g xay ra trc o

2:1 Tha anh em, ve ngay c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, quang lam va tap hp chung ta ve vi Ngi, toi xin anh em ieu nay:

2:2 neu co ai bao rang chung toi a c than kh mac khai, hoac a noi, a viet n th qua quyet rang ngay cua Chua gan en, th anh em ng voi e cho tinh than dao ong, cung ng hoang s.

2:3 ng e ai la doi anh em bat c cach nao.
Trc o, phai co hien tng choi ao, va ngi ta phai thay xuat hien ngi gian ac, a h hong.

2:4 Ten oi thu ton mnh len tren tat ca nhng g c goi la than va c sung bai, tham ch no con ngoi trong en Th Thien Chua va t xng la Thien Chua.

2:5 Khi toi con vi anh em, toi a tng noi nhng ieu ay, anh em khong nh sao?

2:6 Anh em biet cai g hien ang cam gi no, khien no se ch xuat hien c vao thi cua no.

2:7 That vay, mau nhiem cua s gian ac ang hoanh hanh roi. Ch i ngi cam gi no b gat ra mot ben,

2:8 bay gi ten gian ac se xuat hien, ke ma Chua Gie-su se giet chet bang hi th t mieng Ngi, va se tieu diet bang anh huy hoang, khi Ngi quang lam.

2:9 Con viec ten gian ac xuat hien la do tac ong cua Xa-tan, co kem theo u th phep mau, dau la, iem thieng,

2:10 va u moi mu gian chc doi, nham hai nhng ke phai h mat, v a khong on nhan long yeu men chan ly e c cu o.

2:11 V the Thien Chua gi en mot sc manh me hoac lam cho chung tin theo s doi tra;

2:12 nh vay, tat ca nhng ke khong tin s that, nhng a thch s gian ac, th se b ket an.

Khuyen nhu kien tr

2:13 Hi anh em la nhng ke c Chua yeu men, chung toi phai luon luon ta n Thien Chua ve anh em, v Thien Chua a chon anh em ngay t luc khi au, e cu o anh em nh Than Kh thanh hoa va nh long tin vao chan ly.

2:14 Chnh v the ma Ngi a dung Tin Mng chung toi loan bao ma keu goi anh em, e anh em c hng vinh quang cua Chua chung ta la c Gie-su Ki-to.

2:15 Vay, tha anh em, anh em hay ng vng va nam gi cac truyen thong chung toi a day cho anh em, bang li noi hay bang th t.

2:16 Xin chnh Chua chung ta la c Gie-su Ki-to, va xin Thien Chua la Cha chung ta, ang yeu thng chung ta va a dung an sung ma ban cho chung ta niem an ui bat diet va niem cay trong tot ep,

2:17 xin cac Ngai an ui va cho tam hon anh em c vng manh, e lam va noi tat ca nhng g tot lanh.

3:1 Sau cung, tha anh em, xin anh em cau nguyen cho chung toi, e li Chua c pho bien mau chong va c ton vinh, nh a thay ni anh em.

3:2 Xin cung cau nguyen cho chung toi c thoat khoi tay ngi oc ac xau xa, bi v khong phai ai cung co c tin.

3:3 Nhng Chua la ang trung tn: Ngi se lam cho anh em c vng manh, va bao ve anh em khoi ac than.

3:4 Trong Chua, chung toi tin tng vao anh em: anh em ang lam va se lam nhng g chung toi truyen.

3:5 Xin Chua hng dan tam hon anh em, e anh em biet yeu men Thien Chua va biet chu ng nh c Ki-to.

e phong loi song vo ky luat: cn sot quang lam!

3:6 Tha anh em, nhan danh Chua Gie-su Ki-to, chung toi truyen cho anh em phai xa lanh moi ngi anh em song vo ky luat, khong theo truyen thong anh em a nhan c t ni toi.

3:7 Chnh anh em tha biet la anh em phai bat chc chung toi the nao. Khi gia anh em, chung toi a khong song vo ky luat.

3:8 Chung toi a chang an bam ai, trai lai em ngay a lam lung kho nhoc vat va, e khoi nen ganh nang cho ngi nao trong anh em.

3:9 Khong phai la v chung toi khong co quyen hng s giup , nhng la e neu gng cho anh em bat chc.

3:10 That vay, khi con vi anh em, chung toi a ch th cho anh em: ai khong chu lam th cung ng an!

3:11 The ma chung toi nghe noi: trong anh em co mot so ngi song vo ky luat, chang lam viec g, ma viec g cung xen vao.

3:12 Nhan danh Chua Gie-su Ki-to, chung toi truyen day va khuyen nhu nhng ngi ay hay yen ma lam viec, e co cua nuoi than.

3:13 Phan anh em, hay lam viec thien, ng sn long nan ch!

3:14 Neu co ai khong vang theo li chung toi noi trong th nay, anh em hay ghi lay ten va ng giao du vi ngi ay, e ho biet xau ho.

3:15 Nhng ng coi ho nh thu ch, trai lai hay khuyen bao nh ngi anh em.

Li cau nguyen va li chao cuoi th

3:16 Chua la nguon mach bnh an, xin Ngi ban cho anh em c bnh an moi luc va ve moi phng dien. Xin Chua cung tat ca anh em.

3:17 Chnh toi, Phao-lo, t tay viet li chao nay. o la ch ky trong tat ca cac th cua toi. Toi viet nh the o. Chuc tat ca anh em c ay an sung cua c Gie-su Ki-to, Chua chung ta.

MUC LUC

Li m au

Ta n va khuyen khch. Thien Chua thng phat ngay sau het.

Ngay Chua quang lam va nhng g xay ra trc o

Khuyen nhu kien tr

e phong loi song vo ky luat: cn sot quang lam!

Li cau nguyen va li chao cuoi th