Danh Sách RIP NK 1966

Phêrô Nguyễn Ngọc Anh 26/6/2013
Anphong Cao Viết Bình 3/12/2020
Phêrô Lê Công Danh 21/10/2011
Giuse Trần Văn Dưng (Tri) 6/1/2020
Phêrô Nguyễn Đình Nam 9/9/2014
Giuse Nguyễn Văn Quyền //
Phanxicô X. Châu Văn Rạng 29/8/2016
Gioan B. Ðậu Thanh Sơn //
Phêrô Ðặng Văn Thiên //
Phêrô Nguyễn Ngọc Toàn 24/4/2012

~~~~~~~~~~~~~