Menu

Ý Lực Sống

NHỮNG VẦN THƠ LƠ LỬNG
"Hôm nay trời gió thật to,
Ngồi trong cửa sổ, tôi lo quá chừng!"
(Lợi u???)
"Đồng hồ vừa điểm ngân dài
12 tiếng đúng ... không sai tiếng nào!"
(??????)
"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Cái gì rơi xuống cũng phải teo!"
(Vít-vồ nhà ta")