Danh Sách Các SBC linh mục, tu sĩ

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng lợt
Td: tìm lớp thì đánh số "62" ở trên cột "Lớp")

Lớp Tên Hoa trái Chịu chức Dòng Việt Ghi chú
57 Nguyễn Thành Mỹ (Gò Đền) Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Trãi 24/6/2005 Nha Trang   Quản xứ Suối Hòa, Cam Lâm - tháng 5/2020
57 Nguyễn Ngọc Tiên (USA) ??   SJSJ: Societas Jesu,
Iesuitæ, Jesuites, Jésuites, dòng Tên, Companie de Jésus (lính của Chúa Giêsu, nghĩa đen: đại đội, 100 đến 200 lính)
Dòng Tên  
57 Phanxicô Lê Văn Thẻ (Ngọc Thủy) Lm. Phêrô Lê Hoàng Nam 19/12/2019 SJSJ: Societas Jesu,
Iesuitæ, Jesuites, Jésuites, dòng Tên, Companie de Jésus (lính của Chúa Giêsu, nghĩa đen: đại đội, 100 đến 200 lính)
Dòng Tên Du học Tây Ban Nha (2020)
61 Phaolô Trần Minh Trí (Thanh Hải, PT) Lm. Gioan Trần Lữ Đô 10/12/2014 Phan Thiết   Phan Thiết
62 Phêrô Lê Ánh (+13/8/2017) G. Vianney Lê Huy Tuấn 4/8/2017
(9 ngày trước khi thân phụ qua đời)
OSBOSB: Ordo Sancti Benedicti,
dòng (thánh) Biển Đức
Biển Đức Oregon, USA
62 Gioan Nguyễn Thưởng (Cây Vông) Lm. Giuse Nguyễn Công Viên 28/11/2014 Nha Trang   Quản xứ Đá Trắng, PR (2020)
62 Gioan Nguyễn Thưởng (Cây Vông) Lm. Tôma Nguyễn Công Nhật 31/5/2018 Nha Trang   Du học Philippines
63 Phêrô Nguyễn Trung Cả (Chợ Mới) Lm. Micae Nguyễn Hoàng Thanh Tuyên
Lm: 14/12/2013 tại Argentina SVDSVD: Societas Verbi Divini,
Society of the Divine Word, Verbites, the Divine Word Missionaries, dòng Ngôi Lời
Ngôi Lời Myanmar 2018
(dầu sôi lửa bỏng vì nội chiến)
63 G Bosco Nguyễn Ngọc Phong (Hòa Tân) Lm. A. Dũng Lạc Nguyễn Ngọc Duy Linh 28/5/2021 Nha Trang    
64 G. Bosco Võ Ngọc Trân, PT (+ 14/6/2017) Lm. Gioan Võ Khắc Duy 2012 OP Ordo Praedicatorum
(Dòng Anh Em Giảng Thuyết, Dòng Anh Em Thuyết Giáo, Dòng Kẻ Giảng; Order of Preachers, Ordre des Prêcheurs), dòng Đa Minh, Dominican Order, Dominicain
Đa Minh Sài Gòn
66 Giuse Trần Dưng (Tri), Hộ Diêm, (+ 6/1/2020) Lm. Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh 19/3/2010 Nha Trang   GS CV Lâm Bích
69 Phêrô Phạm Công Đức (Lạc Đạo) Lm. P. Assisi Phạm Quảng Đại 17/6/2016 Phan Thiết   QX Hồng Liêm, PT
69 Giuse Hồ Tuấn (Cây Vông) Lm. PX Hồ Bình 31/5/2018 Nha Trang   Du học Philippines
74 Giuse Nguyễn Công Minh, Đại Điền (+ 2/5/2007) Lm. Sylvester Nguyễn Huy Hoàng 31/5/2018 Nha Trang   Nha Trang
74 Phêrô Nguyễn Đức Nhậm Lm. Gioan Nguyễn Hồng Phúc 18/9/2022 ofm  

TU SĨ NAM NỮ
 

61

Vũ Thụy

Sr. Teresa Vũ Phương Thủy Trinh, FMA
(Tỉnh dòng Philippines, truyền giáo tại Papua New Guinea)

FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice, Filles de Marie-Auxilatrice, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, theo linh đạo thánh Gioan Bosco và thánh Maria Domenica Mazzarello)

65

GB Nguyễn Đương (Châu Thủy, Lagi)

Sr. Maria Nguyễn Thị Thùy Vân
(Tốt nghiệp gành điều dưỡng chăm sóc người già, đang đi làm tại Nhật Bản)

Ánh Sáng Phúc Âm (SLE)
(Nhà mẹ Hiroshima, Nhật Bản)
(Xem lịch sử) Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm

Lược sử:
Thành lập: Ngày 18/4/1954, tại Nhật Bản
Đấng sáng lập : Fukahori Senuemon (OP, Đa Minh)
Linh đạo: “Lấy tâm tình của Đức Kitô làm tâm tình của mình” (Pl 2,5).
Linh đạo nền tảng: “Tìm Chúa trong mọi sự và tìm mọi sự trong Chúa” (Thánh I-nhã).

Tại Việt Nam: được thành lập năm 2000.

Trụ sở chính: Cộng đoàn Hàm Tân - Giáo phận Phan Thiết.
Địa chỉ: Số 5, Đường 14, Thôn Đá Mài 2, Xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.

65 Giuse Phạm Văn Phương (Kẻ Sặt, Biên Hòa, ĐN) 2 nữ tu MTG Xuân Lộc
65  Nguyễn Minh Quang (Tân An, Phan  Rang) Sr Minh Thảo  
Dòng Đức Bà Truyền Giáo (Notre-Dame des Missions) (Thủ Đức)
66 Nguyễn Non (Cây Vông) Sr. Matta Têrêsa Nguyễn Nữ Kiều Thư, LS.S.
(Khấn trọn năm 2018 - Bình Phước)
Dòng Nữ La San
(Congregation of Lasallian Sisters) (La Salle Sisters)
66 Nguyễn Non (Cây Vông) Sr. Matta Têrêsa Nguyễn Nữ Kiều Thư, LS.S.
(Khấn trọn năm 2018 - Bình Phước)
Dòng Nữ La San
(Congregation of Lasallian Sisters) (La Salle Sisters)

66

Nguyễn Phước (Nguộc) (Cây Vông)

Thầy Châu, Đại chủng sinh

Nha Trang

67

Nguyễn Đình Nghi (Cây Vông)

Thầy GB Nguyễn Đình Nghĩa, Đại chủng sinh

Nha Trang

66

Giuse Trần Dưng (Tri) (+ 6/1/2020)

1 Soeur

Nha Trang

66

Nguyễn Phước (Nguộc)

2 Soeurs dòng Khiết Tâm, Bình Cang

Khiết Tâm

67

Phaolô Nguyễn Lục Khoa (Cà Đú)

1/ Soeur Maria Quế Hương
(Nguyễn Thụy Như Bích)
(Gò Muồng, Ninh Hòa)
2/ Soeur Maria Thục Đoan
(Nguyễn Thụy Hoài Linh)
(GX Thọ Tràng, PT)
3/ Soeur Annê Châu Phúc (
Nguyễn Thụy Hoài Trâm)
(Du học Đại học Felician College, Lodi, New Jersey, Hoa Kỳ)

Cả 3 đều thuộc dòng Khiết tâm, Bình Cang

67

Phêrô Nguyễn Cao Sơn (Vinh Hưng)

Sr. Maria Nguyễn Trần Xuân Nhạc
(Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Phan Thiết)

MTG Phan Thiết

67

Micae Nguyễn Huy Tài

Sr. Hiền Linh
(Belgium - Bỉ)


69 FX Võ Đức Sinh (Lạc Đạo, PT) Thầy GB Võ Nhật Minh
 
GP Xuân Lộc

70

Phêrô Nguyễn Duy Tân (Phú Nhơn)

Sr. Anna Nguyễn Lê Hà Trân
(Du học Hoa Kỳ)

MTG Huế

71

Nguyễn Thiên

1 soeur

dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Mê Thuột

GHI CHÚ

Các tên dòng viết tắt:

- OFM: Ordo Fratrum Minorum, Franciscan Friars, ordre des frères mineurs, dòng Anh em hèn mọn thánh Phanxicô

- SJ: Societas Jesu, Iesuitæ, Jesuites, Jésuites, dòng Tên, Companie de Jésus (lính của Chúa Giêsu, nghĩa đen: đại đội, 100 đến 200 lính)

- OP: Ordo Praedicatorum (Dòng Anh Em Giảng Thuyết, Dòng Anh Em Thuyết Giáo, Dòng Kẻ Giảng; Order of Preachers, Ordre des Prêcheurs), dòng Đa Minh, Dominican Order, Dominicain

- SVD: Societas Verbi Divini, Society of the Divine Word, Verbites, the Divine Word Missionaries, dòng Ngôi Lời

- OSB: Ordo Sancti Benedicti, dòng (thánh) Biển Đức

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~