TH 1 GI TN HU THE-XA-LO-NI-CA

Li m au

1:1 Chung toi la Phao-lo, Xin-va-no va Ti-mo-the, knh gi Hoi Thanh The-xa-lo-ni-ca trong Thien Chua Cha, va trong Chua Gie-su Ki-to. Chuc anh em c an sung va bnh an.

Ta n Thien Chua va khen ngi cong oan

1:2 Chung toi hang ta n Thien Chua ve tat ca anh em. Chung toi nhac en anh em trong li cau nguyen,

1:3 va trc mat Thien Chua la Cha chung ta, chung toi khong ngng nh en nhng viec anh em lam v long tin, nhng noi kho nhoc anh em ganh vac v long men, va nhng g anh em kien nhan chu ng v trong i Chua chung ta la c Gie-su Ki-to.

1:4 Tha anh em la nhng ngi c Thien Chua thng men, chung toi biet rang Thien Chua a chon anh em,

1:5 v khi chung toi loan bao Tin Mng cho anh em, th khong phai ch co li chung toi noi, ma con co quyen nang, co Thanh Than, va mot niem xac tn sau xa. Anh em biet, khi vi anh em, chung toi a song the nao e mu ch cho anh em;

1:6 con anh em, anh em a bat chc chung toi va noi gng Chua, khi on nhan li Chua gia bao noi gian truan vi niem vui do Thanh Than ban:

1:7 bi vay anh em a nen gng cho moi tn hu mien Ma-ke-o-ni-a va mien A-khai-a.

1:8 Qua the, t ni anh em, li Chua a vang ra, khong nhng Ma-ke-o-ni-a va A-khai-a, ma au au ngi ta cung nghe biet long tin anh em at vao Thien Chua, khien chung toi khong can phai noi g them na.

1:9 Khi noi ve chung toi, ngi ta ke lai chung toi a c anh em tiep on lam sao, va anh em a t bo ngau tng ma quay ve vi Thien Chua the nao, e phung s Thien Chua hang song, Thien Chua that,

1:10 va ch i Con cua Ngi t tri ng en, ngi Con ma Thien Chua a cho choi day t coi chet, la c Gie-su, ang cu chung ta thoat cn thnh no ang en.

Thai o cua ong Phao-lo khi The-xa-lo-ni-ca

2:1 That vay, tha anh em, chnh anh em biet rang viec anh em on tiep chung toi khong phai vo ch.

2:2 Nh anh em biet, chung toi a au kho va b lam nhuc tai Phi-lp-phe; nhng v tin tng vao Thien Chua chung ta ma chung toi a manh dan rao giang Tin Mng cua Thien Chua cho anh em, qua nhng cuoc chien au gay go.

2:3 Li giang cua chung toi khong do s sai lam, khong co dung y xau, khong nham la doi ai,

2:4 nhng v Thien Chua a th luyen chung toi va giao pho Tin Mng cho chung toi, th chung toi c vay ma rao giang, khong phai e lam va long ngi pham, ma e lam ep long Thien Chua, ang th luyen tam hon chung toi.

2:5 Khong bao gi chung toi a dung li xu nnh, nh anh em biet; khong bao gi chung toi a vien c e che ay long tham, co Thien Chua chng giam;

2:6 khong bao gi chung toi a tm cach e c mot ngi pham nao ton vinh, du la anh em hay ngi khac,

2:7 trong khi chung toi co the oi anh em phai trong ai, vi t cach la tong o c Ki-to. Trai lai, khi gia anh em, chung toi a c x that du dang, chang khac nao me hien ap u con th.

2:8 Chung toi a quy men anh em, en noi san sang hien cho anh em, khong nhng Tin Mng cua Thien Chua, ma ca mang song cua chung toi na, v anh em a tr nen nhng ngi than yeu cua chung toi.

2:9 Tha anh em, han anh em con nh noi kho nhoc vat va cua chung toi: em ngay chung toi a lam viec e khoi thanh ganh nang cho mot ngi nao trong anh em, suot thi gian chung toi loan bao Tin Mng cua Thien Chua cho anh em.

2:10 Anh em lam chng, va Thien Chua cung chng giam, rang vi anh em la nhng tn hu, chung toi a c x mot cach thanh thien, cong minh, khong che trach c.

2:11 Anh em biet: chung toi a c x vi moi ngi trong anh em nh cha vi con;

2:12 chung toi a khuyen nhu, khch le, van nai anh em song xng ang vi Thien Chua, ang keu goi anh em vao Nc cua Ngi va chia se vinh quang vi Ngi.

c tin va long kien nhan cua ngi The-xa-lo-ni-ca

2:13 Bi the, ve phan chung toi, chung toi khong ngng ta n Thien Chua, v khi chung toi noi cho anh em nghe li Thien Chua, anh em a on nhan, khong phai nh li ngi pham, nhng nh li Thien Chua, ung theo ban tnh cua li ay. Li o tac ong ni anh em la nhng tn hu.

2:14 That vay, tha anh em, anh em a noi gng cac Hoi Thanh cua Thien Chua mien Giu-e la nhng Hoi Thanh cua c Ki-to Gie-su, v anh em cung a phai chu nhng noi au kho do ong bao cua anh em gay ra, nh cac Hoi Thanh o a phai chu do ngi Do-thai.

2:15 Nhng ngi nay a giet Chua Gie-su va cac ngon s, a bat b chung toi, ho khong ep long Thien Chua va chong lai tat ca moi ngi;

2:16 ho ngan can khi chung toi rao giang cho ngi ngoai e nhng ngi nay c n cu o. Nh vay ho luon luon chat ay them toi loi; nhng cuoi cung cn thnh no cua Thien Chua a giang xuong tren ho.

Ong Phao-lo lo lang ve cong oan

2:17 Phan chung toi, tha anh em, phai xa cach anh em mot thi gian ngan, xa mat ch khong cach long, chung toi cang co gang hn e lai thay mat anh em, v chung toi rat c ao ieu o.

2:18 Bi vay chung toi a muon en tham anh em -chnh toi, Phao-lo, a nhieu lan nh i- nhng Xa-tan a can tr chung toi.

2:19 Qua the, ai la niem hy vong, la niem vui cua chung toi, ai la trieu thien lam cho chung toi hanh dien trc nhan c Gie-su, Chua chung ta, khi Ngi quang lam, neu khong phai la anh em?

2:20 Phai, chnh anh em la vinh quang va la niem vui cua chung toi.

Phai ong Ti-mo-the i The-xa-lo-ni-ca

3:1 V vay, khong chu noi na, chung toi a quyet nh lai A-then mot mnh,

3:2 va chung toi a phai anh Ti-mo-the, ngi anh em cua chung toi va cong s vien cua Thien Chua trong viec loan bao Tin Mng c Ki-to; anh en e lam cho anh em c vng manh, va khch le c tin cua anh em,

3:3 khien khong ai b nao nung v cac noi gian truan ay. Han anh em biet o la so phan danh cho chung ta.

3:4 That the, khi con vi anh em, chung toi a noi trc cho anh em rang chung ta se gap gian truan, ieu o a xay ra nh anh em biet.

3:5 Chnh v vay ma khong chu noi na, toi a sai ngi i hoi cho biet long tin cua anh em ra sao, s rang ten cam do l a cam do anh em, va cong lao kho nhoc cua chung toi tr nen vo ch.

Ta n Chua v cac tin tc nhan c

3:6 Gi ay, sau khi tham anh em, anh Ti-mo-the a tr lai vi chung toi va a tin mng cho chung toi ve long tin va long men cua anh em; anh ay noi rang anh em van luon luon gi ky niem tot ve chung toi, va ao c gap lai chung toi, cung nh chung toi ao c gap lai anh em.

3:7 Nh vay, tha anh em, v anh em co long tin, nen khi ngh en anh em, chung toi c an ui gia moi thong kho gian truan chung toi phai chu.

3:8 Phai, chung toi song c en gi nay la nh anh em ng vng trong Chua.

3:9 Chung toi biet noi g e ta n Thien Chua ve anh em, v tat ca niem vui ma nh anh em, toi co c trc nhan Thien Chua chung ta?

3:10 em ngay chung toi tha thiet nai xin Chua cho c thay mat anh em va bo tuc nhng g con thieu trong c tin cua anh em.

3:11 Xin chnh Thien Chua la Cha chung ta, va xin Chua chung ta la c Gie-su san phang con ng dan chung toi en vi anh em.

3:12 Xin Chua cho tnh thng cua anh em oi vi nhau va oi vi moi ngi ngay cang them am a tham thiet, cung nh tnh thng cua chung toi oi vi anh em vay.

3:13 Nh the, Chua se cho anh em c ben tam vng ch, c tr nen thanh thien, khong co g ang che trach, trc nhan Thien Chua la Cha chung ta, trong ngay c Gie-su, Chua chung ta, quang lam cung vi cac than thanh cua Ngi.

Khuyen cong oan song thanh thien va bac ai

4:1 Va lai, tha anh em, anh em a c chung toi day phai song the nao cho ep long Thien Chua, va anh em cung ang song nh the; vay nhan danh Chua Gie-su, chung toi xin, chung toi khuyen nhu anh em hay tan ti nhieu hn na.

4:2 Han anh em ro chung toi a lay quyen Chua Gie-su ma ra nhng ch th nao cho anh em.

4:3 Y muon cua Thien Chua la anh em nen thanh, tc la xa lanh gian dam,

4:4 moi ngi hay biet lay cho mnh mot ngi v e song cach thanh thien va trong danh d,

4:5 ch khong buong theo am me duc vong nh dan ngoai, la nhng ngi khong biet Thien Chua.

4:6 Ve iem nay, ng ai lam ton thng hay la doi ngi anh em mnh, v Chua la ang trng phat tat ca nhng cai o, nh chung toi a tng bao trc va canh cao anh em.

4:7 That vay, Thien Chua a khong keu goi chung ta song o ue, nhng song thanh thien.

4:8 Vay ai khinh thng nhng li day tren, th khong phai khinh thng mot ngi pham, nhng khinh thng Thien Chua; ang hang ban cho anh em Thanh Than cua Ngi.

4:9 Con ve tnh huynh e, anh em khong can ai viet cho anh em, v chnh anh em a c Thien Chua day phai thng yeu nhau,

4:10 va anh em cung ang lam nh vay cho tat ca cac anh em trong toan mien Ma-ke-o-ni-a. Nhng tha anh em, toi khuyen nhu anh em hay tien ti nhieu hn na.

4:11 Hay gang gi hoa kh, ai lo viec nay va lao ong bang chnh ban tay cua mnh, nh chnh toi a truyen cho anh em.

4:12 Nh vay, loi song cua anh em se c ngi ngoai cam phuc, va anh em se khong can nh en ai.

Ngi song va ke chet trong ngay Chua quang lam

4:13 Tha anh em, ve nhng ai a an giac ngan thu, chung toi khong muon e anh em chang hay biet g, hau anh em khoi buon phien nh nhng ngi khac, la nhng ngi khong co niem hy vong.

4:14 V neu chung ta tin rang c Gie-su a chet va a song lai, th chung ta cung tin rang nhng ngi a an giac trong c Gie-su, se c Thien Chua a ve cung c Gie-su.

4:15 Da vao li cua Chua, chung toi noi vi anh em ieu nay, la chung ta, nhng ngi ang song, nhng ngi con lai vao ngay Chua quang lam, chung ta se chang i trc nhng ngi a an giac ngan thu au.

4:16 V khi hieu lenh ban ra, khi tieng tong lanh thien than va tieng ken cua Thien Chua vang len, th chnh Chua se t tri ng xuong, va nhng ngi a chet trong c Ki-to se song lai trc tien;

4:17 roi en chung ta, la nhng ngi ang song, nhng ngi con lai, chung ta se c em i tren am may cung vi ho, e nghenh on Chua tren khong trung. Nh the, chung ta se c cung Chua mai mai.

4:18 Vay anh em hay dung nhng li ay ma an ui nhau.

Tnh thc ch ngay Chua quang lam

5:1 Tha anh em, ve ngay gi va thi ky Chua en, anh em khong can ai viet cho anh em.

5:2 V chnh anh em a biet ro: ngay cua Chua se en nh ke trom ban em.

5:3 Khi ngi ta noi: "Bnh an biet bao, yen on biet bao!", th luc ay tai hoa se thnh lnh ap xuong, ta cn au chuyen bung en vi ngi an ba co thai, va se chang co ai tron thoat c.

5:4 Tha anh em, anh em khong trong bong toi, e ngay ay nh ke trom bat cht anh em.

5:5 V tat ca anh em la con cai anh sang, con cai cua ban ngay. Chung ta khong thuoc ve em, cung khong thuoc ve bong toi.

5:6 Vay chung ta ng ngu me nh nhng ngi khac, nhng hay tnh thc va song tiet o.

5:7 Ai ngu, th ngu ban em; ai say sa, th say sa ban em.

5:8 Nhng chung ta; chung ta thuoc ve ban ngay, nen hay song tiet o, mac ao giap la c tin va c men, oi mu chien la niem hy vong n cu o.

5:9 V Thien Chua a khong nh cho chung ta phai chu cn thnh no, nhng c hng n cu o, nh c Gie-su Ki-to, Chua chung ta,

5:10 ang a chet v chung ta, e dau thc hay ngu, chung ta cung song vi Ngi.

5:11 V the, anh em hay an ui nhau va xay dng cho nhau; nh anh em van lam.

Mot vai oi hoi cua i song cong oan

5:12 Tha anh em, chung toi xin anh em hay quy trong nhng ai ang vat va v anh em, e lanh ao anh em nhan danh Chua va khuyen bao anh em.

5:13 Hay lay tnh bac ai ma het long ton knh nhng ngi ay, v cong viec ho lam. Hay song hoa thuan vi nhau.

5:14 Tha anh em, chung toi khuyen nhu anh em: hay khuyen bao ngi vo ky luat, khch le ke nhut nhat, nang ngi yeu uoi, va kien nhan vi moi ngi.

5:15 Hay coi chng: ng co ai lay ac bao ac, nhng hay luon luon co gang lam ieu thien cho nhau cung nh cho moi ngi.

5:16 Anh em hay vui mng luon mai

5:17 va cau nguyen khong ngng.

5:18 Hay ta n trong moi hoan canh. Anh em hay lam nh vay, o la ieu Thien Chua muon trong c Ki-to Gie-su.

5:19 Anh em ng dap tat Than Kh.

5:20 Ch khinh thng n noi tien tri.

5:21 Hay can nhac moi s: ieu g tot th gi;

5:22 con ieu xau di bat c hnh thc nao th lanh cho xa.