Danh Sách RIP NK 1961

. .
... ...
Giuse Trần Văn Bồng (17/1/2014) Sài Gòn
Giuse Nguyễn Minh Châu (19/07/2002) Ba Làng
Giuse Phạm Đông Cường Bình Tuy
Philipphê Nguyễn Công Đáng(1/6/2016) Phước Thiện
Giuse Nguyễn Văn Hậu  
Giuse Lê Đình Hùng Ba Làng
Paul Hlan (Kon Tum) Kontum
Anrê Nguyễn Văn Huờn (Khoa) (27/04/2011) Hộ Diêm, Ninh Thuận
Phêrô Phạm Văn Kết (5/2/2022) Bến Tre
Tôma Nguyễn Thế Khánh Nha Trang (nhập từ Hoan Thiện, Huế)
Pierre Lơ Kontum
Phêrô Hồ Xuân Lương (1/2/1968) Thanh Xuân, Bình Tuy
Đôminicô Nguyễn Tiến Mỹ Nha Trang
Lm. Alphongsô Trần Khánh Thành (28/03/2007) - (Thơ Khóc Bạn)... Thanh Bình, Đà lạt
Antôn Phùng Triệu (24/2/2021) Chánh Tòa, Nha Trang
Phêrô Nguyễn Đức Trung (2/10/2013) Hòn Thiên, Ninh Thuận