Danh Sách RIP NK 1959

Giuse Phùng Đình Duyên
Ignatiô Nguyễn Văn Hinh
Augustinô Phan Văn Hòa
Giuse Nguyễn Văn Liêm
Phêrô Trần Ngọc Nương
Giacôbê Lê Hoành Thái (22/11/2014) Xem thêm
~~~~~~~~