Danh Sách Birthdays Năm 2023

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng)

...

7 Thg 1 - Bi (B 1989)
9 Thg 1 - Sr. Hằng Nga (B 1959)
10 Thg 1 - Lm. Carôlô Phan Châu Lý, OFM (B 1942)
13 Thg 1 - Teresa Ngọc Minh Châu (B 2019)
2 Thg 2 - Miêu B1987
3 Thg 2 - Kim Khánh (B 1966)
3 Thg 2 - Nhật Ri B1969
3 Thg 2 - Thảo Vy (B 1989)
5 Thg 2 - Ngân Tịnh Quyên B 1982
5 Thg 2 - Liên (Dũng) (B 1976)
16 Thg 2 - Tiger Nguyễn Chí Thạch (B 2022)
20 Thg 2 - Tâm Đăng (Hiến - Mến) (B 1991)
28 Thg 2 - Lm Giuse Nguyễn Phú An (B 1956)
4 Thg 3 - Tú Nhân (B 1987)
10 Thg 3 - Lê Du (B 1951)
14 Thg 3 - Thành Huy (B 1953)
18 Thg 3 - Cha Thuân (B 1965)
25 Thg 3 - Hằng Hoàng (Tiến) (B)
26 Thg 3 - Nguyễn Huy Lân (B 2017)
3 Thg 4 - Lê Phiên (B 1962)
12 Thg 4 - Ái Vy (B 1982)
23 Thg 4 - Nguyễn Thảo Như (Cảnh) (B 2009)
29 Thg 4 - Thắng 72 (B 1960)
30 Thg 4 - Cha Peter Trần Việt Hùng (B 1970)
3 Thg 5 - Aria Mai Trần, con Tèo & Linda (B 2021)
5 Thg 5 - Lucas Xavier Flores Eggsy (B 2021)
7 Thg 5 - Carolina Topolewski (B 1951)
7 Thg 5 - Quang Trần (B 1955)
15 Thg 5 - Nguyễn Thành Nhân (Tem) 1985
20 Thg 5 - Phạm Thị Thanh (B 1989)
6 Thg 6 - Hải (B 1967)
8 Thg 6 - Camila StarMy Tran (B 2020)
13 Thg 6 - Tuyết Cúc (B 1963)
20 Thg 6 - Dũng (B 1965)
21 Thg 6 - Hải Linh (B 2011) - con gái Tem & Vy
30 Thg 6 - Monique (B 1977)
2 Thg 7 - Nguyễn Nhân Hào (B 1994)
2 Thg 7 - Nguyễn Thái Ngà (B 1976)
11 Thg 7 - Maria Giang - ĐB Đi Viếng (B 1981)
12 Thg 7 - Minh Phượng (B 1956)
15 Thg 7 - Sr. Francis (B 1959)
17 Thg 7 - Diễm Châu (B 1975)
21 Thg 7 - Lorenzo Bautista (B)
23 Thg 7 - An Hoài (B 1950)
31 Thg 7 - Công Viên (B 1984)
6 Thg 8 - Cẩm Nhung (B 1985)
23 Thg 8 - Thục Nhi (B 1992)
30 Thg 8 - Yến (B 1958)
13 Thg 9 - Nguyễn Hồng Ân (B 2012)
18 Thg 9 - Lê Trần Anh Thư (B 1978)
18 Thg 9 - SN Mẹ 1923 (B)
24 Thg 9 - Nguyễn Hồng Ân (B 2012) Dũng Liên
1 Thg 10 - Cu Ti (B 1983)
1 Thg 10 - Sr. Bích Lê (B 1972)
2 Thg 10 - Lm. P. Nguyễn Văn Hương (B 1973)
15 Thg 10 - Phùng Thanh Tâm (B 1983)
17 Thg 10 - Caleb Ace Tran (B 2022)
20 Thg 10 - Khánh (B 1957)
21 Thg 10 - Quang Huy (Tèo) (B 1983)
22 Thg 10 - Lm Ng Văn Quý, ofm (B 1942)
22 Thg 10 - Sr. Mỹ Điểm, FMM (B)
29 Thg 10 - Nuggy Chloe Lynn Flores con Thảo Vy (B 2018)
10 Thg 11 - Thành Nhám (B 2002)
20 Thg 11 - Nam Bình (B 1989)
25 Thg 11 - Phong Phạm (B 1963)
27 Thg 11 - Sr. Gabrielle Hồng Nga (B)
17 Thg 12 - Bảo Ngọc (B 1978)
19 Thg 12 - Carolee Aresco (B 1961)
20 Thg 12 - Cảnh (B 1962)
21 Thg 12 - Ng. Ph. Hoàng Đăng (B 1993)
22 Thg 12 - Hoàng Thị (B 1986)
23 Thg 12 - Chu Thị Hậu (B 1964)
27 Thg 12 - Tri Ân (B 2004) - Dũng Liên
~~~~~~~~~~