TH GI TN HU CO-LO-XE

KHAI E

Li m au

1:1 Toi la Phao-lo, bi y Thien Chua c lam Tong o cua c Ki-to Gie-su, va anh Ti-mo-the la ngi anh em,

1:2 knh gi cac thanh tai Co-lo-xe, la nhng anh em tn hu trong c Ki-to. Xin Thien Chua la Cha chung ta ban cho anh em an sung va bnh an.

Ta n va cau xin

1:3 Chung toi khong ngng ta n Thien Chua, la Than Phu c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, khi cau nguyen cho anh em.

1:4 That vay, chung toi a c nghe noi ve long tin cua anh em vao c Ki-to Gie-su, va ve long men cua anh em oi vi toan the cac thanh;

1:5 long tin va long men o phat xuat t niem trong cay danh cho anh em tren tri, niem trong cay anh em a c nghe loan bao khi li chan ly la Tin Mng

1:6 en vi anh em; Tin Mng nay ang sinh hoa trai va ln len tren toan the gii nh the nao, th ni anh em cung vay, t ngay anh em c nghe noi va nhan biet an sung cua Thien Chua thc s la g.

1:7 Anh em a hoc hoi ieu nay vi anh E-pap-ra la ngi ong s yeu quy cua chung toi va la ngi thay the chung toi vi t cach la ngi phuc vu trung thanh cua c Ki-to.

1:8 Chnh anh a cho chung toi hay ve long men ma Than Kh ban cho anh em.

1:9 V the, t ngay chung toi nghe biet nh vay, chung toi cung khong ngng cau nguyen va keu xin Thien Chua cho anh em c am tng thanh y Ngi, vi tat ca s khon ngoan va hieu biet ma Than Kh ban cho.

1:10 Nh vay, anh em se song c nh Chua oi hoi, va lam ep long Ngi ve moi phng dien, se sinh hoa trai la moi th viec lanh, va moi ngay mot hieu biet Thien Chua hn.

1:11 Nh sc manh van nang cua Thien Chua vinh quang, anh em se nen manh me e kien tr chu ng tat ca.

1:12 Anh em hay vui mng cam ta Chua Cha, a lam cho anh em tr nen xng ang chung hng phan gia nghiep cua cac thanh trong coi ay anh sang.

1:13 Ngi a giai thoat chung ta khoi quyen lc toi tam, va a vao vng quoc Thanh T ch ai;

1:14 trong Thanh T, ta c n cu chuoc, c th tha toi loi.

I. PHAN GIAO THUYET

c Ki-to ng hang au

1:15 Thanh T la hnh anh Thien Chua vo hnh,
la trng t sinh ra trc moi loai tho tao,

1:16 v trong Ngi, muon vat c tao thanh
tren tri cung di at,
hu hnh vi vo hnh.
Dau la hang dung lc than thieng
hay la bac quyen nang thng gii,
tat ca eu do Thien Chua tao dng
nh Ngi va cho Ngi.

1:17 Ngi co trc muon loai muon vat,
tat ca eu ton tai trong Ngi.

1:18 Ngi cung la au cua than the,
ngha la au cua Hoi Thanh;
Ngi la khi nguyen,
la trng t
trong so nhng ngi t coi chet song lai,
e trong moi s Ngi ng hang au.

1:19 V Thien Chua a muon
lam cho tat ca s vien man
hien dien ni Ngi,

1:20 cung nh muon nh Ngi
ma lam cho muon vat
c hoa giai vi mnh.
Nh mau Ngi o ra tren thap gia,
Thien Chua a em lai bnh an
cho moi loai di at
va muon vat tren tri.

Ngi Co-lo-xe c chung hng n cu o

1:21 Ca anh em na, xa kia anh em la nhng ngi xa la, la thu ch cua Thien Chua v nhng t tng va hanh ong xau xa cua anh em.

1:22 Nhng nay nh c Gie-su la con ngi bang xng bang tht a chu chet, Thien Chua cho anh em c hoa giai vi Ngi, e anh em tr nen thanh thien tinh tuyen va khong co g ang trach trc mat Ngi.

1:23 Anh em ch can gi vng c tin, can c xay dng vng chac, kien quyet va ng v nao nung ma la bo niem hy vong anh em a nhan c khi nghe loan bao Tin Mng. Tin Mng nay a c rao giang cho khap thien ha, va toi, Phao-lo, toi a c tr nen ngi phuc vu Tin Mng.

Ong Phao-lo vat va phuc vu dan ngoai

1:24 Gi ay, toi vui mng c chu au kho v anh em. Nhng gian nan th thach c Ki-to con phai chu, toi xin mang lay vao than cho u mc, v li ch cho than the Ngi la Hoi Thanh.

1:25 Toi a tr nen ngi phuc vu Hoi Thanh, theo ke hoach Thien Chua a uy thac cho toi, lien quan en anh em: o la toi phai rao giang li cua Ngi cho tron ven,

1:26 rao giang mau nhiem a c gi kn t bao thi ai va qua bao the he, nhng nay a c to ra cho cac thanh cua Thien Chua.

1:27 Ngi a muon cho ho c biet mau nhiem nay phong phu va hien hach biet bao gia cac dan ngoai: o la chnh c Ki-to ang gia anh em, ang ban cho chung ta niem hy vong at ti vinh quang.

1:28 Chnh Ngi la ang chung toi rao giang, khi khuyen bao moi ngi va day do moi ngi vi tat ca s khon ngoan, e giup moi ngi nen hoan thien trong c Ki-to.

1:29 Chnh v muc ch ay ma toi phai vat va chien au, nh sc lc cua Ngi hoat ong manh me trong toi.

Ong Phao-lo lo lang cho c tin cua ngi Co-lo-xe

2:1 Qua the, toi muon anh em biet toi phai chien au gay go the nao v anh em, v nhng ngi Lao-i-ki-a, va v bao ngi khac cha thay toi tan mat;

2:2 nh vay la e ho c phan khi trong tam hon, va nh c lien ket chat che vi nhau trong tnh thng, ho at ti s thong hieu phong phu va ay u, khien ho nhan biet mau nhiem cua Thien Chua, tc la c Ki-to,

2:3 trong Ngi co cat giau moi kho tang cua s khon ngoan va hieu biet.

2:4 Toi noi ieu o e ng co ai dung li le hap dan ma me hoac anh em.

2:5 Tuy xa cach ve the xac, nhng toi van vi anh em ve tinh than, va vui mng thay anh em gi hang ngu va vng tin vao c Ki-to.

II. E PHONG GIAO LY SAI LAC

Song theo c tin chan chnh ch khong theo nhng t tng sai lac

2:6 Vay nh anh em a nhan c Ki-to Gie-su lam Chua, th hay tiep tuc song ket hp vi Ngi.

2:7 Anh em hay ben re sau va xay dng i mnh tren nen tang la c Ki-to Gie-su, hay da vao c tin ma anh em a c thu huan, va e cho long chan cha niem tri an cam ta.

2:8 Hay coi chng ch e ai gai bay anh em bang moi triet ly va nhng t tng gia doi rong tuech theo truyen thong ngi pham va theo nhng yeu to cua vu tru ch khong theo c Ki-to.

c Ki-to, Thu Lanh duy nhat cua thien than va loai ngi

2:9 That vay, ni Ngi, tat ca s vien man cua than tnh hien dien cach cu the,

2:10 va trong Ngi, anh em c sung man: Ngi von la au moi quyen lc than thieng.

2:11 Trong Ngi, anh em a c chu phep cat b, khong phai phep cat b do tay ngi pham, nhng la phep cat b cua c Ki-to, co sc lot bo con ngi toi loi cua anh em.

2:12 Anh em a cung c mai tang vi c Ki-to khi chu phep ra, lai cung c choi day vi Ngi, v tin vao quyen nang cua Thien Chua, ang lam cho Ngi choi day t coi chet.

2:13 Trc kia, anh em la nhng ke chet v anh em a sa nga, va v than xac anh em khong c cat b, nay Thien Chua a cho anh em c cung song vi c Ki-to: Thien Chua a ban n tha th moi sa nga loi lam cua chung ta.

2:14 Ngi a xoa so n bat li cho chung ta, so n ma cac gii luat a a ra chong lai chung ta. Ngi a huy bo no i, bang cach ong inh no vao thap gia.

2:15 Ngi a truat phe cac quyen lc than thieng, a cong khai beu xau chung, a ieu chung i trong am rc khai hoan cua Ngi.

e phong loi song khac kho theo thuyet "cac quyen lc vu tru"

2:16 Vay ng ai xet oan anh em ve chuyen o an thc uong, hay ve muc ngay le, ngay au thang, ngay sa-bat.

2:17 Tat ca nhng cai o ch la hnh bong nhng ieu sap ti, nhng thc tai la than the c Ki-to.

2:18 ng ai vien c "khiem nhng" va "sung knh cac thien than" ma lam cho anh em mat phan thng chien thang; ho chm am trong nhng th kien cua mnh, venh vao v nhng suy tng theo loi ngi pham.

2:19 Ho khong gan chat vi c Ki-to la au; chnh Ngi lam cho toan than c nuoi dng, c ket cau chat che nh moi th gan mach va day chang, va c ln len nh sc Thien Chua ban.

2:20 Anh em a chet cung c Ki-to va c giai thoat khoi cac yeu to cua vu tru, tai sao lai rap theo nhng quy luat, nh the anh em con song le thuoc vao the gian? Chang han:

2:21 "ng an cai nay, ng nem cai kia, ng ung vao cai no",

2:22 toan nhng cam oan ve nhng cai dung en la h. o ch la nhng gii luat va giao huan cua ngi pham.

2:23 Nhng ieu ay co ve khon ngoan: nao la "sung ao t y", nao la "khiem nhng", nao la "kho hanh"b, nhng khong co gia tr g oi vi tnh xac tht lang loan.

Nguyen ly cua i song mi: ket hp vi c Ki-to phuc sinh

3:1 Anh em a c choi day cung vi c Ki-to, nen hay tm kiem nhng g thuoc thng gii, ni c Ki-to ang ng ben hu Thien Chua.

3:2 Anh em hay hng long tr ve nhng g thuoc thng gii, ch ng chu tam vao nhng g thuoc ha gii.

3:3 That vay, anh em a chet, va s song mi cua anh em hien ang tiem tang vi c Ki-to ni Thien Chua.

3:4 Khi c Ki-to, nguon song cua chung ta xuat hien, anh em se c xuat hien vi Ngi, va cung Ngi hng phuc vinh quang.

III. PHAN KHUYEN NHU

Ch th chung cho cac tn hu

3:5 Vay anh em hay giet chet nhng g thuoc ve ha gii trong con ngi anh em: ay la gian dam, o ue, am me, c muon xau va tham lam; ma tham lam cung la th ngau tng.

3:6 Chnh v nhng ieu o ma cn thnh no cua Thien Chua giang xuong tren nhng ke khong vang phuc.

3:7 Chnh anh em xa kia cung an nh the, khi anh em con song gia nhng ngi ay.

3:8 Nhng nay, ca anh em na, hay t bo tat ca nhng cai o: nao la gian d, nong nay, oc ac, nao la thoa ma, an noi tho tuc.

3:9 Anh em ng noi doi nhau, v anh em a ci bo con ngi cu vi nhng hanh vi cua no roi,

3:10 va anh em a mac lay con ngi mi, con ngi hang c oi mi theo hnh anh ang Tao Hoa, e c n thong hieu.

3:11 Vay khong con phai phan biet Hy-lap hay Do-thai, cat b hay khong cat b, man di, moi rn, no le, t do, nhng ch co c Ki-to la tat ca va trong moi ngi.

3:12 Anh em la nhng ngi c Thien Chua tuyen la, hien thanh va yeu thng. V the, anh em hay co long thng cam, nhan hau, khiem nhu, hien hoa va nhan nai.

3:13 Hay chu ng va tha th cho nhau, neu trong anh em ngi nay co ieu g phai trach moc ngi kia. Chua a tha th cho anh em, th anh em cung vay, anh em phai tha th cho nhau.

3:14 Tren het moi c tnh, anh em phai co long bac ai: o la moi day lien ket tuyet hao.

3:15 c g n bnh an cua c Ki-to ieu khien tam hon anh em, v trong mot than the duy nhat, anh em a c keu goi en hng n bnh an o. Bi vay, anh em hay het da tri an.

3:16 c chi li c Ki-to ng gia anh em that doi dao phong phu. Anh em hay day do khuyen bao nhau vi tat ca s khon ngoan. e to long biet n, anh em hay em ca tam hon ma hat dang Thien Chua nhng bai thanh vnh, thanh thi va thanh ca, do Than Kh linh hng.

3:17 Anh em co lam g, noi g, th hay lam hay noi nhan danh Chua Gie-su va nh Ngi ma cam ta Thien Chua Cha.

Ch th rieng cho i song gia nh

3:18 Ngi lam v hay phuc tung chong, nh the mi xng ang la ngi thuoc ve Chua.

3:19 Ngi lam chong hay yeu thng ch ng cay nghiet vi v.

3:20 Ke lam con hay vang li cha me trong moi s, v o la ieu ep long Chua.

3:21 Nhng bac lam cha me ng lam cho con cai bc tc, keo chung nga long.

3:22 Ke lam no le hay vang li nhng ngi chu i nay trong moi s. ng ch vang li trc mat, nh muon lam ep long ngi ta, nhng vi long n s, v knh s Chua.

3:23 Bat c lam viec g, hay lam tan tam nh the lam cho Chua, ch khong phai cho ngi i

3:24 v biet rang anh em se nhan c phan thng Chua ban, la gia nghiep danh cho dan Ngi. c Ki-to la Chu, anh em hay phuc vu Ngi.

3:25 Ai an bat cong se c tra theo ieu bat cong mnh lam; khong co chuyen thien v.

4:1 Ngi lam chu hay oi x cong bang va ong eu vi cac no le, v biet rang ca anh em na cung co mot Chu tren tri.

Tinh than tong o

4:2 Anh em hay sieng nang cau nguyen; hay tnh thc ma cau nguyen va ta n.

4:3 ong thi, cung hay cau nguyen cho chung toi na, xin Thien Chua m ca cho chung toi rao giang li Ngi, e chung toi loan bao mau nhiem c Ki-to; chnh v mau nhiem nay ma toi b giam gi.

4:4 Xin cho toi biet cong bo ro rang mau nhiem ay, nh bon phan toi phai loan bao.

4:5 Anh em hay an khon ngoan vi ngi ngoai; hay tan dung thi buoi hien tai.

4:6 Li noi cua anh em phai luon luon man ma de thng, e anh em biet oi ap sao cho phai vi moi ngi.

Tin tc

4:7 Moi tin tc ve toi, anh Ty-khi-co se cho anh em biet; anh la ngi anh em yeu quy cua toi, ngi trung thanh phuc vu, va ngi ong s vi toi trong cong viec Chua.

4:8 Toi phai anh en vi anh em v muc ch ay, e anh em c biet hien tnh cua chung toi, va e anh khch le tam hon anh em.

4:9 Cung i co anh O-ne-xi-mo, ngi anh em trung thanh va yeu quy cua toi, ngi ong hng vi anh em. Ca hai se cho anh em biet tat ca nhng g xay ra ay.

Li chao va li chuc cuoi th

4:10 Anh A-rt-ta-kho, ban tu vi toi, gi li chao anh em. Anh Mac-co, em ho ong Ba-na-ba, cung gi li chao anh em; anh em a nhan c nhng ch th ve anh ay; neu anh ay en vi anh em, th hay tiep on anh ay.

4:11 Anh Gie-su, goi la Giut-to, cung gi li chao anh em. Trong so nhng ngi cat b, ch co ba anh ay cung lam viec vi toi cho Nc Thien Chua; cac anh a la niem an ui cua toi.

4:12 Anh E-pap-ra, ngi ong hng vi anh em va la toi t cua c Ki-to Gie-su, gi li chao anh em; anh khong ngng chien au cho anh em bang li cau nguyen, e mot khi a trng thanh va hoan toan vang theo thanh y Thien Chua trong moi s, anh em c ng vng.

4:13 Toi lam chng cho anh rang anh vat va nhieu v anh em, nhng ngi Lao-i-ki-a va Hi-e-ra-po-li.

4:14 Anh Lu-ca, thay thuoc yeu quy, va anh e-ma gi li chao anh em.

4:15 Xin cho toi gi li chao cac anh em Lao-i-ki-a, ch Nym-pha va Hoi Thanh van hop tai nha ch ay.

4:16 Sau khi anh em oc th nay, xin lieu sao cho Hoi Thanh Lao-i-ki-a cung c oc na. Xin anh em cung oc th cua toi gi cho Hoi Thanh Lao-i-ki-a.

4:17 Sau cung, xin nhan vi anh A-khp-po: "Hay lu tam en chc vu Chua a giao cho anh, va lo chu toan".

4:18 Li chao nay do chnh tay toi, Phao-lo, viet. Anh em ng quen rang toi ang phai mang xieng xch! Chuc anh em c an sung.

MUC LUC

KHAI E

Li m au

Ta n va cau xin

I. PHAN GIAO THUYET

c Ki-to ng hang au

Ngi Co-lo-xe c chung hng n cu o

Ong Phao-lo vat va phuc vu dan ngoai

Ong Phao-lo lo lang cho c tin cua ngi Co-lo-xe

II. E PHONG GIAO LY SAI LAC

Song theo c tin chan chnh ch khong theo nhng t tng sai lac

c Ki-to, Thu Lanh duy nhat cua thien than va loai ngi

e phong loi song khac kho theo thuyet "cac quyen lc vu tru"

Nguyen ly cua i song mi: ket hp vi c Ki-to phuc sinh

III. PHAN KHUYEN NHU

Ch th chung cho cac tn hu

Ch th rieng cho i song gia nh

Tinh than tong o

Tin tc

Li chao va li chuc cuoi th