TH 2 GI TN HU CO-RIN-TO

LI M AU

Li chao tham. Li cam ta.

1:1 Toi la Phao-lo, bi y Thien Chua c lam Tong o cua c Ki-to Gie-su, va Ti-mo-the la ngi anh em, knh gi Hoi Thanh cua Thien Chua Co-rin-to, cung vi tat ca cac thanh trong khap mien A-khai-a.

1:2 Xin Thien Chua la Cha chung ta va xin Chua Gie-su Ki-to ban cho anh em an sung va bnh an.

1:3 Chuc tung Thien Chua la Than Phu c Gie-su Ki-to, Chua chung ta. Ngi la Cha giau long t bi lan ai, va la Thien Chua hang san sang nang ui an.

1:4 Ngi luon nang ui an chung ta trong moi cn gian nan th thach, e sau khi a c Thien Chua nang , chnh chung ta cung biet an ui nhng ai lam canh gian nan khon kho.

1:5 V cung nh chung ta chia se muon van noi kho au cua c Ki-toh, th nh Ngi, chung ta cung c cha chan niem an ui.

1:6 Chung toi co phai chu gian nan, th o la e anh em c an ui va c cu o. Chung toi co c an ui, th cung la e anh em c an ui, khien anh em co sc kien tr chu ng cung nhng noi thong kho ma chnh chung toi phai chu.

1:7 Chung toi lay lam an tam ve anh em, v biet rang anh em thong phan thong kho vi chung toi the nao, th cung se c thong phan an ui nh vay.

1:8 That the, tha anh em, chung toi khong muon e anh em chang hay biet g ve noi gian truan chung toi a gap ben A-xi-a: chung toi a phai chu ng qua mc, qua sc chung toi, en noi chung toi khong con hy vong song noi.

1:9 Nhng chung toi a mang an t ni chnh ban than roi, e chung toi khong tin tng vao chnh mnh, ma vao Thien Chua, ang lam cho ke chet choi day.

1:10 Chnh Ngi a cu va se con cu chung toi khoi mot cai chet nh the. Ngi la ang chung toi trong cay, Ngi se con cu chung toi na.

1:11 Con anh em, hay lay li cau nguyen ma tr giup chung toi. Nh vay, Thien Chua se ban n cho chung toi nh li cau thay nguyen giup cua nhieu ngi; va do o, nhieu ngi se cam ta Thien Chua v Ngi a thng chung toi.

I. NHAC LAI NHNG S VIEC A XAY RA

Ly do khien ong Phao-lo thay oi lo trnh

1:12 ieu khien chung toi t hao la lng tam chung toi lam chng rang: chung toi lay s thanh thien va chan thanh Thien Chua ban ma c x vi ngi ta i, ac biet la vi anh em. Chung toi khong c x theo le khon ngoan ngi i, nhng theo an sung cua Thien Chua.

1:13 That the, chung toi khong viet cho anh em ieu g khac ngoai nhng ieu anh em co the oc va hieu c. Va toi hy vong anh em se hieu en ni en chon,

1:14 nh anh em a hieu chung toi phan nao: chung toi la niem vinh d cua anh em, cung nh anh em la niem vinh d cua chung toi trong Ngay cua c Gie-su, Chua chung ta.

1:15 Vi long tin tng o, toi nh en vi anh em trc e anh em c hng an phuc lan th hai;

1:16 roi t ni anh em, toi i Ma-ke-o-ni-a; sau o lai t Ma-ke-o-ni-a ve vi anh em, e anh em a toi i Giu-e.

1:17 D tnh nh the, phai chang toi a to ra nhe da? Hay ieu toi d tnh la d tnh theo kieu ngi pham, khien toi va noi "co" lai va noi "khong"?

1:18 Xin Thien Chua trung thanh chng giam cho chung toi! Li chung toi noi vi anh em chang phai va la "co" va la "khong".

1:19 V c Ki-to Gie-su, Con Thien Chua, ang ma chung toi, la Xin-va-no, Ti-mo-the va toi, rao giang cho anh em, a khong va la "co" va la "khong", nhng ni Ngi ch toan la "co".

1:20 Qua that, moi li ha cua Thien Chua eu la "co" ni Ngi. V the, cung nh Ngi ma chung ta ho len "A-men" e ton vinh Thien Chua.

1:21 ang cung co chung toi cung vi anh em trong c Ki-to va a xc dau cho chung ta, ang ay la Thien Chua.

1:22 Chnh Ngi cung a ong an tn tren chung ta va o Than Kh vao long chung ta lam bao chngb.

1:23 Phan toi, co Thien Chua chng giam, toi xin lay mang song ma the rang: chnh v ne anh em ma toi a khong en Co-rin-to na.

1:24 Khong phai la chung toi khong che c tin cua anh em; trai lai, chung toi gop phan tao niem vui cho anh em, bi v c tin cua anh em a vng roi.

2:1 Vay, toi a quyet nh khong tr lai vi anh em trong luc u phien.

2:2 That the, neu chnh toi gay u phien cho anh em, th ai la ngi lam cho toi vui c, neu khong phai la ke u phien v toi?

2:3 Toi a viet trong th nh vay la e khi en, toi khoi phai u phien v chnh nhng ngi ang le phai lam cho toi vui, bi v oi vi tat ca anh emg, toi xac tn rang niem vui cua toi cung la niem vui cua tat ca anh em.

2:4 That the, toi a vo cung au kho, long se lai, nc mat chan hoa ma viet cho anh em: toi viet khong phai e gay u phien, nhng la e cho anh em biet toi het long yeu men anh em.

2:5 Neu co ai a gay u phien, th khong phai la gay u phien cho toi, ma cho tat ca anh em, mot phan nao o - noi the, keo s qua li.

2:6 Con ngi o b so ong phat nh the la u roi.

2:7 V vay, tot hn, anh em phai tha th va an ui, keo ngi o b chm am trong noi u phien qua mc chang.

2:8 Cho nen, oi vi ngi o, toi khuyen anh em hay at tnh bac ai len tren het.

2:9 That the, s d toi a viet th cho anh em, la e th anh em, xem anh em co vang phuc ve moi mat chang.

2:10 Anh em tha th cho ai, th toi cung tha th cho ngi ay. Va neu toi a tha th -trong trng hp phai tha th-, th cung la v anh em, trc mat c Ki-to,

2:11 keo chung ta b Xa-tan phnh gat, v chung ta khong la g y o cua nol.

T T-roa en Ma-ke-o-ni-a.Viet ra ngoai e: ve s vu tong o.

2:12 Khi toi en T-roa rao giang Tin Mng c Ki-to, du ca a m cho toi e lam viec Chua,

2:13 nhng toi van khong yen long, v khong gap Ti-to, ngi anh em cua toi. Toi t gia nhng ngi o e i Ma-ke-o-ni-a.

2:14 Ta n Thien Chua, ang hang cho chung toi tham d cuoc khai hoan trong c Ki-to, ta n Ngi la ang a dung chung toi ma lam cho s nhan biet c Ki-to, nh hng thm, lan toa khap ni.

2:15 V chung toi la hng thm cua c Ki-to dang knh Thien Chua, toa ra gia nhng ngi c cu o cung nh nhng ke b h mat.

2:16 oi vi nhng ngi b h mat, chung toi la mui t kh a en t vong; nhng oi vi nhng ngi c cu o, chung toi lai la hng s song a en s song. Nhng ai la ngi co kha nang thc hien nhng ieu ay?

2:17 That the, chung toi khong phai nh nhieu ngiq, nhng ke xuyen tac Li Chua, ma vi t cach la nhng ngi trung thc, c Thien Chua sai i, chung toi len tieng trc mat Ngi, trong c Ki-to.

< a name="Cr20301">3:1 Phai chang chung toi lai bat au t gii thieu hay cho mnh? Hoac chang le, nh vai ngi, chung toi lai can co th gii thieu chung toi vi anh em, hoac th cua anh em gii thieu chung toi?

3:2 Th gii thieu chung toi la chnh anh em. Th ay viet trong tam hon chung toi, moi ngi eu biet va a oc.

3:3 Ro rang anh em la bc th cua c Ki-to c giao cho chung toi cham soc, khong phai viet bang mc en, nhng bang Than Kh cua Thien Chua hang song, khong phai ghi tren "nhng tam bia bang a", nhng tren "nhng tam bia bang tht, tc la long ngi."

3:4 Nh c Ki-to, chung toi dam tin tng vao Thien Chua nh vay.

3:5 Khong phai v t chung toi, chung toi co kha nang e ngh rang mnh lam c g, nhng kha nang cua chung toi la do n Thien Chua,

3:6 ang ban cho chung toi kha nang phuc vu Giao c Mi, khong phai Giao c can c tren ch viet, nhng da vao Than Kh. V ch viet th giet chet, con Than Kh mi ban s song.

3:7 Neu viec phuc vu Le Luat -th Le Luat ch a en s chet va c khac ghi tng ch tren nhng bia a- ma c vinh quang en noi dan t-ra-en khong the nhn mat ong Mo-se c, v mat ong choi loi vinh quangv -du o ch la vinh quang chong qua-,

3:8 th viec phuc vu Than Kh lai khong c vinh quang hn sao?

3:9 V viec phuc vu an chet ma con c vinh quang nh the, th viec phuc vu c cong chnh lai chang vinh quang hn lam sao?

3:10 So vi vinh quang tuyet vi nay, th vinh quang xa kia chang vinh quang g.

3:11 That vay, neu cai chong qua ma con c vinh quang, th cai con mai lai chang vinh quang hn sao?

3:12 V co mot niem hy vong nh the ma chung ta that vng da an long.

3:13 Chung ta khong lam nh ong Mo-se lay man che e dan t-ra-en khoi thay khi nao cai chong qua kia cham dt.

3:14 Nhng tr ho a ra me muoi. That vay, cho en ngay nay, khi ho oc Cu c, tam man ay van con, cha c ven len, v ch trong c Ki-to, tam man ay mi c vt bo.

3:15 Phai, cho en nay, moi khi ho oc sach ong Mo-se, tam man van che phu long ho.

3:16 Nhng khi ngi ta quay lai vi Chua, th tam man mi c cat i.

3:17 Chua la Than Kh, va au co Than Kh cua Chua, th o co t do.

3:18 Tat ca chung ta, mat khong che man, chung ta phan chieu vinh quang cua Chua nh mot bc gng; nh vay, chung ta c bien oi nen giong cung mot hnh anh o, ngay cang tr nen rc r hn, nh do bi tac ong cua Chua la Than Kh.

4:1 Bi the, v Thien Chua oai thng giao cho chung toi cong viec phuc vu, nen chung toi khong sn long nan ch.

4:2 Trai lai, chung toi khc t nhng cach hanh ong am muoi, ang xau ho, va khong dung mu mo ma x tr, cung chang xuyen tac li Thien Chua; nhng chung toi giai bay s that, va bang cach o, chung toi e cho lng tam moi ngi phe phan trc mat Thien Chua.

4:3 Tin Mng chung toi rao giang co b che khuat, th ch b che khuat oi vi nhng ngi h mat,

4:4 oi vi nhng ke khong tin. Ho khong tin, v ten ac than cua i nay a lam cho tam tr ho ra mu quang, khien ho khong thay bng sang len Tin Mng noi ve vinh quang cua c Ki-to, la hnh anh Thien Chua.

4:5 Bi chung toi khong rao giang chnh mnh, ma ch rao giang c Ki-to Gie-su la Chua; con chung toi, chung toi ch la toi t cua anh em, v c Gie-su.

4:6 Qua that, xa Thien Chua a phan: Anh sang hay bng len t ni toi tam! Ngi cung lam cho anh sang chieu soi long tr chung toi, e to bay cho thien ha c biet vinh quang cua Thien Chua rang ngi tren gng mat c Ki-to.

Gian truan va hy vong trong cong viec tong o

4:7 Nhng kho tang ay, chung toi lai cha ng trong nhng bnh sanh, e chng to quyen nang phi thng phat xuat t Thien Chua, ch khong phai t chung toi.

4:8 Chung toi b don ep t be, nhng khong b e bep; hoang mang, nhng khong tuyet vong;

4:9 b ngc ai, nhng khong b bo ri; b quat nga, nhng khong b tieu diet.

4:10 Chung toi luon mang ni than mnh cuoc Thng Kho cua c Gie-su, e s song cua c Gie-su cung c bieu lo ni than mnh chung toi.

4:11 That vay, tuy song, chung toi hang b cai chet e doa v c Gie-su, e s song cua c Gie-su cung c bieu lo ni than xac phai chet cua chung toi.

4:12 Nh the, s chet hoat ong ni chung toi, con s song th lai hoat ong ni anh em.

4:13 V co c cung mot long tin, nh a chep: Toi a tin, nen toi mi noi, th chung toi cung tin, nen chung toi mi noi.

4:14 Qua that, chung toi biet rang ang a lam cho Chua Gie-su choi day cung se lam cho chung toi c choi day vi Chua Gie-su, va at chung toi ben hu Ngi cung vi anh em.

4:15 That vay, tat ca nhng ieu ay xay ra la v anh em. Nh the, an sung cang doi dao, th cang co ong ngi hn dang len Thien Chua muon ngan li cam ta, e ton vinh Ngi.

4:16 Cho nen chung toi khong chan nan. Trai lai, du con ngi ben ngoai cua chung toi co tieu tan i, th con ngi ben trong cua chung toi ngay cang oi mi.

4:17 That vay, mot chut gian truan tam thi trong hien tai se mang lai cho chung ta ca mot khoi vinh quang vo tan, tuyet vi.

4:18 V the, chung ta mi khong chu tam en nhng s vat hu hnh, nhng en nhng thc tai vo hnh. Qua vay, nhng s vat hu hnh th ch tam thi, con nhng thc tai vo hnh mi ton tai vnh vien.

5:1 Qua that, chung ta biet rang: neu ngoi nha cua chung ta di at, la chiec leu nay, b pha huy i, th chung ta co mot ni do Thien Chua dng len, mot ngoi nha vnh cu tren tri, khong do tay ngi the lam ra.

5:2 Do o, chung ta ren siet la v nhng c mong c thay ngoi nha thien quoc cua chung ta phu len chiec leu kia,

5:3 mien la chung ta co mac ao, ch khong phai tran trui.

5:4 That the, bao lau con trong chiec leu nay, chung ta ren siet, kho tam v khong muon ci bo cai nay, nhng lai muon trum them len mnh cai kia, e cho cai phai chet tieu tan trong s song.

5:5 ang a tao thanh chung ta v muc ch ay chnh la Thien Chua, Ngi a ban Than Kh cho chung ta lam bao chng.

5:6 Vay chung toi luon manh dan, va chung toi biet rang: lai trong than xac nay la lu lac xa Chua,

5:7 v chung ta tien bc nh long tin ch khong phai nh c thay Chua...

5:8 Vay, chung toi luon manh dan, va ieu chung toi thch hn, o la la bo than xac e c ben Chua.

5:9 Nhng, du con trong than xac hoac a la bo than xac, chung toi ch co mot tham vong la lam ep long Ngi.

5:10 V tat ca chung ta eu phai c a ra anh sang, trc toa c Ki-to, e moi ngi lanh nhan nhng g tng xng vi cac viec tot hay xau a lam, khi con trong than xac.

Thi hanh s vu tong o

5:11 Vay, v biet knh s Chua, chung toi co gang thuyet phuc ngi ta; con oi vi Thien Chua, th moi s ni chung toi eu lo tran trc mat Ngi. Va toi hy vong rang moi s ni chung toi cung lo tran nh vay trc lng tam cua anh em.

5:12 Chung toi khong noi hay cho mnh e t gii thieu mot lan na vi anh em, nhng cho anh em mot c hoi t hao ve chung toi, e anh em co the tra li cho nhng ai ch biet kieu hanh ve nhng ve be ngoai, ch khong phai ve nhng g trong tam hon.

5:13 That vay, chung toi co ien, th cung la v Thien Chua; chung toi co khon, th cung la v anh em.

5:14 Tnh yeu c Ki-to thoi thuc chung toi, v chung toi ngh rang: neu mot ngi a chet thay cho moi ngi, th moi ngi eu chet.

5:15 c Ki-to a chet thay cho moi ngi, e nhng ai ang song khong con song cho chnh mnh na, ma song cho ang a chet va song lai v mnh.

5:16 V the, t ay chung toi khong con biet mot ai theo quan iem loai ngi. Va cho du chung toi a c biet c Ki-to theo quan iem loai ngi, th gi ay chung toi khong con biet Ngi nh vay na.

5:17 Cho nen, pham ai trong c Ki-to eu la tho tao mi. Cai cu a qua, va cai mi a co ay roi.

5:18 Moi s ay eu do bi Thien Chua, la ang a nh c Ki-to ma cho chung ta c hoa giai vi Ngi, va trao cho chung toi chc vu hoa giai.

5:19 That vay, trong c Ki-to, Thien Chua a cho the gian c hoa giai vi Ngi. Ngi khong con chap toi nhan loai na, va giao cho chung toi cong bo li hoa giai.

5:20 V the, chung toi la s gia thay mat c Ki-to, nh the chnh Thien Chua dung chung toi ma khuyen day. Vay, nhan danh c Ki-to, chung toi nai xin anh em hay lam hoa vi Thien Chua.

5:21 ang chang he biet toi la g, th Thien Chua a bien Ngi thanh hien than cua toi loi v chung ta, e lam cho chung ta nen cong chnh trong Ngi.

6:1 V c cong tac vi Thien Chua, chung toi khuyen nhu anh em: anh em a lanh nhan an hue cua Thien Chua, th ng e tr nen vo hieu.

6:2 Qua the, Chua phan rang: Ta a nhan li ngi vao thi Ta thi an, phu tr ngi trong ngay Ta cu o. Vay, ay la thi Thien Chua thi an, ay la ngay Thien Chua cu o.

6:3 Phan chung toi, chung toi chang lam g gay c cho ai vap pham, e khong ngi nao co the am tieu ve cong viec phuc vu cua chung toi.

6:4 Trai lai, trong moi s, chung toi luon chng to mnh la nhng tha tac vien cua Thien Chua: gian nan, khon quan, lo au,

6:5 on vot, tu toi, loan ly, nhoc nhan, vat va, mat an mat ngu, chung toi eu rat mc kien tr chu ng.

6:6 Chung toi con chng to ieu o bang cach an trong sach, khon kheo, nhan nhuc, nhan hau, bang mot tinh than thanh thien, mot tnh thng khong gia doi,

6:7 bang li chan ly, bang sc manh cua Thien Chua. Chung toi lay s cong chnh lam vu kh tan cong va t vet,

6:8 khi vinh cung nh khi nhucu, luc c tieng tot cung nh khi mang tieng xau. B coi la bp bm, nhng ky thc chung toi chan thanh;

6:9 b coi la vo danh tieu tot, nhng ky thc chung toi c moi ngi biet en; b coi la sap chet, nhng ky thc chung toi van song; coi nh b trng phat, nhng ky thc khong b giet chet;

6:10 coi nh phai u phien, nhng ky thc chung toi luon vui ve; coi nh ngheo tung, nhng ky thc chung toi lam cho bao ngi tr nen giau co; coi nh khong co g, nhng ky thc chung toi co tat ca.

Ong Phao-lo tho lo tam tnh va canh cao

6:11 Tha anh em ngi Co-rin-to, chung toi a chan thanh ngo li vi anh em, chung toi a m rong tam long.

6:12 Chung toi khong hep hoi vi anh em au, nhng chnh long da anh em hep hoi.

6:13 Vay anh em hay en ap chung toi; toi noi vi anh em nh noi vi con cai: anh em cung hay m rong tam long.

6:14 Anh em ng mang chung mot ach vi nhng ke khong tin. That the, lam sao s cong chnh lai lien ket c vi s bat chnh? Lam sao anh sang lai dung hoa c vi bong toi?

6:15 Lam sao c Ki-to lai hoa hp c vi Be-li-a? Lam sao ngi tin lai chung phan c vi ngi khong tin?

6:16 Lam sao en Th Thien Chua lai i oi vi ta than c? V chnh chung ta la en Th cua Thien Chua hang song, nh li Ngi phan: Ta se en c ngu va i i lai lai gia ho. Ta se la Thien Chua cua ho, va ho se la Dan rieng cua Ta.

6:17 V the, hay ra khoi Dan ay, hay ri xa chung - Chua phan nh vay. ng co ung ti vat o ue nao, va Ta se on nhan cac ngi.

6:18 Ta se la Cha cac ngi, va cac ngi se la con trai, con gai cua Ta. Chua toan nang phan nh vay.

7:1 Anh em than men, v nam c nhng li ha ay, nen chung ta hay tay ra hon xac cho sach moi vet nh, va em long knh s Thien Chua ma lo at ti mc thanh thien hoan toan.

7:2 Anh em hay danh cho chung toi mot cho trong long anh em. Chung toi a khong lam hai ai, khong lam cho ai phai sat nghiep, khong boc lot ai.

7:3 Toi noi the khong phai e len an anh em, v toi a tng noi: anh em hang trong long chung toi, song chet chung ta eu co nhau.

7:4 Toi rat tin tng anh em, toi rat hanh dien ve anh em. Tam hon toi cha chan niem an ui va tran ngap noi vui mng trong moi cn gian nan khon kho.

Ong Phao-lo gap lai ong Ti-to Ma-ke-o-ni-a

7:5 That the, khi en Ma-ke-o-ni-a, than xac chung toi chang c ngh ngi chut nao; trai lai, au cung gap gian nan khon kho: ben ngoai phai chien au, ben trong phai lo s.

7:6 Nhng Thien Chua, ang an ui nhng ke yeu hen, a an ui chung toi bang cach sai anh Ti-to en.

7:7 Chung toi c an ui khong nhng v anh Ti-to en, ma con v anh ay a c anh em an ui. Anh ay a cho chung toi biet la anh em nong long mong i, buon phien, nhng van ay nhiet tnh oi vi toi, khien toi cang vui mng hn na.

7:8 Du trong bc th trc toi co lam cho anh em phai u phien, toi cung khong hoi tiec. Ma gia nh co hoi tiec -v thay rang bc th ay a lam cho anh em phai u phien, tuy ch trong choc lat-,

7:9 th nay toi lai vui mng, khong phai v a lam cho anh em phai u phien, nhng v noi u phien o a lam cho anh em hoi cai. That the, anh em a phai u phien theo y Thien Chua, nen chung toi khong lam thiet hai g cho anh em.

7:10 Qua vay, noi u phien theo y Thien Chua lam cho chung ta hoi cai e c cu o: o la ieu khong bao gi phai hoi tiec; con noi u phien theo kieu the gian th gay ra s chet.

7:11 Hay xem noi u phien theo y Thien Chua a em lai cho anh em nhng g: bao nong nhiet, va hn the na, bao li xin loi, bao an han, bao s hai, bao c mong, bao nhiet tnh, bao hnh phat; bang moi cach, anh em a chng to mnh vo can trong vu nay.

7:12 Vay, neu toi a viet th cho anh em, th khong phai v ke lam nhuc hay ngi b nhuc, nhng e cho thai o nong nhiet cua anh em oi vi chung toi c to hien ni anh em, trc mat Thien Chua.

7:13 o la ieu an ui chung toi.
Ngoai niem an ui o, chung toi con c ay tran mot niem vui ln hn na, khi thay anh Ti-to vui mng v tat ca anh em a lam cho tam tr anh ay c th thai.

7:14 Neu trc mat anh ay, toi a co oi chut t hao ve anh em, th toi cung khong ho then. Trai lai, trong moi s, chung toi a noi that vi anh em the nao, th thai o t hao cua chung toi trc mat anh Ti-to cung chan that nh vay.

7:15 Long anh ay cang tha thiet quy men anh em, khi nh lai anh em a vang li, a knh s va run ray on tiep anh.

7:16 Toi vui mng v trong moi s toi co the tin cay anh em.

II. TO CHC LAC QUYENk

Nhng ly do chng to long quang ai

8:1 Tha anh em, chung toi xin bao cho anh em biet an hue Thien Chua a ban cho cac Hoi Thanh Ma-ke-o-ni-a.

8:2 Trai qua bao noi gian truan, ho van c chan cha niem vui; gia canh kho ngheo cung cc, ho lai tr nen nhng ngi giau long quang ai.

8:3 V theo sc, va toi xin lam chng la qua sc na, ho a t ong

8:4 khan khoan nai xin chung toi cho ho c phuc tham d vao viec phuc vu cac thanh.

8:5 Ho a vt qua ieu chung toi mong c la t hien mnh phung s Chua trc, roi phuc vu chung toi theo y Thien Chua.

8:6 Nen chung toi a xin anh Ti-to hoan thanh cong viec lac quyen o ni anh em, nh anh ay a bat au lam.

8:7 Cung nh anh em tng troi vt ve moi mat: ve c tin, li giang, s hieu biet, long nhiet thanh trong moi lanh vc, va ve long bac ai ma anh em a hoc c ni chung toi, th anh em cung phai troi vt ve long quang ai trong dp lac quyen nay na.

8:8 Toi noi the khong phai e ra lenh cho anh em au. Nhng toi ch neu len long nhiet thanh cua ngi khac e xem long yeu men cua anh em chan thanh en mc nao.

8:9 Qua that, anh em biet c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, a co long quang ai nh the nao: Ngi von giau sang phu quy, nhng a t y tr nen ngheo kho v anh em, e lay cai ngheo cua mnh ma lam cho anh em tr nen giau co.

8:10 Ve ieu nay, toi xin a ra mot y kien. Y kien o thch hp vi anh em, v anh em la nhng ngi au tien, chang nhng a thc hien cong cuoc o, ma con a quyet nh lam ngay t nam ngoai.

8:11 Vay nay anh em hay hoan thanh cong cuoc o, e nh anh em a hang hai quyet nh the nao, th cung tuy kha nang ma hoan thanh nh vay.

8:12 V khi ngi ta hang hai dang cai mnh co, th Thien Chua chap nhan; con neu khong co th thoi.

8:13 Van e khong phai la bat anh em song eo hep e cho ngi khac bt ngheo kho. ieu can thiet la phai co s ong eu.

8:14 Trong hoan canh hien tai, anh em co c d gia, la e giup nhng ngi ang lam canh tung thieu, e roi khi c d gia, ho cung se giup anh em, luc anh em lam canh tung thieu. Nh the, se co s ong eu,

8:15 hp vi li a chep: Ke c nhieu th khong d, ma ngi c t th khong thieu.

Gi gam ong Ti-to va cac ban ong hanh

8:16 Cam ta Thien Chua a at vao long anh Ti-to mot s nhiet thanh nh the oi vi anh em:

8:17 anh a nhan li yeu cau cua toi va a nhiet thanh t nguyen ti tham anh em.

8:18 Cung vi anh Ti-to, chung toi c mot ngi anh em rao giang Tin Mng noi tieng trong khap cac Hoi Thanh.

8:19 Khong nhng the, anh lai c cac Hoi Thanh ch nh cung i vi chung toi lo viec lac quyen, mot viec ngha chung toi am nhan, e ton vinh Chua va bieu lo long hang hai cua chung toi.

8:20 Chung toi e phong nh the, e khong ai che trach c chung toi ve mon tien ln chung toi chu trach nhiem.

8:21 V chung toi quan tam en ieu thien, khong nhng trc mat Chua, ma ca trc mat ngi ta.

8:22 Chung toi lai c them mot ngi anh em na cua chung toi cung i vi hai ngi noi tren. Chung toi thng hay co dp th long nhiet thanh cua anh ay bang nhieu cach; va nay anh con nhiet thanh hn na, v ay long tin tng vao anh em.

8:23 Ve phan anh Ti-to, anh va la ban ng, va la ngi cong tac vi toi trong viec phuc vu anh em. Con ve hai ngi anh em kia cua chung toi, ho la s gia cua cac Hoi Thanh va la vinh quang cua c Ki-to.

8:24 Vay, trc mat cac Hoi Thanh, anh em hay to cho nhng ngi o thay c ai cua anh em, va cho ho biet la chung toi co ly e t hao ve anh em.

9:1 Ve viec phuc vu cac thanh, toi co viet cho anh em th ke cung bang tha,

9:2 v toi biet long hang hai cua anh em. ieu o lam cho toi t hao v anh em ma khoe vi cac anh em vung Ma-ke-o-ni-a rang: "X A-khai-a a san sang t nam ngoai". Va nhiet tnh cua anh em a khch le rat nhieu ngi.

9:3 Toi c may ngi anh em i e niem t hao cua chung toi ve thien ch cua anh em khoi tr thanh h ao, va e anh em c san sang, nh toi a noi.

9:4 Chang vay, luc anh em Ma-ke-o-ni-a cung en vi toi ma thay anh em khong san sang, th chung toi phai xau ho v a tin cay nh the, neu khong muon noi la ca anh em na cung phai xau ho.

9:5 Vay, toi ngh can phai xin may ngi anh em en vi anh em trc chung toi va chuan b cho anh em quyen gop rong rai nh a ha, e anh em san sang quyen gop vi long quang ai, ch khong phai theo tnh hep hoi.

ch li cua cuoc lac quyen

9:6 Toi xin noi ieu nay: gieo t th gat t; gieo nhieu th gat nhieu.

9:7 Moi ngi hay cho tuy theo quyet nh cua long mnh, khong buon phien, cung khong mien cng, v ai vui ve dang hien, th c Thien Chua yeu thng.

9:8 Va lai, Thien Chua co u quyen tuon o xuong tren anh em moi th an hue, e anh em va c luon ay u moi mat, va c d tha ma lam moi viec thien,

9:9 theo nh li a chep: Ke tung ngheo, Ngi rong tay lam phuc; c cong chnh cua Ngi ton tai muon i.

9:10 ang cung cap hat giong cho ke gieo, va banh lam cua an nuoi dng, tat se cung cap d dat hat giong cho anh em gieo, va se lam cho c cong chnh cua anh em sinh hoa ket qua doi dao.

9:11 Anh em se c sung tuc moi be e lam moi viec thien cach rong rai. Nhng viec chung ta lam se khien ngi ta dang li cam ta Thien Chua.

9:12 That the, viec phuc vu cho cong ch nay khong nhng ap ng nhu cau cua cac thanh, ma hn the na, con la nguon phat sinh bao li cam ta dang len Thien Chua.

9:13 Viec phuc vu nay la mot bang c cho ho ton vinh Thien Chua, v thay anh em vang phuc va tuyen xng Tin Mng cua c Ki-to, va v thay anh em co long quang ai, san sang chia se vi ho va vi moi ngi.

9:14 Con ho, ho se cau nguyen cho anh em e to long quy men, bi nhan thay an hue tuyet vi Thien Chua o xuong tren anh em.

9:15 Xin cam ta Thien Chua v phuc loc khon ta Ngi ban!

III. ONG PHAO-LO T BIEN HOl

Ong Phao-lo tra li nhng ke trach ong nhu nhc

10:1 Chnh toi, Phao-lo, mot ke trc mat anh em th khum num, ma vang mat th lai ra oai, toi xin da vao long nhan t va khoan dung cua c Ki-to ma khuyen nhu anh em.

10:2 Toi xin anh em ch bat buoc toi, khi co mat, phai manh dan ra oai ma tnh en chuyen thang tay vi nhng ke cho rang chung toi ch biet song theo tnh xac tht.

10:3 Qua the, chung toi ang song trong xac pham, nhng khong chien au theo tnh xac tht.

10:4 That vay, kh gii chung toi dung e chien au khong phai la th kh gii thuoc xac tht, nhng la nhng kh gii, nh Thien Chua, co sc anh o cac on luy. Chung toi anh o cac kieu ly luan

10:5 va moi thai o kieu cang chong lai s hieu biet Thien Chua. Chung toi bat moi t tng phai au hang e i ti cho vang phuc c Ki-to.

10:6 Chung toi san sang sa tr moi ke bat tuan, mot khi anh em a hoan toan vang phu.

10:7 Anh em hay nhn nhan nhng g s s trc mat. Neu co ai t phu mnh thuoc ve c Ki-to, th hay nhan thc mot lan na ieu nay: ho thuoc ve c Ki-to lam sao, th chung toi cung vay.

10:8 V cho dau toi co t hao qua ang mot oi chut ve quyen Chua a ban cho chung toi e xay dng, ch khong phai e anh o anh em, th toi cung khong lay lam xau ho,

10:9 keo nh muon dung th t ma lam cho anh em phai khiep s.

10:10 Co ke noi rang: "Trong th th nghiem khac va hung ho; nhng khi co mat th nhu nhc, noi chang ra hon."

10:11 Xin ho biet cho rang: khi vang mat, chung toi viet th lam sao, th khi co mat, chung toi cung hanh ong nh vay.

Ong Phao-lo tra li nhng ke trach ong ay tham vong

10:12 That ra, chung toi au dam cho mnh ngang hang hay so sanh mnh vi nhng ke t cao t ai kia. Nhng khi ho lay mnh lam tieu chuan e t anh gia va so sanh, th ho khong c khon.

10:13 Ve phan chung toi, chung toi se khong t hao qua gii han. Trai lai, niem t hao cua chung toi gii han trong pham vi Thien Chua a quy nh cho chung toi, khi a chung toi en vi anh em.

10:14 V anh em trong pham vi o, nen chung toi khong vt qua gii han khi en vi anh em. That the, chung toi a en vi anh em trc, mang theo Tin Mng cua c Ki-to,

10:15 ch khong cp cong cua ngi khac ma t hao qua gii han. Nhng chung toi hy vong rang: mot khi c tin cua anh em ln manh, cong viec cua chung toi ngay cang phat trien ni anh em trong pham vi a quy nh cho chung toi,

10:16 th chung toi co the em Tin Mng xa hn na, ma khong t hao ve nhng thanh tu thuoc pham vi ngi khac.

10:17 Nhng ai t hao th hay t hao trong Chua!

10:18 Ngi c chap nhan khong phai la ke t cao t ai, nhng la ngi c Chua e cao.

Ong Phao-lo bat buoc phai t khen mnh

11:1 Phai chi anh em chu ng c mot chut ien ro cua toi! Ma han anh em chu ng c toi.

11:2 That the, v anh em, toi ghen cai ghen cua Thien Chua, bi toi a nh hon anh em vi mot ngi oc nhat la c Ki-to, e tien dang anh em cho Ngi nh mot trinh n thanh khiet.

11:3 Nhng toi s rang nh xa con ran a dung mu chc ma la doi ba E-va the nao, th nay tr long anh em cung dan dan am ra h hong, mat s n s oi vi c Ki-to nh vay.

11:4 Qua that, neu co ai en rao giang mot c Gie-su khac vi c Gie-su ma chung toi rao giang, hay neu anh em lanh nhan mot Than Kh nao khac vi Than Kh anh em a lanh nhan, hoac neu anh em lanh nhan mot Tin Mng nao khac vi Tin Mng anh em a on nhan, th anh em san long chu ng c ngay.

11:5 Toi ngh rang toi chang co thua g cac Tong o sieu ang kia.

11:6 Gia nh toi co thua kem ve khoa an noi, th ve s hieu biet, toi chang thua kem au! Trong moi dp va trc mat moi ngi, chung toi a to cho anh em thay ieu o roi.

11:7 Phai chang toi co loi, v a ha mnh xuong e ton anh em len, khi rao giang khong cong cho anh em Tin Mng cua Thien Chua?

11:8 Toi a boc lot cac Hoi Thanh khac, an lng cua ho, e phuc vu anh em.

11:9 Hoi gia anh em, nhng khi lam canh tung thieu, toi a chang phien lu ai, bi v cac anh em t Ma-ke-o-ni-a en a cung cap ay u nhng g toi can. Trong moi dp, toi a tranh khong tr nen ganh nang cho anh em, va toi cung se con tranh nh vay.

11:10 Nhan danh chan ly cua c Ki-to trong toi, toi xin noi vi anh em rang: chang ai cam c toi co niem vinh d o trong cac mien x A-khai-a.

11:11 Tai sao the? Co phai v toi khong yeu men anh em chang? Co Thien Chua biet!

11:12 ieu toi lam, toi se tiep tuc lam, e nhng ke muon co c hoi t phu la nhng ngi ngang hang vi chung toi, khong con c hoi o na.

11:13 V nhng ke o la tong o gia, la th gian xao, oi lot tong o cua c Ki-to.

11:14 La g au! V chnh Xa-tan cung oi lot thien than sang lang!

11:15 Vay co g la khac thng khi ke phuc vu no oi lot ngi phuc vu s cong chnh. Chung cuc, chung se lanh nhan hau qua cong viec chung a lam.

11:16 Toi xin noi lai: ng ai tng la toi ien. Ma co ai tng nh the, th c nhan toi la ien, e toi cung c t hao oi chut.

11:17 ieu toi ang noi, toi khong noi theo tinh than cua Chua, nhng noi nh mot ngi ien, bi tin chac rang mnh co ly e t hao.

11:18 V co lam ke t hao theo tnh xac tht, th toi ay, toi cung t hao.

11:19 Von la ngi khon, anh em lai san long chu ng ke ien!

11:20 Phai roi, anh em anh chu ngi ta ap che, cau xe, tc oat, oi x ngao ngc va tat vao mat!

11:21 Toi noi the, that la nhuc nha, nh the chung toi a to ra nhu nhc... Nhng bat c ieu g ngi ta dam lam, th toi cung dam lam -toi noi nh ngi ien.

11:22 Ho la ngi Hp-ri ? Toi cung vay! Ho la ngi t-ra-en ? Toi cung vay! Ho la dong giong Ap-ra-ham ? Toi cung vay!

11:23 Ho la ngi phuc vu c Ki-to ? Toi noi nh ngi ien: toi con hn ho na! Hn nhieu v cong kho, hn nhieu v tu, hn gap boi v chu on, bao lan suyt chet.

11:24 Nam lan toi b ngi Do-thai anh bon mi roi bt mot;

11:25 ba lan b anh on; mot lan b nem a; ba lan b am tau; mot em mot ngay lenh enh gia bien khi!

11:26 Toi con hn ho, v phai thc hien nhieu cuoc hanh trnh, gap bao nguy hiem tren song, nguy hiem do trom cp, nguy hiem do ong bao, nguy hiem v dan ngoai, nguy hiem thanh pho, trong sa mac, ngoai bien khi, nguy hiem do nhng ke gia danh la anh em.

11:27 Toi con phai vat va met nhoc, thng phai thc em, b oi khat, nhn an nhn uong va chu ret mt tran truong.

11:28 Khong ke cac ieu khac, con co noi ray rt hang ngay cua toi la moi ban tam lo cho tat ca cac Hoi Thanh!

11:29 Co ai yeu uoi ma toi lai khong cam thay mnh yeu uoi? Co ai vap nga ma toi lai khong cam thay long soi len?

11:30 Neu phai t hao, th toi se t hao ve nhng yeu uoi cua toi.

11:31 Thien Chua, ang ang chuc tung muon i, la Cha cua Chua Gie-su, biet rang toi khong noi doi.

11:32 Tai a-mat, tong oc cua vua A-re-ta a cho lnh canh gac thanh e bat toi.

11:33 Nhng ngi ta a cho toi vao mot cai thung, roi thong qua ca so doc theo tng thanh. The la toi thoat khoi tay ong ta.

12:1 Phai t hao ? Nao co ch g! Du the, toi cung xin noi ve nhng th kien va mac khai Chua a ban cho toi.

12:2 Toi biet co mot ngi mon e c Ki-to, trc ay mi bon nam a c nhac len ti tang tri th ba -co trong than xac hay khong, toi khong biet, co ngoai than xac hay khong, toi cung khong biet, ch co Thien Chua biet.

12:3 Toi biet rang ngi ay a c nhac len tan thien ang -trong than xac hay ngoai than xac, toi khong biet, ch co Thien Chua biet-,

12:4 va ngi ay a c nghe nhng li khon ta ma loai ngi khong c phep noi lai.

12:5 Ve mot ngi nh the, toi se t hao; con ve ban than toi, toi ch t hao ve nhng yeu uoi cua toi.

12:6 Qua vay, neu muon t hao, th toi cung khong phai la ngi ien, v toi noi s that. Nhng toi khong lam the, keo ngi ta anh gia toi qua cao, so vi ieu ho thay ni toi hoac nghe toi noi.

12:7 Va e toi khoi t cao t ai v nhng mac khai phi thng toi a nhan c, than xac toi nh a b mot cai dam am vao, mot thu ha cua Xa-tan c sai en va mat toi, e toi khoi t cao t ai.

12:8 a ba lan toi xin Chua cho thoat khoi noi kho nay.

12:9 Nhng Ngi qua quyet vi toi: "n cua Thay a u cho con, v sc manh cua Thay c bieu lo tron ven trong s yeu uoi." The nen toi rat vui mng va t hao v nhng yeu uoi cua toi, e sc manh cua c Ki-to mai trong toi.

12:10 V vay, toi cam thay vui sng khi mnh yeu uoi, khi b s nhuc, hoan nan, bat b, ngat ngheo v c Ki-to. V khi toi yeu, chnh la luc toi manh.

12:11 Toi ien roi! Chnh anh em a khien toi hoa ra nh the. ang le anh em phai khen toi, v mac dau toi chang la g, toi au co thua kem cac Tong o sieu ang kia.

12:12 Anh em a thay thc hien ni anh em nhng dau ch cua s vu Tong o: nao la c kien nhan hoan hao, nao la nhng dau la iem thieng, nao la cac phep la.

12:13 Anh em co thua g cac Hoi Thanh khac? Co chang, ch thua cho ban than toi a khong phien lu anh em! Xin anh em tha cho toi s bat cong o.

12:14 ay toi san sang en tham anh em lan th ba. Toi cung se khong phien lu anh em au, bi v ieu toi tm kiem khong phai la cua cai cua anh em, ma la chnh anh em. That vay, khong phai con cai co nhiem vu thu tch cua cai cho cha me, ma la cha me phai thu tch cua cai cho con cai.

12:15 Phan toi, toi rat vui long tieu ph tien cua, va tieu ph ca sc lc lan con ngi cua toi v linh hon anh em. Phai chang v yeu men anh em nhieu hn ma toi c yeu men t hn?

12:16 The cung c! Toi a khong tr nen ganh nang cho anh em; nhng von la ngi xao quyet, toi a dung mu ma la gat anh em.

12:17 Phai chang trong so nhng ke toi sai en, toi a dung ngi nao o e boc lot anh em?

12:18 Toi a xin anh Ti-to i, va a c ngi anh em kia cung i vi anh. Phai chang anh Ti-to a boc lot anh em? Chung toi a khong song theo cung mot tinh than, cung mot ng loi sao?

Noi lo au cua ong Phao-lo

12:19 a t lau, anh em tng rang chung toi t bien ho trc mat anh em. That ra toi noi la noi trc mat Thien Chua, trong c Ki-to. Va tha anh em than men, chung toi noi tat ca nhng ieu ay cot e xay dng anh em.

12:20 Qua vay, toi s rang khi en, toi khong thay anh em c nh y toi, va anh em thay toi khong c nh y anh em. Ch g gia anh em ng co chia re, ghen tng, oan ghet, canh tranh, vu khong, noi hanh, kieu cang, hon loan.

12:21 Toi s rang lan sau en tham anh em, Thien Chua cua toi lai e toi phai nhuc v anh em, va toi phai than khoc nhieu ngi trc ay a pham toi, ma nay chang chu an nan hoi cai ve nhng viec o ue, gian dam va phong ang ho a lam.

13:1 ay se la lan th ba toi en tham anh em. Moi cong viec phai c giai quyet nh co ba mat mot li.

13:2 Toi a noi vi nhng ke trc ay a pham toi va moi ngi khac, va hom nay khi vang mat, toi cung xin noi lai nh a noi khi co mat lan th hai, la: neu en lan na, toi se khong nng tayi,

13:3 bi v anh em muon co mot bang chng cho thay c Ki-to noi trong toi. Ngi khong nhu nhc oi vi anh em au, nhng Ngi ay uy quyen gia anh em.

13:4 That vay, Ngi a chu ong inh v mang than phan yeu hen, nhng nay Ngi ang song nh quyen nang cua Thien Chua. Ca chung toi na, trong c Ki-to, chung toi cung mang than phan yeu hen, nhng cung vi Ngi, chung toi song nh quyen nang cua Thien Chua e x s vi anh em.

13:5 Anh em hay t xet xem mnh co con song trong c tin hay khong. Hay t kiem iem. Anh em chang nhan thay la co c Gie-su Ki-to trong anh em sao? Tr phi anh em a thua trong cuoc kiem iem nay.

13:6 Toi hy vong rang anh em se nhan thay la chung toi ay khong b thua.

13:7 Chung toi cau xin Thien Chua cho anh em ng lam ieu g trai, khong phai e to ra chung toi thang, nhng e anh em lam ieu thien, cho du chung toi nh b thua.

13:8 V chung toi khong the lam g chong lai s that, nhng chung toi ch co the hoat ong cho s that.

13:9 Qua the, chung toi vui mng khi chung toi yeu ma anh em lai manh. ieu chung toi cau xin la anh em c nen hoan thien.

13:10 V vay, khi vang mat, toi viet cac ieu nay, e luc co mat, toi khoi phai x nghiem khac, theo quyen hanh Chua a ban cho toi e xay dng, ch khong phai e pha o.

KET LUAN

Nhng li dan do, tham hoi va li cau chuc cuoi cung

13:11 Ngoai ra, tha anh em, anh em hay vui mng va gang nen hoan thien. Hay khuyen khch nhau, hay ong tam nhat tr va an thuan hoa. Nh vay, Thien Chua la nguon yeu thng va bnh an, se cung anh em.

13:12 Anh em hay hon chao nhau cach thanh thien. Tat ca cac thanh ay gi li chao anh em.

13:13 Cau chuc toan the anh em c ay tran an sung cua Chua Gie-su Ki-to, ay tnh thng cua Thien Chua, va n hiep thong cua Thanh Than. A-men.

MUC LUC

LI M AU

Li chao tham. Li cam ta.

I. NHAC LAI NHNG S VIEC A XAY RA

Ly do khien ong Phao-lo thay oi lo trnh

T T-roa en Ma-ke-o-ni-a.Viet ra ngoai e: ve s vu tong o.

Gian truan va hy vong trong cong viec tong o

Thi hanh s vu tong o

Ong Phao-lo tho lo tam tnh va canh cao

Ong Phao-lo gap lai ong Ti-to Ma-ke-o-ni-a

II. TO CHC LAC QUYENk

Nhng ly do chng to long quang ai

Gi gam ong Ti-to va cac ban ong hanh

ch li cua cuoc lac quyen

III. ONG PHAO-LO T BIEN HOl

Ong Phao-lo tra li nhng ke trach ong nhu nhc

Ong Phao-lo tra li nhng ke trach ong ay tham vong

Ong Phao-lo bat buoc phai t khen mnh

Noi lo au cua ong Phao-lo

KET LUAN

Nhng li dan do, tham hoi va li cau chuc cuoi cung