Danh Sách RIP NK 1974

Giacôbê Nguyễn Văn Đông (17/4/1995)
Antôn Mai Văn Hồng
GB Trần Quốc Khánh
Phêrô Nguyễn Văn Luận (20/1/2006)
Giuse Nguyễn Công Minh (2/5/2007)
Phêrô Nguyễn Minh Phán (6/6/2019)
PX Nguyễn Ngọc Tuấn (21/7/2018)
~~~~~~~~