Bảng Mục lục phân tích

(các đề tài theo câu hỏi và trả lời)

Câu 1-4: Các bản dịch Kinh Thánh: Đọc bản nào; các bản dịch phổ thông; Kinh Thánh Tin lành và Công giáo.

Câu 5-10: Các sách Kinh Thánh chính lục và ngụy thư. Khác biệt giữa Tin lành và Công giáo; các phúc âm ngụy thư.

Câu 11-14: Đọc Kinh Thánh như thế nào: Đọc từ đầu đến cuối hay chọn lọc; đọc các chú thích và giải nghĩa, hay có thể không lệ thuộc vào các nhà chuyên môn.

Câu 15-17: Hướng dẫn của Giáo hội; chú giải riêng tư; tự do của các chuyên viên trong việc chú giải.

Câu 18-22: Tại sao đọc Kinh Thánh; Lời Chúa hay là bộ sách của con người; Kinh Thánh có được linh hứng không?

Câu 23-27: Kinh Thánh là đúng thực theo sát chữ; Chuyện Adam và Eva cùng các chuyện khác được hiểu theo sát chữ không; khoa khảo cổ có xác nhận được lịch sử Kinh Thánh không?

Câu 28-30: Phê bình Kinh Thánh; các sách Kinh Thánh khó hiểu; Khải huyền như là cuốn sách khó hiểu nhất.

Câu 31-33: Thuyết Kinh Thánh cực đoan và cách thế để đáp trả.

Câu 34-37: Tân Ước đúng theo nghĩa từng chữ như thế nào; Các thư Phaolô - ngài có viết hết các thư không; nếu không, thẩm quyền của chúng như thế nào?

Câu 38-44: Các sách Phúc âm: Tính khả tín và lịch sử; có phải là sách viết về cuộc đời của Chúa Giêsu không; nếu không phải thì ai viết và họ là ai; có sự khác biệt về thiêng liêng không?

Câu 45-51: Ngôn từ và hành động của Đức Giêsu: Có chắc chắn đó chính lời và các phép lạ của Đức Giêsu không; các phép lạ có những giá trị gì, nhất là các phép lạ trừ quỷ; có ma quỷ không?

Câu 52-53: Biến cố Phục sinh của Đức Giêsu: Ngài  chỗi dậy ra khỏi mồ về than xác hay theo nghĩa thể lý?

Câu 54-60: Đức Giêsu Giáng sinh: Câu chuyện Giáng sinh và thời thanh niên của Đức Giêsu xác thực như thế nào hay chỉ là chuyện dân gian; chúng có phù hợp hay dị biệt nhau như thế nào; các thiên thần có hiện ra hay không và có các thiên thần không?

Câu 61-68: Đức Maria: Tầm quan trọng của Đức Maria trong Kinh Thánh; sinh con mà vẫn đồng trinh; Vô nhiễm nguyên tội và Hồn xác lên trời; Đức Maria vẫn còn đồng trinh; ai là anh chị em của Chúa Giêsu?

Câu 69-76: Tri thức của Chúa Giêsu: Ngài có biết mình là Thiên Chúa, có biết hết mọi sự, có biết mình sẽ chết, có biết tương lai không.

Câu 77-78: Sự thành lập Giáo hội: Có phải Chúa Giêsu thành lập Giáo hội hay biết trước Giáo hội sẽ phát triển như thế nào không?

Câu 79-85: Các Bí tích: Chúa Giêsu thiết lập các bí tích, nhất là Thánh Thể và Rửa Tội; ý nghĩa các bí tích này đối với các Kitô hữu sơ khai.

Câu 86-88: Kitô hữu sơ khai và người Do Thái: liên hệ và tách biệt như thế nào; người Do Thái có bách hại Kitô hữu không?

Câu 89-92 Cách tổ chức Giáo hội sơ khai: Ai điều khiển Giáo hội; Nhóm Mười hai Tông đồ; nguồn gốc các Giám mục và họ có phải là kế vị các tông đồ không?

Câu 93-96: Ai cử hành Thánh Thể; những Kitô hữu đặc biệt được công nhận là linh mục khi nào và như thế nào?

Câu 97-100: Phêrô và các Giáo hoàng: Có phải Phêrô là đầu Giáo hội, hay là Giám mục của thành Rôma hay là Giáo hoàng tiên khởi.

Câu 101: Giáo hội đã thay đổi như thế nào từ thời Tân Ước.

 

Phụ lục: Diễn tả đức tin Công giáo để không gây ngộ nhận cho người thuộc phái bảo thủ cực đoan.

 

Analytic Table of Contents

(indicating the topics treated by the questions and responses)

 Questions 1-4: Translations of the Bible: Which one to read; popular translations; Protestant and Catholic Bibles.

 Questions 5-10: Genuine and apocryphal books of the Bible. Protestant and Catholic differences; apocryphal gospels.

 Questions 11-14: How to read the Bible: straight through or selectively; notes and commentaries, or can we be independent of scholars.

 Questions 15-17: Church guidance; private interpretation; scholarly freedom in interpreting.

 Questions 18-22:  Why read the Bible; the word of God or a human library; is the Bible inspired.

 Questions 23-27: Is the Bible literally true; how literal are the Adam and Eve and other stories; does archaeology confirm Bible history.


Questions 28-30: Biblical criticism; difficult biblical books; the Apocalypse (Revelation) as the most difficult book.

 Questions 31-33: Biblical fundamentalism and how to counteract it.

 Questions 34-37: How literally true is the New Testament; Paul's letters - did he write them and, if not, how authoritative are they.


 Questions 38-44: The Gospel: How reliable or historical; are they lives of Christ; if not, who wrote them and what are they; what spiritual difference does it make.

 Questions 45-51: Jesus' words and deeds: Can we be sure of his exact words and of his miracles; what value have his miracles, especially driving out demons; is there a devil.

 Questions 52-53: Jesus' resurrection: Did Jesus rise bodily or physically from the grave?

Questions 54-60: Jesus' birth: How reliable are the stories of his birth and youth, or are they just folklore; how do they agree and disagree; did angels appear and are there angels.


Questions 61-68: Mary: How important biblically; the virgin birth; the Immaculate Conception and Assumption; did Mary remain a virgin; who were the brothers and sisters of Jesus.

Questions 69-76: Jesus' knowledge: Did he know he was God, know all things, know he would die; know the future.

 Questions 77-78: Foundation of the Church: Did Jesus found it or know how it would develop.

 Question 79-85: The sacraments: Did Jesus institute them, especially the eucharist and baptism; what did these sacraments mean for early Christians.

Questions 86-88: Early Christians and the Jews: How were they related and how did they separate; did Jews persecute Christians.

 Questions 89-92: Early Church administration: Who "ran" the church; the Twelve Apostles; where did bishops come from and were they successors of the Apostles.

 Questions 93-96: Who celebrated the eucharist; when and how did specific Christians become recognized as priests.

 Questions 97-100: Peter and the pope; Was Peter head of the church, or bishop of Rome, or the first pope.

 Question 101: How much has the church changed since New Testament times.

 

Appendix:Expressing Catholic Faith So That Biblical Fundamentalists Will Not Misunderstand It.