Danh Sách RIP NK 1973

 

Nguyễn Viết

Hoàng

     

 

Trần Quang Minh

Ngọc

     

Phêrô

Nguyễn Hùng

Phong

Chợ Mới

Chợ Mới

24/7/2022

 

Hoàng Anh

Tuấn

     
 

Nguyễn Văn

Trí

     
~~~~~~~~