TH GI TN HU PHI-LP-PHE

Li chao tham

1:1 Chung toi, Phao-lo va Ti-mo-the, la nhng toi t cua c Ki-to Gie-su, knh gi toan the cac thanh trong c Ki-to Gie-su Phi-lp-phe, cung knh gi cac v giam quan va tr ta.

1:2 Xin Thien Chua la Cha chung ta va Chua Gie-su Ki-to ban cho anh em an sung va bnh an.

Ta n va cau nguyen

1:3 Toi cam ta Thien Chua cua toi, moi lan nh en anh em.

1:4 Toi luon vui sng moi khi cau nguyen cho anh em het thay,

1:5 v t buoi au cho en nay, anh em a gop phan vao viec rao giang Tin Mng.

1:6 Toi tin chac rang: ang a bat au thc hien ni anh em mot cong viec tot lanh nh the, cung se a cong viec o ti cho hoan thanh cho en ngay c Ki-to Gie-su quang lam.

1:7 Toi co nhng tam tnh nh the oi vi tat ca anh em, o la ieu hp ly, bi v toi mang anh em trong long toi. Khi toi b xieng xch, cung nh luc toi benh vc va cung co Tin Mng, anh em eu thong phan vao an sung toi a nhan c.

1:8 Co Thien Chua lam chng cho toi: toi het long yeu quy anh em tat ca, vi tnh thng cua c Ki-to Gie-su.

1:9 ieu toi khan khoan nai xin, la cho long men cua anh em ngay them doi dao, khien anh em c n hieu biet va tai trc giac sieu nhien,

1:10 e nhan ra cai g la tot hn. Toi cung xin cho anh em c nen tinh tuyen va khong lam g ang trach, trong khi ch i ngay c Ki-to quang lam.

1:11 Nh the, anh em se em lai hoa trai doi dao la song mot i cong chnh nh c Gie-su Ki-to, e ton vinh va ngi khen Thien Chua.

Hoan canh cua thanh Phao-lo

1:12 Tha anh em, toi muon anh em biet la nhng g xay en cho toi that ra a giup cho Tin Mng c tien trien,

1:13 en noi tai dinh vua quan cung nh moi ni khac, ngi ta eu hieu ro la chnh v c Ki-to ma toi mang xieng xch.

1:14 V thay toi b xieng xch, phan ong cac anh em co long tin cay vao Chua a to ra bao dan hn e rao giang li Thien Chua ma khong chut s hai.

1:15 a han, co nhng ke rao giang ve c Ki-to v long ganh t va tranh chap, song nhng ngi khac lai lam cong viec o v y ngay lanh.

1:16 Nhng ngi nay lam v bac ai, bi ho biet rang toi c ch nh e lo benh vc Tin Mng.

1:17 Con nhng ngi kia th loan bao c Ki-to v tnh a tranh gianh, ho khong co long ngay, tng lam nh the la gay them kho cho toi, trong luc toi b xieng xch.

1:18 Nhng khong sao au! Du the nao i na vi y lanh hay y xau, mien la c Ki-to c rao giang la toi mng roi. Va toi se con mng na,

1:19 bi v toi biet rang ieu ay se giup cho toi at c n cu o, nh li cau nguyen cua anh em, va nh Than Kh cua c Gie-su Ki-to phu tr.

1:20 o la ieu toi i ch va hy vong. Se khong co g lam cho toi phai ho then, trai lai toi hoan toan vng tin. Bay gi cung nh moi luc, c Ki-to se to bay quyen uy cao ca cua Ngi ni than xac toi, du toi song hay toi chet:

1:21 v oi vi toi, song la c Ki-to, va chet la mot moi li.

1:22 Neu song i nay ma cong viec cua toi c sinh hoa ket qua, th toi khong biet phai chon ang nao.

1:23 V toi b giang co gia hai ang: ao c cua toi la ra i e c vi c Ki-to, ieu nay tot hn boi phan:

1:24 nhng lai i nay th can thiet hn, v anh em.

1:25 Va toi biet chac rang toi se lai va ben canh tat ca anh em e giup anh em tan ti va c hng niem vui c tin mang lai cho anh em.

1:26 Nh the, trong c Ki-to Gie-su, anh em cang co ly do e hanh dien ve toi, khi toi lai en gap anh em.

Chien au cho c tin

1:27 Ch co mot ieu la anh em phai an lam sao cho xng vi Tin Mng cua c Ki-to. Nh the, du toi co en tham anh em hay vang mat i na, toi van muon c nghe ngi ta noi ve anh em la anh em luon ng vng, cung chung mot tinh than, mot long mot da cung nhau chien au v c tin ma Tin Mng mang lai cho anh em.

1:28 Ve bat c ieu g, ng s nhng ke chong oi anh em: o la dau ch cho thay ho se b h vong, con oi vi anh em, th lai la dau ch n cu o. ieu ay la an hue Thien Chua ban.

1:29 Qua the, nh c Ki-to, anh em a c phuc chang nhng la tin vao Ngi, ma con c chu au kho v Ngi.

1:30 Nh vay, anh em c tham d cung mot cuoc chien ma anh em a thay toi phai ng au trc kia, va nay anh em nghe biet la toi van con tiep tuc.

Duy tr s hp nhat trong tinh than khiem nhng

2:1 Neu qua that s lien ket vi c Ki-to em lai cho chung ta mot niem an ui, neu tnh bac ai khch le chung ta, neu chung ta c hiep thong trong Than Kh, neu chung ta song than tnh va biet cam thng nhau,

2:2 th xin anh em hay lam cho niem vui cua toi c tron ven, la hay co cung mot cam ngh, cung mot long men, cung mot tam hon, cung mot y hng nh nhau.

2:3 ng lam chi v ganh t hay v h danh, nhng hay lay long khiem nhng ma coi ngi khac hn mnh.

2:4 Moi ngi ng tm li ch cho rieng mnh, nhng hay tm li ch cho ngi khac.

2:5 Gia anh em vi nhau, anh em hay co nhng tam tnh nh chnh c Ki-to Gie-su.

2:6 c Gie-su Ki-to
von d la Thien Chua
ma khong ngh phai nhat quyet duy tr
a v ngang hang vi Thien Chua,

2:7 nhng a hoan toan trut bo vinh quang
mac lay than no le,
tr nen giong pham nhan
song nh ngi tran the.

2:8 Ngi lai con ha mnh,
vang li cho en noi bang long chu chet,
chet tren cay thap t.

2:9 Chnh v the, Thien Chua a sieu ton Ngi
va tang ban danh hieu
troi vt tren muon ngan danh hieu.

2:10 Nh vay, khi va nghe danh thanh Gie-su,
ca tren tri di at
va trong ni am phu,
muon vat phai bai quy;

2:11 va e ton vinh Thien Chua Cha,
moi loai phai m mieng tuyen xng rang:
"c Gie-su Ki-to la Chua".

Lo sao cho c n cu o

2:12 Ay vay, anh em than men, anh em la nhng ngi luon luon vang phuc khong nhng khi toi co mat, ma nhat la bay gi, khi toi vang mat, anh em hay biet run st ma gang sc lo sao cho mnh c cu o.

2:13 V chnh Thien Chua tac ong en y ch cung nh hanh ong cua anh em do long yeu thng cua Ngi.

2:14 Anh em hay lam moi viec ma ng keu ca hay phan khang.

2:15 Nh the, anh em se tr nen trong sach, khong ai che trach c ieu g, va se tr nen nhng con ngi ven toan cua Thien Chua, gia mot the he gian ta, sa oa. Gia the he o, anh em phai chieu sang nh nhng v sao tren vom tri,

2:16 la lam sang to Li ban s song, e toi c hien ngang hanh dien trong ngay c Ki-to quang lam, v toi a khong chay uong cong va a khong lao nhoc vo ch.

2:17 Nhng neu toi phai o mau ra hp lam mot vi hy le ma anh em lay c tin dang len Chua, th toi vui mng va cung chia se niem vui vi tat ca anh em.

2:18 Anh em cung vay, anh em hay vui len va cung chia se niem vui vi toi.

S mang cua ong Ti-mo-the va ong E-pap-ro-i-to

2:19 Nh Chua Gie-su, toi hy vong co the sm c anh Ti-mo-the en vi anh em, e chnh toi cung c an tam v c biet tin tc ve anh em.

2:20 Chang co ai khac cung chia se mot tam tnh vi toi va tan tam lo lang cho anh em.

2:21 That vay, ai nay eu tm li ch cho mnh, ch khong tm li ch cho c Ki-to Gie-su.

2:22 Anh em biet: anh Ti-mo-the a chng to mnh la ngi co gia tr, bi v anh ay a cung vi toi phuc vu Tin Mng, nh con vi cha.

2:23 Vay, toi hy vong se c anh ay i, ngay khi thay ro so phan toi ra sao.

2:24 Va lai, nh n Chua, toi tin tng sap c ch than en tham anh em.

2:25 Toi ngh can phai tra anh E-pap-ro-i-to ve cho anh em. Anh ay a tng la mot ngi anh em, mot cong s vien, mot chien hu cua toi, ngi ma anh em a gi en giup toi trong luc tung cc.

2:26 Anh ay rat mong moi gap lai tat ca anh em, lo au v anh em a biet tin anh lam benh.

2:27 That vay, anh ay om nang gan chet; nhng Thien Chua a thng xot anh, khong nhng thng xot anh ma con thng xot ca toi na, e toi khoi buon phien v het chuyen nay en chuyen khac.

2:28 Do o, toi voi cho anh ay tr ve, e anh em c vui khi gap lai anh, va chnh toi cung bt buon phien.

2:29 V Chua, anh em hay het sc vui mng on tiep anh. Anh em hay quy trong nhng ngi nh the;

2:30 chnh v lam viec cho c Ki-to ma anh a suyt chet, a lieu mang song e thay the anh em, khi anh em khong en giup toi c.

Con ng cu o

3:1 Va lai, tha anh em, anh em hay vui mng v Chua. Viet i viet lai cho anh em cung bay nhieu ieu, oi vi toi khong phai la mot ganh nang, con oi vi anh em th o lai la mot bao am.

3:2 Anh em hay coi chng quan cho ma! Hay coi chng bon th xau! Hay coi chng nhng ke gia danh cat b!

3:3 V chung ta mi that la nhng ngi c cat b, nhng ngi th phng Thien Chua nh Than Kh cua Ngi, nhng ngi hien ngang hanh dien v c Ki-to Gie-su, ch khong cay vao xac tht,

3:4 mac dau toi ay, toi co ly do e cay vao xac tht. Neu ai khac co ly do e cay vao xac tht, th toi cang co ly do hn:

3:5 toi chu cat b ngay th tam, thuoc dong doi t-ra-en, ho Ben-gia-min, la ngi Hp-ri, con cua ngi Hp-ri; gi luat th ung nh mot ngi Pha-ri-seu;

3:6 nhiet thanh en mc ngc ai Hoi Thanh; con song cong chnh theo Le Luat, th chang ai trach c toi.

3:7 Nhng, nhng g xa kia toi cho la co li, th nay, v c Ki-to, toi cho la thiet thoi.

3:8 Hn na, toi coi tat ca moi s la thiet thoi, so vi moi li tuyet vi, la c biet c Ki-to Gie-su, Chua cua toi. V Ngi, toi anh mat het, va toi coi tat ca nh rac, e c c Ki-to

3:9 va c ket hp vi Ngi. c nh vay, khong phai nh s cong chnh cua toi, s cong chnh do luat Mo-se em lai, nhng nh s cong chnh do long tin vao c Ki-to, tc la s cong chnh do Thien Chua ban, da tren long tin.

3:10 Van e la c biet chnh c Ki-to, nhat la biet Ngi quyen nang the nao nh a phuc sinh, cung c thong phan nhng au kho cua Ngi, nh nen ong hnh ong dang vi Ngi trong cai chet cua Ngi,

3:11 vi hy vong co ngay cung c song lai t trong coi chet.

3:12 Noi the, khong phai la toi a oat giai, hay a nen hoan thien au; nhng toi ang co gang chay ti, mong chiem oat, bi le chnh toi a c c Ki-to Gie-su chiem oat.

3:13 Tha anh em, toi khong ngh mnh a chiem c roi. Toi ch chu y en mot ieu, la quen i chang ng a qua, e lao mnh ve pha trc.

3:14 Toi chay thang ti ch, e chiem c phan thng t tri cao Thien Chua danh cho ke c Ngi keu goi trong c Ki-to Gie-su.

3:15 Vay tat ca chung ta la nhng ngi hoan thien, chung ta hay ngh nh vay; va gia nh co iem nao anh em ngh khac, th Thien Chua se mac khai cho anh em.

3:16 Song, du at ti au i na, chung ta cung c theo hng ay ma i.

3:17 Tha anh em, xin hay cung nhau bat chc toi, va cham chu nhn vao nhng ai song theo gng chung toi e lai cho anh em.

3:18 V, nh toi a noi vi anh em nhieu lan, va bay gi toi phai khoc ma noi lai, co nhieu ngi song oi nghch vi thap gia c Ki-to:

3:19 chung cuc la ho se phai h vong. Chua ho th la cai bung, va cai ho lay lam vinh quang lai la cai ang ho then. Ho la nhng ngi ch ngh en nhng s the gian.

3:20 Con chung ta, que hng chung ta tren tri, va chung ta nong long mong i c Gie-su Ki-to t tri en cu chung ta.

3:21 Ngi co quyen nang khac phuc muon loai, va se dung quyen nang ay ma bien oi than xac yeu hen cua chung ta nen giong than xac vinh hien cua Ngi.

4:1 Bi vay, hi anh em than men long toi hang tng nh, anh em la niem vui, la vinh d cua toi. Anh em rat than men, anh em hay ket hp vi Chua ma song vng vang nh vay.

Li khuyen cuoi cung

4:2 Toi khuyen ch E-vo-i-a va khuyen ca ch Xin-ti-khe na: xin hai ch song hoa thuan vi nhau trong Chua.

4:3 Toi xin ca anh Xi-di-got na, ngi ban chan thanh a ong lao cong kho vi toi, xin anh giup cac ch ay. Cac ch a giup toi chien au cho Tin Mng, cung nh anh C-le-men-te va cac cong s vien khac ma ten tuoi a c ghi trong So Trng Sinh.

4:4 Anh em hay vui luon trong niem vui cua Chua. Toi nhac lai: vui len anh em!

4:5 Sao cho moi ngi thay anh em song hien hoa rong rai, Chua a gan en.

4:6 Anh em ng lo lang g ca. Nhng trong moi hoan canh, anh em c em li cau khan, van xin va ta n, ma giai bay trc mat Thien Chua nhng ieu anh em thnh nguyen.

4:7 Va bnh an cua Thien Chua, bnh an vt len tren moi hieu biet, se gi cho long tr anh em c ket hp vi c Ki-to Gie-su.

4:8 Ngoai ra, tha anh em, nhng g la chan that, cao quy, nhng g la chnh trc tinh tuyen, nhng g la ang men va em lai danh thm tieng tot, nhng g la c hanh, ang khen, th xin anh em hay e y.

4:9 Nhng g anh em a hoc hoi, a lanh nhan, a nghe, a thay ni toi, th hay em ra thc hanh, va Thien Chua la nguon bnh an se vi anh em.

Cam n v c cu tr

4:10 Nh Chua, toi rat vui mng v cuoi cung thay tnh cam cua anh em oi vi toi lai tham thiet. Tnh cam o van song ong, nhng anh em ch thieu dp to ra.

4:11 Khong phai v thieu thon ma toi noi the, bi le toi a hoc song t lap trong bat c hoan canh nao.

4:12 Toi song thieu thon cung c, ma song d dat cung c. Trong moi hoan canh, no hay oi, d dat hay tung ban, toi a tap quen ca.

4:13 Vi ang ban sc manh cho toi, toi chu c het.

4:14 Tuy nhien, anh em a chia se vi toi, khi toi gap cn quan bach, nh the la phai.

4:15 Chnh anh em, nhng ngi thanh Phi-lp-phe, anh em biet la trong giai oan toi bat au rao giang Tin Mng, luc ri khoi Ma-ke-o-ni-a, khong mot Hoi Thanh nao a ong gop vao cac khoan chi thu cua toi, ch co anh em thoi;

4:16 bi v ngay khi toi con The-xa-lo-ni-ca, oi lan anh em a gi cho toi nhng g toi can dung.

4:17 ieu toi tm kiem khong phai la qua tang, ma la nhng g sinh hoa ket qua doi dao cho anh em.

4:18 Toi co u moi th can dung, lai con d dat na la khac. Toi rat ay u, ke t khi nhan c nhng g anh em gi en toi qua tay anh E-pap-ro-i-to. Qua anh em tang cho toi o, chang khac nao hng thm, le vat ep long Thien Chua va c Ngi chap nhan.

4:19 Thien Chua cua toi se thoa man moi nhu cau cua anh em mot cach tuyet vi, theo s giau sang cua Ngi trong c Ki-to Gie-su.

4:20 Xin ton vinh Thien Chua la Cha chung ta, en muon thu muon i! A-men.

Nhng li tham hoi va cau chuc cuoi cung

4:21 Cho toi gi li chao tng ngi mot trong cac thanh trong c Ki-to Gie-su. Cac anh em ang vi toi gi li chao anh em.

4:22 Moi ngi thuoc dan thanh, nhat la nhng ngi phuc vu trong cung ien hoang e Xe-da, cung gi li chao anh em.

4:23 Cau chuc cho tam hon anh em c ay tran an sung cua Chua Gie-su Ki-to.

MUC LUC

Li chao tham

Ta n va cau nguyen

Hoan canh cua thanh Phao-lo

Chien au cho c tin

Duy tr s hp nhat trong tinh than khiem nhng

Lo sao cho c n cu o

S mang cua ong Ti-mo-the va ong E-pap-ro-i-to

Con ng cu o

Li khuyen cuoi cung

Cam n v c cu tr

Nhng li tham hoi va cau chuc cuoi cung