TRẢ LỜI 101 CÂU HỎI
VỀ KINH THÁNH
Raymond E. Brown, SS
Paulist Press
New York/Mahwah
1990

Tôi viết cuốn sách này với tấm lòng biết ơn sâu xa đối với rất nhiều người mà tiếc thay tôi không hề biết hay không nhớ tên được, nhưng tôi luôn nhận ra nét mặt và sự hiện diện thường xuyên của họ trong các buổi diễn thuyết của tôi, qua các thời điểm và nhiều khi ở các nơi khác nhau. Sự biểu lộ lòng mến yêu Lời Chúa của họ đã là một khích lệ lớn lao cho tôi. Cuốn sách này là của họ vì đã được thành hình nhờ sự quan tâm và các thắc mắc của họ.

 

101 QUESTIONS & ANSWERS
ON THE BIBLE
Raymond E. Brown, SS
Paulist Press
New York/Mahwah
1990

I dedicate this with deep gratitude to so many people whose names, alas, I have never known or have escaped me, but whose faces and presence I recognize as they come back to lecture after lecture as I speak at different times and often in different places. This manifestation of their love of the Scriptures has been a resurgent source of encouragement for me. This book is their book, for their interest and questions generated it.

Đôi dòng về tác giả

Qua quá trình diễn thuyết lâu năm về Kinh Thánh, cha Raymond Brown có lẽ đã xuất hiện trước hàng ngàn nhóm thính giả khác nhau, và trong những giờ trao đổi hỏi và trả lời, cha đã giải đáp hàng chục ngàn thắc mắc. Sau một thời gian, cha nhận thấy rằng có nhiều câu hỏi được lặp đi lặp lại. Để soạn cuốn sách này, cha chọn 101 câu hỏi về Kinh Thánh thường được hỏi nhiều nhất. Các câu hỏi đề cập đến nhiều đề tài như các bản dịch khác nhau của Kinh Thánh, lý do đọc Kinh Thánh, vấn đề linh hứng và lịch sử tính của Kinh Thánh, các phép lạ, biến cố Phục sinh của Đức Kitô, Đức Maria thụ thai đồng trinh, những kiến thức của Chúa Giêsu, việc thành lập Giáo hội, chứng cứ hiển nhiên của các Bí tích, cơ cấu Giáo hội thời sơ khai, vai trò của Phêrô, vv ... Tất cả những người đọc và suy gẫm về Kinh Thánh sẽ tìm được trong cuốn sách này những câu hỏi mà họ thắc mắc, cùng với những câu trả lời súc tích của một học giả Kinh Thánh nổi tiếng.

 
About the Author

In his long career of lecturing on the Bible, Father Raymond Brown may have appeared before a thousand different audiences, and in the question-and- answer periods that followed he may have responded to ten thousand queries. Over a period of time he noticed how the same questions repeated themselves, For this book he has chosen 101 of the most commonly-asked questions on the Bible. The questions cover a wide range of subjects: various translations of the Bible, reasons for reading the Bible, the inspiration and historicity of the Bible, miracles, the resurrection of Jesus, the virginal conception, what Jesus knew, the founding of the church, evidence for the sacraments, the structure of the early church, the role of Peter, and more. All people who have read or reflected on the Bible will find questions here they have wanted to ask, along with the concise responses of a noted biblical scholar.

Cha Raymond E. Brown, SS [Tu Hội Xuân Bích], sinh năm 1928 và thụ phong linh mục năm 1953, được các đại học tại Hoa Kỳ và Âu Châu trao khoảng 20 bằng tiến sĩ danh dự. Cha được Đức Thánh Cha Phaolô VI cử vào Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, và với sự ưng thuận của Giáo hội đã phục vụ nhiều năm trong Ủy ban Đức Tin và Kỷ Luật của Hội Đồng Thế Giới các Giáo hội: Báo Time đã có lần tuyên dương “có lẽ [cha] là học giả Kinh Thánh Công giáo ưu tú nhất tại Hoa Kỳ,” và cũng là nhân vật duy nhất giữ ghế chủ tịch của cả ba tổ chức lớn sau đây: Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo, Tổ chức Văn chương Kinh Thánh, và Tổ chức Nghiên cứu Tân Ước.

[Cha Raymond E. Brown tạ thế ngày 8/8/1998 tại California, Hoa Kỳ - Chú thích của dịch giả].

 
  Raymond E. Brown, S.S., born in 1928 and ordained in 1953, has been recognized by universities in the U.S.A. and Europe by some twenty honorary doctoral degrees. He was appointed by Pope Paul VI to the Roman Pontifical Biblical Commission, and with church approval he has served for many years on the Faith and Order Commission of the World Council of Churches: Time magazine once described him as "probably the premier Catholic scripture scholar in the U.S.," and he is the only person to have served as president of all three of these distinguished societies: the Catholic Biblical Association, the Society of Biblical Literature, and the Society of New Testament Studies.