Danh Sách Cựu Chủng Sinh SB còn tại thế

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu xám
Td: Tìm tên ở USA >>> đánh USA ở trên ô "Hiện Tại"

Họ Tên Lớp GX Gốc Hiện Tại Cell Email
Nguyễn Ngọc Châu 57 Đại Điền HN (USA) Chi Tiết
San Francisco, CA USA
408-528-8234
Bắc Cali
Nguyễn Đức Châu 57 Chợ Mới HN (USA)    
Nguyễn Chốn 56 Đồng Hộ Nha Trang    
Nguyễn Đức Châu 57 Chợ Mới HN (USA)    
Nguyễn Chốn 56 Đồng Hộ Nha Trang    
Nguyễn Văn Nguyễn Văn Chung 57 Chợ Mới HN (USA) Chi Tiết
Seattle, Washington
 
Vũ Chí Công 57 Nha Trang Nha Trang    
??? Dõng  57 Chợ Mới Nha Trang    
Nguyễn  Hạnh  57 Đại Điền HN (USA)    
Nguyễn Văn  Hòa  57 Nha Trang HN (Pháp)    
Nguyễn  Hoàng 57 Bình Cang HN (USA) Chi Tiết
7173 Somerset Farms Dr.
Nashville, TN 37221
615-673-0964 (h)
615-430-9994 (c)
nguyen.mai.hoang@gmail.com
 
Đỗ Văn  Nhơn  57  Chợ Mới Nha Trang    
Nguyễn  Nước  57 Hộ Diêm Phan Rang    
Nguyễn Văn  Phương 57 Ba Làng Nha Trang    
Nguyễn  Sanh  56 Đồng Hộ Nha Trang 01 695 15 0172  
Trần Thanh Sơn  56 Bình Cang Nha Trang    
Lm. Lê Văn Thanh  57 Nha Trang Nha Trang    
Lm. Nguyễn Quang  Thạnh 56 Bình Cang HN (Australia)    
Nguyễn Thành J. 57 Bình Cang HN (Australia) 0946059544  
Lê Văn  Thành JB  57 Gò Dê Nha Trang 0946059544  
Lê Văn  Thẻ  57  Gò Dê Nha Trang 01645 952 572   
Nguyễn Hùng Thể 57  Sài Gòn Sài Gòn    
Nguyễn Đình Thục 57 Hộ Diêm Nha Trang    
Nguyễn Ngọc Tiên  57 Hộ Diêm HN (USA) Chi Tiết
9502 Kell Circle
Houston, TX 77040
713-937-6575
tiennguyen098765@yahoo.com
 
Lm. Trương  Trãi 56 Nha Trang Nha Trang    
Phan Ngọc  Từ 57 Dinh Thủy HN (USA)    
Lm. Nguyễn Văn Vĩnh  56 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn  Xin  57 Cây Vông Nha Trang    
Lm. Nguyễn Bình  An  58 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Văn  Giệm 58 Tầm Hưng Phan Thiết    
Nguyễn Văn  Hoa 58 Phước An Phan Rang    
Nguyễn Khánh  58 Đồng Dài Nha Trang    
Lm. Nguyễn Văn  Lạc 58 Tầm Hưng Phan Thiết    
Nguyễn Văn Lập 58 Tầm Hưng Phan Thiết    
Tống Viết Minh  58 Tân Bình HN (USA) Chi Tiết
P.O.Box 2335
Palos Verdes Estates, CA 90274 USA
310-634-3226 (c)
mtdn5-15-2011@hotmail.com
Cập nhật 30/1/2021
 
Lê Văn Ngự 58 Tấn Tài Phan Rang    
Lm. Phạm Ngọc  Phi  58 Nha Trang Nha Trang sbpham@yahoo.com  
Nguyễn Quới 58 Hộ Diêm Phan Rang    
Nguyễn Hữu Son 58 Hộ Diêm HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Hữu Son
15 Camp St.
Worchester, MA 01603
508-793-8695
sonnguyen4648@yahoo.com
 
Đoàn Sự 58 Nha Trang Nha Trang    
Trương Ngọc Trực 58 Hà Dừa HN (USA) Chi Tiết
Trương Ngọc Trực
4698 Long Dr.
Hamilton, OH 45011 USA
513-892-0801
trucvan62180@yahoo.com
 
Nguyển  Từng 58 Đại Điền HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Từng
Oregon USA
503-764-8538
tungvannguyen@hotmail.com
 
Nguyễn Ngọc 58 Hà Dừa HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Ngọc Tý
9290 Santa Barbara Dr.
Riverside, CA 92508 USA
951-697-4858 (h) - 951-907-5615 (c)
tyhadua@yahoo.com
 
Nguyễn Trọng Vinh 58 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Văn Ánh 59 Vạn Giã Nha Trang 0987 702 430  
Nguyễn Ngọc Cung 59 Dinh Thủy HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Cung
San Jose, CA
408-394-7281
cungngocnguyen47@yahoo.com
Bắc Cali
Lm. Ngô Mạnh Điệp  59 Nha Trang Nha Trang    
Hoàng Diệu 59 Tân Bình HN (USA) Chi Tiết
California, USA
714-539-8538
hoangdieu6@yahoo.com
 
Hoàng Gioang 59 Tân Bình Nha Trang    
Trần Ngọc  Hải   59 Phan Thiết Phan Thiết    
Nguyễn Hinh 59 Đại Điền Nha Trang    
Trần Ngọc Hoa 59 Bình Cang HN (Canada) Chi Tiết
Trần Ngọc Hoa
934 Apache Rd
London Ontario N5V 4G4
Canada
606-666-2425
hoathuytran@hotmail.com
 
Đặng Hữu Hoàng 59 Nha Trang Nha Trang    
Lm. Hoàng Văn Khanh  59 Dục Mỹ Phan Thiết    
Nguyễn Đăng Khoa 59 Ba Làng HN (Australia) Chi Tiết
Nguyễn Đăng Khoa
20 Medley Ave.
Liverpool NSW 2170 Australia
61 2 9730 0078
dkn492000@yahoo.com.au
 
Nguyễn Văn Lộc 59 Phan Thiết Phan Thiết    
Nguyễn Văn Mẫn 59 Phan Rí Phan Thiết    
Bùi Minh  59 Dinh Thủy Phan Rang    
Nguyễn Kim  Ngân  59 Hà Dừa Nha Trang    
Lm. Nguyễn Nhị  59 Hộ Diêm HN (USA) Chi Tiết
Lm FX. Nguyễn Nhị
4121 Harewood Rd. NE
Washington DC 20017 USA
703-899-6546
Francis318@juno.com
 
Nguyễn Văn Tánh 59 Cà Đú Ban Mê Thuột    
Thiện 59 Cà Đú Phan Rang    
Hồ Thời 59 Cây Vông Nha Trang 09 134 160 45  
Lm. Đoàn Sĩ Thục 59 Hà Dừa HN (Australia) Chi Tiết
Lm Joachim Đoàn Sĩ Thục
doansithuc@hotmail.com
 
Hồ Trí Thức 59 Ba Làng HN (USA) Chi Tiết
308 Brushy Creek Trl.
Coppell, TX 75019 USA
214-392-7689
hofamilyx@hotmail.com
 
Lm. Mai Tính  59 Nha Trang Nha Trang 093 921 6855 banthanhnhacnt@yahoo.com
Tạ Duy Trí 59 Ba Làng Nha Trang    
Hoàng Trung 59 Thanh Xuân HN (USA) Chi Tiết
Hoàng Trung
15151 Sail St.
Garden Grove, CA 92843 USA
714-554-4985 (h)
714-251-7641 (c)
trunghoang03@yahoo.com
 
Võ Cao Vân 59 Bình Cang HN (USA) Chi Tiết
Võ Cao Vân
3051 Central Ave
Highland, CA 92346 USA
909-864-1413
 
Lm. Nguyễn Chí  Cần  60 Nha Trang Nha Trang    
???  Cảnh 60   ???    
Trần Ngọc Châu 60 Bình Tuy Sài Gòn    
Lm. Đinh Vĩ Đại 60 Vinh Tân Phan Thiết    
Pierre Din  60 Kon Tum Kon Tum    
Nguyễn Bá Đức 60 Thanh Xuân HN (USA) St. Paul, Minnesota  
Phan Ngọc Đường 60 Nha Trang Sài Gòn    
Nguyễn Hữu Hân 60 Lương Sơn Nha Trang 098 394 4059  
Nguyễn Văn Hiệu 60 Ba Làng HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Hiệu
15802 Topaz St.
Westminster, CA 92683 USA
714-379-0860 (h)
714-725-2946 (c)
vanhieunguyen@yahoo.com
 
Nguyễn Hữu Hoàng (TL) 60 Hộ Diêm Sài Gòn 0908 911 184

ant.hoangsb@gmail.com

 
Francois Kêu 60 Kon Tum Kon Tum 016 725 77926  
Nguyễn Đình Khanh  60 Vinh Tân Phan Thiết    
Nguyễn Công  Lợi  60  Bình Cang Nha Trang    
Lm. Nguyễn Văn Lừng 60 Vinh Tân Phan Thiết    
??? Nhật 60   ???    
Pierre Phor 60 Kon Tum Kon Tum    
Phan Văn  Phước  60 Hà Dừa HN (Canada) Chi Tiết
Phan Văn Phước
Canada
phan_phuoc@hotmail.com
001 403 293 1870
 
??? Quang  60   ???    
Vũ Văn Sang 60 Nha Trang Nha Trang    
Trần Minh Sơn  60 Vinh Hưng Đà Nẵng    
Nguyễn  Thơm  60 Đại Điền Nha Trang    
Nguyễn Hữu Thông 60 Thanh Hải PT HN (Canada)    
Nguyễn Thành  Thống  60 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Thành  Tiên  60  Thanh Hải Nha Trang    
Nguyễn Đình Tộ 60 Vinh Tân Phan Thiết    
Nguyễn Trọng Tôn 60 Thanh Hải Phan Thiết 01689 649 052  
Nguyễn Duy Trinh 60 Bình Cang HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Duy Trinh
Michigan, USA
517-347-7879
nguyen3640@gmail.com
nguyentr@msu.edu
60 Nha Trang HN (USA) Chi Tiết
Lê Tư 60
Florida
561 313 038
 
Nguyễn  Cả  61 Đại Điền Nha Trang    
Phan Ngọc Cầm 61 Hà Dừa HN (USA) Chi Tiết
Phan Ngọc Cầm
323 Checkers Dr #204
San Jose, CA 95133
408-707-7036
Bắc Cali
Nguyễn Văn Cường 61 Phan Thiết Sài Gòn    
Lưu Hồng Điệp 61 Khiết Tâm HN (USA) Chi Tiết
Lưu Hồng Điệp
2222 Sycamore Hills Dr.
Dayton, OH 45459 USA
937-245-0859 - 937-239-1392
josephdl@hotmail.com
 
Nguyễn Long Định 61 Thanh Hải HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Long Định 73 Richard Ave.
Severn, MD 21144 USA
703-321-0311
longdinh7@yahoo.com
 
Nguyễn Văn Độ 61 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Độ
9149 Santorini Dr.
Elk Grove, CA 95758 USA
916-682-0591
916-267-7128
doxuan318@yahoo.com
Bắc Cali
Nguyễn Văn Đương 61 Nha Trang HN (Australia) Chi Tiết
Nguyễn Văn Đương
39 Muligan St.
Bossley Park NSW2176 Australia
02-87470709 (h)
0413-282926 (c)
kathy.nguyen91@hotmail.com
 
Cao Văn Hồng 61 Long An Sài Gòn    
Nguyễn Văn  Lành 61 Bắc Thành HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Lành
15418 141 Pl. SE
Seattle, WA 98058 USA
425-213-3121 - 425-226-1913
Josephlanh001@comcast.net
jlvn@msn.com
 
Trần Hữu 61 Vinh Tân HN (USA) Chi Tiết
Tên mới:Trần Hùng Dũng
2444 Regency Place
Terry Town, LA 70056 USA
504-394-3165
Trần Hùng Dũng
Vũ Đình Lộc  61 Thanh Hải PT HN (Anh quốc)   Vũ Tấn Hưng
Nguyễn Tiến Mỹ 61 Ba Làng ???    
Nguyễn Thế Nhẫn 61 Hộ Diêm HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Thế Nhẫn
5417 Cove Ct.
Fort Wayne, IN 46825 USA
219-482-9491
nguyentnhan@yahoo.com
 
Phạm Văn Phan 61 Phú Hài HN (USA)    
Phạm Văn Phan 61 Phú Hài HN (USA)    
Nguyễn Ngọc  Phượng 61 Phước Thiện Sài Gòn    
Nguyễn Phú Quý 61 Ba Làng HN (USA) Nguyễn Phú Quý
7141 Zane Ave N.
Brooklyn Park, MN 5429 USA
quivi74@gmail.com
 
Nguyễn Quyến 61 Hòn Thiên HN (USA)    
Trần  Thái 61 Cây Vông HN (USA) Chi Tiết
Trần Thái
6905 Black Wing Dr.
Fort Worth, TX76137 USA
817-581-2984
 
Thái 61 Phan Rang Phan Rang    
Hoàng  Thanh  61 Phan Thiết Sài Gòn    
Thụy 61 Khiết Tâm Sài Gòn    
Phùng Kim Tiên  61 Bình Cang Sài Gòn    
Phạm Mạnh Tính  61 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Phạm Mạnh Tính
3017 Nikol St.
Sacramento, CA 95826 USA
916-705-0506
916-363-9644
johnpham21@gmail.com
Bắc Cali
Trần Minh Trí 61 Phan Thiết Phan Thiết    
Phùng  Vân 61 Bắc Thành HN (USA) Chi Tiết
Cao Văn Vân
8214 Lyndhurst St.
Laurel, MD 20724 USA
301-776-6755
caovanvan@hotmail.com
 
Lm. Nguyễn Quang Vinh 61 Cù Lao HN (USA) 01 633 992 188 quynhvang.net
Nguyễn Cao An  62 Nha Trang HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Cao An
5825 Caliente Way, Gilroy, CA 95020
510 851 1650
daniel9angn@gmail.com
Bắc Cali
Trần Ngọc Ân 62 Thanh Xuân HN (USA) Chi Tiết
Trần Ngọc Ân
2301 Cedar Branch Dr.
Austin, TX 78727 USA
512-203-9400
antran04@yahoo.com
 
Nguyễn Văn Cẩm 62 Bình Tuy Sài Gòn 0903 763 836 nguyenvan38@yahoo.com
Lm. Đinh Đình  Chiến 62 Thanh Xuân Phan Thiết    
Hoàng Minh Dục 62 Bình Tuy Sài Gòn   Hoàng Ngọc Quang
??? Hiển 62 Nha Trang ???    
Bùi Tấn Hóa 62 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Bùi Tấn Hóa
California
714-933-8309
hoabui25@yahoo.com
 
Nguyễn Văn  Hòa  62 Phan Thiết HN (Pháp) Chi Tiết
Nguyễn Văn Hòa
11 Rue L'Appel De Diane
34990 JUVIGNAC
France
 
Nguyễn Hội 62 Cây Vông Nha Trang    
Lê Văn Huần 62 Phú Hài HN (USA)    
Hoàng Đình Huệ 62 Tân Bình HN (USA) Chi Tiết
Hoàng Đình Huệ
5159 Domengine Way
Antioch, CA 94531 USA
925-565-6889
hue.hoang@sbcglobal.net
Bắc Cali
Nguyễn Văn Huệ 62 Vinh Tân Phan Thiết    
Nguyễn Thế Hùng  62 Phan Thiết Sài Gòn   facebook.com/thehung.nguyen.756
Lm. Hồ Sĩ Hữu (TL) 62 Vinh Tân Phan Thiết 0907 449 238 hsh62@hotmail.com
Trần Ngọc  Khả 62 Kim Ngọc Phan Thiết    
Nguyễn Công Khải 62 Ba Ngòi Nha Trang    
Nguyễn Xuân  Khanh  62  Nha Trang Nha Trang    
Hoàng Văn Khánh  62 Ban Mê Thuột Sài Gòn    
Đào Đức Kim 62 Phan Thiết HN (Canada) Chi Tiết
Đào Đức Kim
2209 9th Ave
New Westminster, BC V3M 3H1, Canada
778-789-1807
kdao1962@gmail.com
kdao@shaw.ca
 
Nguyễn Lập 62 Lạc Đạo Phan Thiết    
Lm. (TGM) Nguyễn Chí Linh 62 Phan Thiết Huế    
Quang Xuân Lương 62 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Quang Xuân Lương
Houston, TX USA
281-355-9168
 
Hoàng Huy Ngạn 62 Ba Làng HN (USA) Chi Tiết
Hoàng Huy Ngạn
Chicago, IL
773 575 9345
 
Nguyễn  Nhẫn 62 Cù Mi Phan Thiết    
Lm. Cao Tấn  Phúc  62 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Hồng Phúc  62 Bình Cang HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Hồng Phúc
18547 Stonegate Ln.
Rowland Heights, CA 91748
pnguyen335@gmail.com
562 640 0471
 
Nguyễn Đình Quang  62 Phan Thiết Sài Gòn    
Nguyễn  Quý 62 Thanh Hải ???    
Nguyễn Văn Quyền 62 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Quyền
Norwalk, CA USA
johnnguyen12015@aol.com
 
Đỗ Văn Sâm 62 Chợ Mới HN (USA) Chi Tiết
Đỗ Văn Sâm
249 N. Temple Drive
Milpitas, CA, 95035
408 941 0981
 
Đậu Trung Sự 62 Hòa Yên HN (USA)    
Nguyễn Thanh Sương 62 Hộ Diêm HN (USA)    
Phan  Tá  62 Đồng Hộ Nha Trang    
Lm. Vũ Đình Thái 62 Dục Mỹ Sài Gòn    
Nguyễn Chí Thành 62 Ba Làng HN (Australia) Chi Tiết
Nguyễn Chí Thành
0946059544
 
??? Thông 62   ???    
Lm. Nguyễn  Thường  62 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn  Thưởng  62 Cây Vông Nha Trang 01678 401 215  
Trần Tịnh 62 Cù Lao HN (USA) Chi Tiết
Trần Tịnh
14332 Grand Ave NE
Albuquerque, NM 87123 USA
505-294-8413
tinhchau2000@yahoo.com
 
Nguyễn Văn Toàn  62 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Văn Báu 63 Đại Điền Nha Trang 0905 721 357  
Nguyễn Công Biên 63 Đại Điền Nha Trang 0905 721 357  
Nguyễn Trung Cả  63 Chợ Mới Rạch Giá 01 255 998 546  
Nguyễn Đức Cảnh 63 Tuy Hòa Tuy Hòa    
Trần Văn 63 Phan Thiết Sài Gòn    
Đinh Xuân Cương 63 Phan Thiết ???    
Vũ Như Cương 63 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Vũ Như Cương
6540 W. Alamo Dr.
Littleton, CO 80123 USA
720-283-3995
 
Nguyễn Công Danh 63 Vạn Giã HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Công Danh
Congdanh126@yahoo.com
 
Võ Thành Dự 63 Gò Đền Phan Rang    
Nguyễn Khắc Dũng  63 Hà Dừa ???    
???  Dũng  63 ??? ???    
Trần Xuân Hải   63 ??? ???    
Nguyễn Văn Hóa 63 Phan Thiết Sài Gòn    
Trần Văn Hoàng 63 Vinh Tân ???    
Lưu Văn Học 63 Chính Tâm Sài Gòn    
Hoàng Thái Học 63 Thanh Xuân Sài Gòn    
Lê Tấn Hùng  63 Cây Vông ???    
Phạm Văn Khải 63 Ba Làng ???    
Nguyễn Đức Khang 63 Ba Làng HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Đức Khang
24119 ADOBE RIDGE LN
KATY, TX 77493
713-855-5530
(w)713-934-5261
cahataende@yahoo.com
 
Lạc 63 Phước Thiện Phan Rang    
Nguyễn Đình Liên 63 Vinh Phú HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Đình Liên
Stockton, California
Bắc Cali
Lưu Văn Lộc 63 Hộ Diêm Sài Gòn    
Đỗ Thành Long 63 Chợ Mới HN (USA)    
Nguyễn Công  Long (TL) 63 Cầu Ké Nha Trang 097 737 9034 longpaulsb63@gmail.com
Nguyễn Văn Luật 63 ??? ???    
Nguyễn Mẫn 63 Hà Dừa Nha Trang 01 6666 93 660  
Trần Thế Miên 63 Vinh Thủy HN (USA) Chi Tiết
Trần Thế Miên
3600 10th St.
Port Arthur, TX 77642 USA
409-982-1561 (h)
janeiro89@yahoo.com
 
Đậu Quang Ngọc 63 Hiệp Nghĩa Phan Thiết    
Lm. Trần Bá  Ninh  63 Nha Trang Nha Trang 09831 648 74  
??? Phép 63 ??? ???    
Trần Xuân Phi 63 Phan Thiết HN (USA) Trần Xuân Phi
pphitran@yahoo.com
 
Nguyễn Ngọc  Phong  63 Hòa Tân Nha Trang 09782 53 484  
Nguyễn Quốc  Phòng  63  Chợ Mới Nha Trang 09357 292 18  
Hồ Đức Vinh Sơn 63 Cù Lao Sài Gòn    
Nguyễn Thanh Sơn 63 Hộ Diêm HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Thanh Sơn (Phương)
New Jersey
nguyen10@optonline.net
732-303-1460
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Ngọc Thịnh 63 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Ngọc Thịnh
4132 N. Charlotte Ave
Kansas City, MO 64116 USA
816-453-0627
pnguyen@optinest.com
 
Dương Thọ  63 Hà Dừa Nha Trang    
Đặng Quang Tiếp 63 Vinh Tân Phan Thiết    
Nguyễn Đình Triệu 63 Hiệp Nghĩa Phan Thiết    
Tứ 63 Phan Thiết HN (Nhật) Chi Tiết
Lê Tứ
Japan
letusb63@yahoo.com
 
Nguyễn Đình Ân 64 Hiệp Nghĩa HN (Australia) Chi Tiết
Nguyễn Đình Ân
331 Main Rd West
St Albans, Vic. Australia
0393109861
ndasb64@gmail.com>
an_ha_nguyen@yahoo.com
 
Phan Đức Bảo 64 Phan Thiết HN (USA) luatroi@gmail.com  
Nguyễn Văn Bình 64 Vinh Hưng HN (USA) 1 339 224 1209 binhhongnguyen@gmail.com
Nguyễn Văn Cao 64 Tân Lập Phan Thiết    
Đào Thiện  Chí 64 Vạn Giã Nha Trang    
Nguyễn Văn Dinh 64 Phan Thiết Phan Thiết    
Phan Kim Hải 64 Cambodia ???    
Lm. Nguyễn Phúc  Hải  64 Cây Vông Nha Trang 091 409 5439  Lm: 5/4/1994
Nguyễn Văn Hậu 64 Tầm Hưng Phan Thiết    
Dương Thanh Hồng 64 Cambodia ???    
Lm. Hoàng Minh Hùng 64 Vinh Tân Phan Thiết    
Cao Kỳ  Hương 64 Nha Trang Nha Trang 090 290 2569   
Hoàng Văn Khẩn 64 Tân Lập Phan Thiết    
Võ Hoàng Khanh 64 Bình Chính HN (USA) Chi Tiết
Võ Hoàng Khanh
San Jose, California
Bắc Cali
Trương Ứng Khoan 64 Phước Hải Sài Gòn    
Hồ Chánh Kiệm 64 Cù Lao HN (USA)    
Nguyễn Văn Long 64 Vinh Hưng HN (Canada)    
Nguyễn Công 64 Hòa Tân ???    
Phan Huy Mật 64 Phước Thiện Phan Rang    
Nguyễn Mỹ 64 Phan Rang Phan Rang    
Hoàng Bạch Nhẫn 64 Tân Lập  Phan Thiết    
Nguyễn Ninh 64 Ninh Hòa ???    
Nguyễn Văn  Phẩm 64 Hà Dừa Nha Trang 098 634 8735  
Bùi Minh Sơn 64 Vinh Thủy Phan Thiết    
Phùng Đình  Tân  64 Bình Cang Nha Trang    
Vĩnh Thạc 64 Ba Ngòi HN (USA)    
Nguyễn  Thạnh 64 Đồng Hộ Nha Trang    
Nguyễn Kim Thạnh 64 Kim Ngọc Phan Thiết    
Tu Sĩ Nguyễn Khánh Thành, Ocist 64 Cây Vông Sài Gòn    
Lm. Phạm Xuân Thi, SVD 64 Phan Rang HN (Rôma)    
Nguyễn Ngọc Thúy 64 Thuận Nghĩa Phan Thiết    
Nguyễn Bá Tin 64 Thanh Xuân HN (USA)    
Lm. Hồ Mạnh  Tín  64 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Thành Tỉnh 64 Thanh Hải HN (Na Uy)    
Nguyễn Tôn 64 Phước Thiện HN (USA)    
Lm. Trần Văn Trông 64 Vinh Tân Phan Thiết   Phú Quốc
Nguyễn Đức Vinh 64 Cây Vông Nha Trang    
Nguyễn Văn Vy 64 Hiệp Nghĩa Phan Thiết    
Trần An Bình 65 Hộ Diêm Phan Rang    
Nguyễn Văn Chương 65 Vĩnh Phước  HN (USA)    
??? Đạt  65 ??? ???    
??? Đông 65 Hiệp Nghĩa  Phan Thiết    
Võ Thành Đồng  65 Vạn Giã Nha Trang    
Đỗ Bắc Du 65 Ba Làng  Sài Gòn    
Nguyễn Đương 65 Hiệp Nghĩa  Phan Thiết    
Nguyễn Văn Gia 65 Tân Bình  Nha Trang    
Trần Thanh Hậu 65 Thuận Nghĩa  Phan Thiết    
Đỗ Văn Hiệp 65 Thanh Hải NT  HN (USA)    
Đậu Hiệu 65 Cam Ranh  Sài Gòn    
Đậu Thái Hồ 65 Thọ Ninh  Bà Rịa    
Nguyễn Hòa 65 ??? ???    
Nguyễn Công Hoàng 65 Ban Mê Thuột  Ban Mê Thuột    
Nguyễn Thái Học 65 ??? ???    
Nguyễn Văn Hưng 65 Ba Làng  ???    
Nguyễn Đình Huy 65 Vinh Thủy  HN (Nhật)    
Nguyễn Minh Khai 65 Tân Lập  HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Minh Khai
2779 Rainfield Dr.
San Jose, CA 95133
408-204-0603
minhkhai52@yahoo.com
Bắc Cali
Lm. Nguyễn Đức Khẩn 65 Thanh Xuân Phan Thiết   Lm: 19/2/1998
Nguyễn Vĩnh Khang 65 Thọ Ninh  HN (USA)    
Nguyễn Văn Khanh 65 Thanh Hải  ???    
Phan Văn Kim 65 Vạn Giã Nha Trang    
Nguyễn Xuân Liêm 65 Bình Cang Nha Trang    
Hoàng Xuân 65 Long Hương  HN (USA)    
Nại 65 Dục Mỹ  HN (USA) Chi Tiết
Lê Nại
2694 Bonbon Dr.
San Jose, CA 95148
408-694-7694
bestfurniture@ymail.com
Bắc Cali
Nguyễn Văn Nam 65 Ba Làng  Ban Mê Thuột   Nhạc Sĩ Vinam
Trần Hoài Nam 65 Vinh Lưu  Phan Thiết    
Nguyễn Văn Ngọc 65 Phan Thiết  Phan Thiết    
Phan Quang Phước 65 Ba Ngòi  HN (USA)    
Phạm Văn Phương 65 Nha Trang  Sài Gòn    
Nguyễn Xuân Phượng 65 Tân Bình  Sài Gòn 0169 793 3564 phuongtanbinh65@yahoo.ca
Nguyễn Minh Quang 65 Bình Chính  ???    
Trần Văn Quý 65 Thanh Hải PT  HN (USA)    
Nguyễn Ngọc Thanh 65 Thọ Ninh  Phan Thiết    
Nguyễn Ngọc Tiên 65 Bình Chính  Phan Rang    
??? Tín 65 Bình Cang  ???    
Nguyễn Văn Tính 65 Phước Thiện  Phan Rang    
Nguyễn Văn Tình 65 ??? ???    
Pham Đức Tĩnh 65 Thanh Hải NT  HN (Na Uy)    
Phan Văn  Triêm  65 Hà Dừa Nha Trang    
Nguyễn Văn Tuyết 65 Hộ Diêm  HN (USA) Chi Tiết
Nguyễn Văn Tuyết
200 Ford Road #246
San Jose, CA 95138
408-229-2831
tuyet_hodiem@yahoo.com
Bắc Cali
Phan Văn Biền 66 Bắc Thành, NT  Nha Trang    
Võ Quang Bình 66 Thanh Hải, NT  Nha Trang    
Lm. Hoàng Bá Chỉnh 66 Ba Làng (LM)  HN (Australia)    
Phan Kim Cương 66 Cambodge HN (Pháp)    
Lm. Nguyễn Ðức Diện 66 Phan Thiết HN (USA)   Lm: 14/5/1983
Nguyễn Thời Ðức 66 Vĩnh Phước HN (Germany)    
Trần Dưng 66 Gò Đền Phan Rang    
Nguyễn Bá  Hiên  66 Hà Dừa Nha Trang 09 053 546 27  
Ðặng Hồng Hiền 66 Đà Nẵng ???    
Lê Quang Hương 66 Hiệp Nghĩa Phan Thiết    
Lm. Phạm Ngọc  Lê  66 Ba Làng Nha Trang   Hùng Lê
Lê Quang Long 66 Nha Trang Nha Trang    
Lm. Ng. Quang  Minh  66 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Ðăng Minh 66 Ba Ngòi Nha Trang    
Nguyễn  Non  66 Cây Vông Nha Trang    
Vũ Tiến Phùng 66 Dục Mỹ Nha Trang    
Nguyễn  Phước  66  Cây Vông Nha Trang 09 636 78003   
??? Quang 66 Thanh Hải Nha Trang    
Nguyễn Trung Sơn 66 Hà Dừa HN (USA)    
Vũ Duy  Tân (TL) 66 Nha Trang Nha Trang    
Ðoàn Ngọc Thạch 66 Bắc Thành HN (USA) Chi Tiết
Đoàn Ngọc Thạch
2066 Angelico Cir.
Stockton, CA 95207
209-474-0897
vietstran@yahoo.com
Bắc Cali
Cao Trí Thắng 66 Phan Thiết HN (USA)    
Nguyễn Gia Thắng 66 Thanh Hải NT Nha Trang    
Lê Kim  Thành  66 Nha Trang Nha Trang Chi Tiết
Lê Kim Thành
Minh Trang ô 15 lô 695
(25 Võ văn Tần Hòn Rớ), Nha Trang
01998866185
lekimthanh66@yahoo.com
lekimthanh66@yahoo.com
Phan Ðình Thuận 66 Thanh Hải NT HN (USA)  
Ðậu Minh Thuyết 66 Bắc Thành Nha Trang    
Trịnh Ðức Tôn 66 Ba Làng HN (USA)    
Trần Siêu Việt 66 Dục Mỹ HN (USA) Chi Tiết
Trần Siêu Việt
829 Hillsdale Ave #1
San Jose, CA 95136
408-266-2724
vietstran@yahoo.com
Bắc Cali
Võ Phi Xứng 66 Vĩnh Phước HN (USA)    
Nguyễn Văn Ân 67 Hà Dừa Nha Trang    
Đặng  Bình  67 Nha Trang Nha Trang    
Nguyễn Phúc Bình 67 Vinh Phú HN (USA)    
Nguyễn  Chấn  67 Cây Vông Nha Trang 02583774241  
Cao Thành  Đạt  67 Chợ Mới Nha Trang 0914103154  
Phạm Văn Điểm 67 Khiết Tâm  Nha Trang    
Nguyễn Ngọc Điệp 67 Thanh Hải NT  Phan Rang 0908050514  
Nguyễn Ngọc Điều 67 Hòa Yên  HN (Australia    
Ngô Đình Đức 67 Thanh Hải PT  Phan Thiết    
Nguyễn Hải 67 Thanh Hải NT HN (USA)    
Nguyễn Phúc  Hạnh  67 Thanh Hải Nha Trang 097 995 2011  
Lm. Nguyễn Văn Hiên 67 Vinh Hưng Phan Thiết 0983054984 ( LM 22/02/2006)
Nguyễn Văn Hiền 67 Phước Thiện  Phan Rang    
Nguyễn Văn Hòa 67 Võ Đắc  Phan Thiết    
Nguyễn Trọng  Hương  67 Bình Cang Nha Trang 098 281 3928  
Nguyễn Thanh Hương  67 Bắc Thành  Nha Trang    
Lê Quốc Khanh  67 Khiết Tâm  Phan Thiết    
Trần Công Khanh  67 Vạn Giã  Sài Gòn 0913915943  
Huỳnh Thanh Khiêm  67 Phan Thiết  Phan Thiết 0933024589  
Nguyễn Lục Khoa 67 Hiệp Hòa  Phan Rang 0937616471  
Phạm Bá Lân 67 Hộ Diêm  Phan Rang 0919062049  
Trần Đình Liễu 67 Hòa Tân  Phan Thiết HN (USA)  
Nguyễn Viết Lung 67 Võ Đắc  Phan Thiết HN (USA)  
Nguyễn Đình Nghi 67 Cây Vông  Nha Trang 0989322840  
Nguyễn Văn Ninh 67 Tân Lập  Phan Thiết    
Nguyễn Văn Phú 67 Ba Làng  Nha Trang 0905829027  
Châu Lý Phương (TL) 67 Nha Trang  Sài Gòn 0908226208  
Nguyễn Hữu Quyền  67 Ba Làng  Nha Trang    
Nguyễn Ngọc Sơn 67 Phước Hải  Nha Trang 0983998353  
Nguyễn Cao Sơn 67 Phước Hải  Nha Trang    
Nguyễn Quý Sơn 67 Vinh Phú  Phan Thiết    
Lê Hùng Sơn 67 Tân Tạo  Phan Thiết    
Nguyễn Huy Tài 67 Cây Vông Nha Trang 0906911806  
Nguyễn Đức  Tăng  67 Thanh Hải Nha Trang 098 207 0123   
Cao Đức Thắng  67 Thọ Ninh  Phan Thiết    
Đặng Văn Thắng  67 Dục Mỹ  Nha Trang    
Lê Xuân Thọ 67 Phước Hải  Nha Trang HN (Australia)  
Đặng Văn Thông 67 Ba Ngòi  Nha Trang    
Phạm Trung Thương  67 Bình Cang Nha Trang 0984391492  
Lâm Quang Tiến 67 Fatima  HN (USA)    
Nguyễn Công Toại 67 Vạn Giã  HN (USA)    
Lm. Nguyễn Khoa Toàn 67 Ba Làng NT, LM  (HN) Austarlia    
Nguyễn Văn Trí 67 Vĩnh Phước  Nha Trang    
??? Ẩn 68 Gò Đền  Phan Rang     
Nguyễn Thanh Bạch  68 Tấn Tài  Phan Rang     
??? Doanh 68 Ninh Hòa  Nha Trang      
Trần Văn Đông 68 Ba Làng  HN (USA)     
Phùng Dũng  68 Chợ Mới  Nha Trang  012 275 67050  
Lm. Nguyễn Hữu Giang 68 Dục Mỹ  Sài Gòn 0949 015 016   Trụ Sở Thanh Hóa
Nguyễn Văn Giáo  68 Ninh Hòa  Nha Trang     
Nguyễn Thanh Hải (TL) 68 Hà Dừa  Diên Khánh     
Lý Ngọc Hân 68 Phước Thiện  Phan Rang      
Phan Ngọc Hòa 68 Hà Dừa  HN (USA) Chi Tiết
Phan Ngọc Hòa
San Jose, CA
davidhoaphan@yahoo.com
Bắc Cali
Nguyễn Thanh Huệ 68 Thanh Xuân  HN (USA)     
Lê Thanh Hùng  68 Vinh Tân  Phan Thiết     
Trần Thái Huy 68 Hộ Diêm  Phan Rang     
Nguyễn Khắc Khoa  68 Hà Dừa  HN (USA)     
Trần Đình Phương 68 Quy Nhơn  Quy Nhơn     
Phạm Viễn Phương 68 Nha Trang  Nha Trang     
Nguyễn Ngọc Quang 68 Đắc Lắc  Nha Trang     
Nguyễn Công Quý 68 Thanh Hải  HN (Pháp)     
Võ Văn Quý Quý 68 Bàu Dòi  Phan Thiết     
Nguyễn Xuân Sơn 68 ??? ???     
Lê Châu Thạch 68 Bình Tuy  Phan Thiết     
Đào Đức Thành 68 Phan Thiết HN (USA) Chi Tiết
Đào Đức Thành 68
Seattle, WA
206-327-8743
 
Nguyễn Hữu Thiện 68 Sài Gòn  Sài Gòn     
Nguyễn Kim Thuận 68 ??? HN (USA)     
Trần An Tịch  68 Hộ Diêm  Phan Rang      
Nguyễn Văn Tiến  68 Chợ Mới  Nha Trang     
Đào Quang Toản  68 Phan Rí HN (Pháp) Chi Tiết
Lm. Đào Quang Toản
(LM 10/03/1991)
josephdao.dao@wanadoo.fr
(LM 10/03/1991)
Nguyễn Minh Trí 68 Bình Cang  Nha Trang     
Trần Văn Trợ Trợ 68 Phước Thiện HN (Australia)    (LM 25/11/1995)
??? Trung 68 Hoà Thuận  Nha Trang     
Nguyễn Đình Truyền 68 Ba Làng  Sài Gòn     
Nguyễn Văn Vân 68 Hộ Diêm  Phan Rang     
??? Viện  68 ??? ???     
Trần Ngọc Xinh  68 Bình Cang  Nha Trang  090 521 5742  
Nguyễn Văn Bền 69 Thanh Hải NT Nha Trang    
Trịnh Đình Biên 69 Ba Làng, NT HN (USA)    
Đào Xuân Chinh 69 ??? ???    
Lm. Nguyễn Công  Đắc 69 Nha Trang Nha Trang   (LM 15/10/1993)
Nguyễn Tiến Dẫn 69 Hộ Diêm Phan Rang    
Nguyễn Văn Điển (TL) 69 Cây Vông Nha Trang    
Lm. Trần Văn  Điện  69 Đồng Dài Nha Trang   (LM 19/06/1997)
Trần Văn Điệp 69 Võ Đắc Phan Thiết    
Nguyễn Văn Đồng 69 Đại Điền HN (USA)    
Nguyễn Khánh Du 69 Tấn Tài Phan Rang    
Phạm Công Đức 69 Lạc Đạo Phan Thiết    
Đỗ Tiến Dũng 69 Phú Nhơn HN (USA)    
Đặng Ngọc Duyệt 69 Phước Hải Sài Gòn    
Phạm Đức 69 ??? ???    
Nguyễn Thanh Hải 69 Phước Hải Nha Trang 01665280039  
Hạnh 69 Thanh Hải Nha Trang    
Lm. Nguyễn Minh Hiền (Hầu) 69 Vinh Tân  HN (USA) Chi Tiết
Lm. Nguyễn Minh Hiền
San Jose, CA
hmnjcd@gmail.com
Bắc Cali
Lê Phúc Hoàng 69 Vĩnh Phước Nha Trang    
Nguyễn Văn Huệ 69 Vinh Lưu Phan Thiết    
Trần Văn Hữu 69 Chính Tòa Nha Trang    
Lê Bá Khanh 69 Thanh Điền Phan Rang    
Nguyễn Quốc Khánh 69 ??? ???    
Trần Ngọc Khánh 69 Phước Hải HN (Thụy Sĩ) Chi Tiết
Trần Ngọc Khánh
tranngkhanhsb@gmail.com
 
Vũ Đình Khiêm 69 Thanh Xuân HN (Pháp) Chi Tiết
Vũ Đình Khiêm
102, rue Vauréal, 95000 Cergy, France
102, rue Vauréal, 95000 Cergy, France
khiemdao82@gmail.com
 
Nguyễn Kim Khiết   69 Ninh Hòa HN (Nhật)    
Nguyễn Văn Khoa 69 Hộ Diêm HN (USA)    
Nguyễn Ngọc Lan 69 Kim Ngọc Phan Thiết    
Lm. Trần Quang Láng 69 Phú Nhơn  Nha Trang   (LM 29/06/1995)
Huỳnh Lộc 69 Tấn Tài Phan Rang    
Nguyễn Ngọc Long 69 Ba Làng HN (Pháp) Chi Tiết
Nguyễn Ngọc Long
124, Bd Vasco de Gama, 51100 Reims
nguyenngoclong@free.fr
 
Lm. Nguyễn Công  Nam  69  Bình Cang Nha Trang   (LM 29/06/1995)
Nguyễn Khắc Ngân 69 Hà Dừa HN (USA)    
Nguyễn Trung Nhân 69 Thanh Xuân HN (USA)    
Lm. Lê Thành Nhân 69 Bắc Thành  HN (Australia)   (LM 22/08/1998)
Trịnh Trọng Nhân 69 Vinh Tân Phan Thiết    
Lại Hữu Phan 69 Thanh Xuân Phan Thiết    
Lm. Nguyễn Đình Phúc 69 Nha Trang Nha Trang   (LM 23/06/2000)
Phạm Vĩnh Phước 69 Thanh Hải NT Nha Trang    
Phùng Đức Quang 69 Phước Hải Nha Trang    
Võ Đức Sinh 69 Lạc Đạo Phan Thiết    
Nguyễn Văn Tài 69 Hộ Diêm Phan Rang    
Nguyễn Thành Tâm 69 Thanh Hải PT HN (USA)    
Bùi Đình Thạch 69 Vinh Thủy HN (Canada)    
Trần Văn Thanh 69 ??? ???    
Nguyễn Công Thành 69 ??? ???    
Nguyễn Văn Thể 69 Thanh Hải PT Phan Thiết    
Ngô Đình Thu 69 ??? ???    
Nguyễn Trảng 69 ??? ???    
Trần Văn Trong 69 Chánh Tòa Nha Trang    
Bùi Thanh Tuấn 69 Tấn Tài Phan Rang    
Hồ Tuấn 69 ??? ???    
Trần Đình Vình 69 Phước An HN (Australia)    
Nguyễn Đạo Vui 69 Cây Vông Nha Trang    
Võ Duy Anh 70 Lạc Đạo Phan Thiết    
Hoàng Quang Ánh 70 Vĩnh Phước HN (USA) Chi Tiết
Hoàng Quang Ánh
2362 Thompson Pl.
Santa Clara, CA 95050
408-505-3079
aqhoang@yahoo.com
anhquanghoang@gmail.com
Bắc Cali
Phạm Báu 70 Phước Thiện Phan Rang    
Hoàng Văn Cậy 70 Xuân Ninh Nha Trang    
Nguyễn Cường 70 Chợ Mới HN (USA)    
Nguyễn Quang Điện 70 Cầu Bảo Phan Rang    
Nguyễn Văn Đồng 70 Vinh Tân HN (Australia)    
Nguyễn văn Đồng (Hùng) 70 Vinh Tân HN (USA)    
Lm. Bùi Sĩ   Đức 70 Phước Thiện Sài Gòn   (LM 06/07/1995)
Nguyễn Khắc Hiệp 70 Vinh Thuỷ Phan Thiết</