Danh Sách RIP NK 1960

Giuse Nguyễn Đường Hoàng
Phanxicô Nguyễn Thế Thuận (22/7/2020)
Gioan Trần Văn Đạt
Ignatiô Lê Thành Nhơn (16/4/2016)
Lm. Augustinô Mai Hứa (18/6/1948 - 17/2/2013)
Giuse Lê Văn Tư (29/9/2022)
~~~~~~~~